Password Manager Pro

Password Manager Pro

Centrální správa hesel a privilegovaných přístupů v organizaci

On Premises

On Premises

Password Manager Pro je specializovaný systém pro správu privilegovaných účtů a nahrávání vzdálených relací.

Disponuje také funkcí přidělení přístupu, která nám umožňuje kontrolovat, kdo má k čemu přístup. Password Manager Pro rozšiřuje ukládání hesel o možnost provádět SSH/RDP/VNC připojení ke všem zdrojům. Navíc umožňuje správci nastavení příslušných zásad hesel, díky čemuž budeme mít jistotu, že je naše prostředí bezpečné. Nástroj umožňuje také udělení dočasného přístupu k danému zdroji, společně s možností akceptace na základě ticketů z helpdeskových systémů. Tak máme možnost důkladnější kontroly přístupu. Další funkcí je skenování webových stránek za účelem stažení certifikátu SSL a jeho správy. Díky tomu jsme schopni monitorovat, kdy daný certifikát vyprší a včas zajistit nasazení nového. Nástroj umožňuje také správu klíčů SSH, díky čemuž nebudeme mít problém s připojením k příslušným linuxovým serverům.

Výhody

  • audit přístupů ke zdrojům, jimiž uživatel disponuje
  • možnost přidělování přístupů ke zdrojům nebo skupinám zdrojů
  • ochrana prostředí pomocí automatické změny hesla
  • centrální uchovávání a kontrolování certifikátů SSL
  • repozitář klíčů SSH na jednom místě
  • bezpečné uchovávání hesel a důležitých souborů na jednom místě

FUNKCE

Možnost rotování klíčů a periodické změny hesel

Systém umožňuje rotování klíčů SSH vždy po určité době, aby se znemožnil neautorizovaný přístup osob zvenku organizace. O provedení rotace může být správce systému informován e-mailovou notifikací.

screenshot z programu M365

Možnost vzdáleného přístupu ke zdrojům a nahrávání relace

Tato funkce umožňuje přístup třetím osobám k danému prostředí, na určitou dobu. Centrální správa hesel Password Manager Pro umožňuje definování času vzdálené relace a po ukončení relace může být použité heslo resetováno, aby se znemožnil opětovný přístup ke zdrojům. Systém umožňuje nahrávání vzdálených relací uživatelů a ukládá je na disk správcem vybranou cestou. Password Manager Pro může nahrávat relace RDP, VNC, stejně jako SSH, Telnet a SQL.

Funkce auditu přístupu uživatelů ke zdrojů

Centrální správa hesel Password Manager Pro má možnost auditu událostí odhalených v systému a jejich prohledávání. Software umožňuje také prohlížení uložených vzdálených relací, stejně jako nahrávek z jednoho místa v internetové konzoli. Tato funkce také ukazuje, zda je právě nyní aktivní nějaká uživatelská relace.

screenshot z programu M365
screenshot z programu M365

Možnost správy klíčů SSH

Systém umožňuje prohledání sítě za účelem detekce klíčů SSH a jejich následné správy. Password Manager Pro zobrazuje také IP adresy nebo názvy DNS a čas, kdy byly dané klíče SSH vytvořeny a k jakým serverům byly přiřazeny.

Přístup ke zprávě certifikátů SSL

Systém má možnost detekovat všechny certifikáty SSL v prostředí, společně s informacemi o nich, jako je vypršení nebo přiřazení. Než daný certifikát vyprší, dostane na to správce upozornění, aby provedl úkony za účelem udržení bezproblémového provozu.

screenshot z programu M365
screenshot z programu M365

Možnost vytvořit si vlastní politiku hesel

Řešení Password Manager Pro také umožňuje vytvářet vlastní zásady hesel, které budou aplikovány na jednotlivé zdroje. Aplikace umožňuje provádět cyklické resetování hesel pro vybraná zařízení s použitím předem nakonfigurovaného časového intervalu. Navíc systém umožňuje vytvářet vlastní role pro uživatele, díky čemuž jsme schopni plně přizpůsobit možnosti pro uživatele aplikace.

 

Zajímají vás systémy kompatibilní s Password Manager Pro?