ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus

Rozbudowany system service desk

CLOUD

CLOUD

On Premises

On Premises

MSP

MSP

Oparty na przeglądarce internetowej kompleksowy system service desk, zgodny z biblioteką ITIL.

ServiceDesk Plus występuje zarówno w wersji lokalnej, jak i chmurowej. Wersja MSP aplikacji jest dostępna jedynie lokalnie – instalowana w środowisku klienta. Aplikacja automatyzuje działania związane z obsługą zgłoszeń, wysyłaniem powiadomień oraz weryfikacją zgodności umów SLA. W jednym pakiecie zintegrowane są moduły, takie jak: rejestracja i zarządzanie incydentami – w tym tworzenie katalogu zgłoszeń, rejestracja i zarządzanie wnioskami o usługi (możliwe jest tworzenie katalogu usług dla wybranych użytkowników). Dodatkowo ServiceDesk Plus posiada moduł zarządzania problemami z opcją powiązania wielu incydentów w jeden problem, czy też rozbudowane zarządzanie zmianami oraz projektami. ServiceDesk Plus pozwala na ewidencjonowanie zasobów, powiązanych z modułem zakupów oraz zarządzania umowami.

”Zintegrowanie wielu funkcji w jednym narzędziu to niewątpliwa zaleta ServiceDesk Plus, umożliwiająca zarządzanie wieloma różnymi informacjami w jednym, spójnym środowisku.”

Marcin Wendrychowicz
Marcin Wendrychowicz Bonprix Dyrektor ds. IT

"ManageEngine ServiceDesk Plus to wszechstronne i kompleksowe narzędzie niezbędne w codziennej pracy naszej organizacji. Dzięki zintegrowanej konsoli efektywnie zarządzamy aktywami jak i sprawnie przydzielamy zasoby odpowiednim użytkownikom skutecznie realizując potrzeby naszych klientów."

Remigiusz Drozd
Remigiusz Drozd Outsourcing24 Sp. z o.o. Dyrektor Handlowy

„Produkty ManageEngine można w łatwy i intuicyjny sposób dostosować do potrzeb firmy.
Dzięki szerokiej ofercie modułów w systemach, zapanowanie nad kluczowymi dla nas aspektami organizacji pracy zespołu IT, stało się naprawdę proste.”

Konrad Krzyżewski
Konrad Krzyżewski Domański Zakrzewski Palinka sp. k. IT Analyst

„ServiceDesk Plus to narzędzie, którego wszechstronne zastosowanie stało się odpowiedzią na potrzeby zespołu HelpDesk Uniwersytetu SWPS. Atutem była większa wydajność w stosunku do testowanych w tym samym czasie innych rozwiązań o podobnym charakterze.”

Lech Opacki
Lech Opacki Uniwersytet SWPS Kierownik Sekcji Wsparcia IT

FUNKCJONALNOŚCI:

Szczegółowe raportowanie danych na trzy różne sposoby przez system service desk:

  • możliwość skorzystania z gotowych raportów skonfigurowanych przez producenta oprogramowania;
  • analiza danych za pomocą intuicyjnego interfejsu z listą kolumn do wyboru oraz zaawansowanymi opcjami filtrowania;
  • wykorzystanie kwerend stworzonych przez użytkowników, w celu dopasowania wyglądu raportu, a także złożonego filtrowania w 100% dostosowanych do aktualnych potrzeb.

Każdy z raportów może zostać skonfigurowany jako zaplanowany, czyli wysyłany z regularną częstotliwością na wskazane adresy e-mail.

screen z sdp - raporty

Obsługa ServiceDesk Plus przez przeglądarkę internetową z dostępem z każdego miejsca na świecie

Aplikacja jest instalowana na serwerze, gdzie po odpowiedniej konfiguracji zostaje udostępniana użytkownikom. Istnieje również możliwość pozyskania wersji w chmurze producenta, co zapewnia automatyczny proces aktualizacji oprogramowania. Całość dopełnia dostęp bezpośrednio z aplikacji mobilnej zarówno dla systemów Android oraz iOS.

System z możliwością dostosowania interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkownika w zależności od pełnionej funkcji w organizacji

ServiceDesk Plus umożliwia stworzenie spersonalizowanych widoków w głównym module zgłoszeń, dzięki czemu użytkownik w prosty sposób selekcjonuje dane na podstawie wcześniej skonfigurowanych filtrów. W celu szybkiej wizualizacji oprogramowanie wykorzystuje moduł dashboardów, czyli interaktywnych tablic przedstawiających dane w wybrany przez użytkownika sposób.

Integracja z dodatkowymi narzędziami umożliwiającymi między innymi:

  • monitorowanie oraz pełne zarządzanie zasobami (w tym urządzeniami mobilnymi)
  • bardzo zaawansowane raportowanie oraz przeprowadzanie niezbędnych kalkulacji w ramach jednego narzędzia integrującego dane z wielu systemów
  • zarządzanie hasłami zgodnie z przyjętymi standardami w organizacji
  • rozbudowane monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym
  • zarządzanie Active Directory wraz z raportowaniem niezbędnych danych

Nadawanie rozbudowanych uprawnień użytkownikom, w zależności od zajmowanej pozycji w organizacji bądź od indywidualnych potrzeb

Opisywany system service desk posiada predefiniowane role, które przypisujemy użytkownikom. Możliwa jest również samodzielna konfiguracja, aby móc sprostać najbardziej wymagającym i niestandardowym rolom przyjmowanym w ramach biznesowej współpracy. Posiadanie oddzielnego modułu ze zdefiniowanymi rolami znacząco skraca czas nadawaniu odpowiednich dostępów, w przypadku rotacji pracowników niezależnie od szczebla w organizacji.

Intuicyjne tworzenie rozbudowanych szablonów zgłoszeń z wykorzystaniem reguł pól i formularzy oraz dodatkowych skryptów

Jest to rozbudowany system tworzenia szablonów na zasadzie „drag and drop” z możliwością tworzenia własnych pól, automatycznego wypełniania opisów bądź tematów w zależności od sposobu wypełnienia formularza. Całość podlega pełnej automatyzacji, którą w prosty sposób można skonfigurować w interfejsie aplikacji lub za pomocą skryptów JavaScript.

 

Referencje