ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus

Optimální správa hlášení

CLOUD

CLOUD

On Premises

On Premises

MSP

MSP

Komplexní Helpdesk systém, optimální správa hlášení, kompatibilní s knihovnou ITIL, založený na internetovém prohlížeči.

Optimální správa hlášení ServiceDesk Plus je dostupná jak v lokální, tak v cloudové verzi. MSP verze aplikace je dostupná pouze lokálně – instalovaná v prostředí klienta poskytující služby supportu. Aplikace automatizuje činnost spojenou s obsluhou hlášení, zasíláním upozornění a ověřováním dodržování smluv SLA. V jednom balíčku jsou integrované moduly, jako: registrace a správa incidentů – včetně tvorby katalogu požadavků, registrace a správy žádostí o služby (je možná tvorba katalogu služeb pro vybrané uživatele). Navíc ServiceDesk Plus disponuje modulem správy řízení problémů s možností propojení mnoha incidentů do jednoho problému nebo rozšířenou správou změn. ServiceDesk Plus umožňuje evidování zdrojů spojených s modulem nákupů a správou smluv.

FUNKCE:

Podrobné reportování dat třemi různými způsoby:

  • možnost využití hotových reportů nakonfigurovaných výrobcem softwaru;
  • analýza dat pomocí intuitivního rozhraní se seznamem sloupců na výběr a pokročilými možnostmi filtrování;
  • využívání dotazníků vytvořených uživateli za účelem přizpůsobení vzhledu reportu, a také složitého filtrování 100% přizpůsobeného aktuálním potřebám.

Každý z reportů může být nakonfigurován jako naplánovaný, tedy zasílaný s pravidelnou frekvencí na uvedené e-mailové adresy.

screen z sdp - raporty

Obsluha aplikací přes internetový prohlížeč s přístupem odkudkoliv na světě

Aplikace je instalována na serveru, kde bude po příslušné konfiguraci zpřístupněna uživatelům. Také existuje možnost získání verze v cloudu výrobce, což zajišťuje automatický proces aktualizace softwaru. Celek doplňuje přístup z mobilní aplikace pro systémy Android, tak iOS.

Možnost přizpůsobení rozhraní individuálním potřebám uživatele v závislosti na zastávanou funkci v organizaci

Optimální správa hlášení pomocí aplikace umožňuje tvorbu personalizovaných náhledů v hlavním modulu hlášení, díky čemuž uživatel jednoduše vybere údaje na základě dříve konfigurovaných filtrů. Za účelem rychlé vizualizace software využívá modul dashboardů, tedy interaktivních tabulí představujících data způsobem zvoleným uživatelem.

screen z sdp - dashboard
screen z sdp - integracja

Integrace s přídavnými nástroji umožňujícími mimo jiné:

  • monitorování a úplnou kontrolu zdrojů (včetně mobilních zařízení)
  • velice pokročilé reportování a provádění nezbytných výpočtů v rámci jednoho nástroje integrujícího údaje z mnoha systémů
  • správa hesel v souladu se standardy přijatými v organizaci
  • rozšířené monitorování sítě v reálném čase
  • správa Active Directory společně s reportováním nezbytných dat

Přidělování rozšířených oprávnění uživatelům v závislosti na v organizaci zaujímané pozici nebo na individuálních potřebách.

Systém má předdefinované role, které přisuzujeme uživatelům. Možná je samostatná konfigurace, aby se vyhovělo i nejnáročnějším a nestandardním rolím zastávaným v rámci obchodní spolupráce. Disponování samostatným modulem s definovanými rolemi výrazně zkracuje čas přidělování příslušných přístupů, v případě rotace zaměstnanců nezávisle na úrovni v organizaci.

Intuitivní tvorba propracovaných šablon hlášení s využitím pravidel polí, formulářů a doplňujících skriptů.

Jde o propracovaný systém tvorby šablon způsobem  „drag and drop” s možností tvorby vlastních polí, automatického vyplňování popisů nebo předmětů v závislosti na způsobu vyplnění formuláře. Celek podléhá plné automatizaci, kterou lze jednoduše konfigurovat v rozhraní aplikace nebo pomocí skriptů JavaScript.