Endpoint Central

Endpoint Central (dříve Desktop Central)

Správa počítačů a softwaru

CLOUD

CLOUD

On Premises

On Premises

MSP

MSP

Správa počítačů a softwaru. Integrovaný software k správě počítačů a přenosných zařízení dostupný také ve verzi MSP, který pomáhá spravovat z jednoho centrálního místa servery, notebooky, pracovní stanice, smartphony a tablety.

Endpoint Central, komplexní správa počítačů a softwaru, automatizuje správu zdrojů počínaje jednoduchou konfigurací operačních systémů Windows a konče komplikovanou distribucí softwaru. Podporuje operační systémy Windows, Linux a MacOS. Endpoint Central umožňuje instalaci softwaru, oprav, standardizaci pracovních stanic, tvorbu bezpečnostních zásad, v jejichž rámci lze využívat a blokovat nežádoucí software nebo funkce pracovních stanic, např. používání USB portů. V případě výskytu problémů u uživatelů mohou správci využít také vzdálené relace, díky nimž získávají okamžitý náhled do prostředí příjemce. Endpoint Central je pro vás zkrátka úplná správa počítačů a softwaru.

Výhody

  • možnost vypnutí nepoužívaných zařízení z jedné konzole
  • automatizování procesů konfigurace a distribuce softwaru
  • aktivní pomoc při řešení incidentů zadaných do helpdesku
  • úplná kontrola nad všemi zařízeními uživatelů
  • zvýšení produktivity správců sítě a jejich odlehčení

FUNKCE

Správa oprav s využitím plné automatizace nebo manuálního nasazení.

Právě vydané aktualizace distribuované výrobci vyžadují ověření. Systém umožňuje tvorbu skupin testových zařízení, ve kterých dochází ke kontrole stability instalovaných oprav. V případě zjištění problémů se stabilitou v používaném softwaru, existuje možnost návratu do stavu před zavedenými aktualizacemi a tím i obnovení jeho funkčnosti.

Správa počítačů a softwaru

Integrace s jinými aplikacemi ManageEngine za účelem rozšíření funkcí, např. možnosti tvorby hlášení.

Integrace s Analytics Plus umožňuje podrobnou analýzu dat, pokročilé filtrování a možnost hledání trendů. Systém může být integrován s několika aplikacemi najednou, přičemž bude představovat centrum dat nezbytných pro organizaci.

Detekování změn v zdrojích a zavádění bezpečnostních směrnic platných v organizaci.

Systém detekuje všechny aplikace instalované uživatelem s možností zablokování těch, které ohrožují citlivá data a nejsou kompatibilními s přijatými standardy. Tvorba blacklistů umožní zablokovat nechtěný software na všech zařízeních, bez nutnosti analyzování každého případu samostatně. Whitelist pomáhá určit žádoucí software, který uživatelé smějí používat.

Správa počítačů a softwaru

Konfigurace pracovních stanic na dálku díky přímému přístupu do zařízení koncového uživatele.

Funkce umožňuje plný přístup z oprávnění správce, společně s možností provádění nezbytných změn/poskytnutí okamžité pomoci. V případě, že uživatel disponuje několika monitory, existuje možnost přepínat se mezi nimi a zasílat nezbytné soubory, kterou pomohou za dané situace vyřešit problém. Intuitivní systém filtrování pomůže jednoduše najít každé zařízení. Endpoint Central je vaše úplná správa počítačů a softwaru.

Implementování softwaru na mnoha zařízeních najednou s možností rozdělení zařízení do konfigurovatelných skupin.

Systém obsluhuje opravu hodně zařízení, čímž umožňuje jejich intuitivní selekci podle pravidel přijatých v organizaci. Pokud má firma hodně oddělení nebo samostatné pobočky, může každé z nich přidělit zvláštní bezpečnostní zásady a používaný software. Instalace aplikací je možná hromadně, systém nám podává hlášení o jejím průběhu.

Možnost správy mobilních zařízení se systémy Android, iOS a Windows díky modulu Mobile Device Management.

Systém umožňuje úplnou kontrolu společně s možností definování bezpečnostních zásad, které jsou následně přiřazeny k celým skupinám zařízení. Základní funkce jsou mimo jiné ochrana dat v případě krádeže, možnost provedení vzdálených relací, instalování aplikací, zasílaní korporátních dokumentů, tvorba omezeného obchodu s aplikacemi (schválenými organizací).