Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

]


Informační doložka

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom vás informovali o tom, jakým způsobem budeme vaše osobní údaje zpracovávat, a uvedli účel jejich použití. Vysvětlením těchto otázek chceme splnit svou informační povinnost podle nařízení GDPR. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bychom vás rádi informovali, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů, čili subjektem rozhodujícím o tom, jak budou osobní údaje použity, je společnost MWT Solutions S.A., Organizační složka se sídlem v Praze 9-Vysočany, Freyova1/12, 190 00.
 2. Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat e-mailem na adrese: gdpr@mwtsolutions.eu, nebo písemně na adrese sídle Správce (sídlo znamená místo podnikání).
 3. Vaše údaje mohou být zpracovávány:
 • abychom mohli poskytnout odpověď na vaše dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, který je uveden na webových stránkách;
 • pokud jste k tomu vyjádřili souhlas, za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení na vámi uvedené telefonní číslo nebo e-mailovou adresu;
 • za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi na základě podané objednávky nebo podniknutí kroků k jejímu uzavření;
 • za účelem plnění uzavřené s vámi smlouvy o poskytování workshopů, školení a konferencí nebo podniknutí kroků k jejich uzavření;
 • společnost může také zpracovávat údaje, pokud jste vyjádřili přání dostávat od nás newsletter.

 

 1. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k plnění úkolů vyplývajících z obsahu korespondence. Údaje získané za účelem uzavření smlouvy uchováváme po dobu nezbytnou k jejímu plnění. Pokud jste udělili souhlas se zasíláním obchodních a marketingových sdělení, budou vaše osobní údaje zpracovávány maximálně do doby jejich odvolání nebo do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte.
 2. Přístup k osobním údajům bude udělen našim oprávněným zaměstnancům, spolupracovníkům a poskytovatelům služeb námi využívaných společností (např. IT a marketingové služby).
 3. Máte právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, a v případě údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu – právo na přenositelnost údajů.
 4. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Pokud toto právo uplatníte, přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat, ledaže prokážeme, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu nároků.
 5. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě výše uvedeného souhlasu před jeho odvoláním.
 7. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro navázání kontaktu a poskytnutí odpovědí na váš dotaz, žádost nebo poptávku, jakož i pro uzavření nebo plnění smlouvy a/nebo zasílání obchodních a marketingových sdělení.
 8. Vaše osobní údaje budou předmětem profilování.
 9. Veškeré dotazy a požadavky týkající se ochrany osobních údajů zasílejte na e-mailovou adresu: gdpr@mwtsolutions.eu.