]

  Informační doložka

  1. Správcem vašich osobních údajů, tj. subjektem, který rozhoduje o tom, jak budou vaše osobní údaje použity, je společnost MWT Solutions se sídlem Freyova 1/12, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 07534841, DIČ: CZ684632924 dále jen „společnost“.
  2. V záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na gdpr@mwtsolutions.eu nebo dopisem na adresu sídla společnosti. Společnost může údaje zpracovávat, protože jste vyjádřili souhlas se zasíláním informačního bulletinu (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo jste souhlasili se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních nebo marketingových informací (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
  3. Společnost může údaje zpracovávat, protože jste vyjádřili souhlas se zasíláním informačního bulletinu (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo jste souhlasili se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních nebo marketingových informací (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
  4. Vaše osobní údaje budou zpracovávány do doby dokud nezrušíte zasílání zpravodaje nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.
  5. Přístup k osobním údajům bude udělen oprávněným zaměstnancům společnosti, spolupracovníkům a poskytovatelům služeb využívaných společností (např. IT služeb, marketingových služeb apod.).
  6. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, odstranění nebo omezení rozsahu zpracování, provedení oprav nebo převod těchto údajů.
  7. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, včetně ukončení doručování informačního bulletinu, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování, které probíhalo na základě výše uvedeného souhlas před jeho odvoláním.
  8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě neposkytnutí údajů nebude možné zasílat informační bulletin, obchodní a marketingové informace.
  9. Na základě osobních údajů nebude prováděno žádné automatické rozhodování, včetně profilování.
  10. Máte možnost podat stížnost u kontrolního úřadu.