]

  Politika ochrany osobních údajů

  I. ÚVOD

  Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací měly v činnosti společnosti MWT Solutions S.A., Organizační složka vždy naprostou prioritu. Jdeme příkladem jako odpovědná a uvědomělá organizace, a proto nám záleží na tom, abyste byli řádně informováni o záležitostech spojených se zpracováním osobních údajů, zejména pak z hlediska splnění nových předpisů o ochraně osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Jsme si vědomi toho, že každá informace má určitou hodnotu, kterou je potřeba patřičně chránit. Záleží nám na bezpečnosti Vašich údajů, a proto Vám v tomto dokumentu představujeme klíčové informace o právním základu v oblasti zpracování osobních údajů, jejich využívání a získávání.

  II. MWT Solutions S.A., Organizační složka

  MWT Solutions S.A., Organizační složka se sídlem: Freyova 1/12, Praha 9 – Vysočany, 19000 (dále jen „společnost“).

  III. KDY SE POUŽÍVÁ TATO POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Tato politika ochrany osobních údajů se aplikuje ve všech případech, kdy je firma MWT Solutions S.A., Organizační složka správcem osobních údajů a zpracovává osobní údaje. To se týká jak osobních údajů získaných přímo od osoby, jíž se údaje týkají, tak i případů, kdy jsme osobní údaje získali z jiných zdrojů. MWT Solutions S.A., Organizační složka plní svou informační povinnost v obou uvedených případech, které jsou popsány v čl. 13, resp. čl. 14 GDPR, v souladu s ustanoveními těchto článků.

  MWT Solutions S.A., Organizační složka je správcem marketingových procesů (např. spravuje účty na sociálních sítích), IT (např. informačních systémů, v nichž jsou ukládány osobní údaje, např. smluvních partnerů), bezpečnostních incidentů a také koordinuje procesy náboru zaměstnanců. Společnost také spravuje webové stránky www.mwtsolutions.eu a v této souvislosti také koordinuje zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím formulářů umístěných na těchto stránkách (např. v rámci kontaktního formuláře).

  IV. ROZSAH, ZPŮSOBY A CÍLE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Snažíme se, aby veškeré informace ohledně způsobů a právních základů pro zpracování osobních údajů a také informace o účelech, za jakými je zpracováváme, byly srozumitelné. Níže Vám představujeme souhrn všech úkonů spojených se zpracováním osobních údajů.

  IV.1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ WEBOVÉ STRÁNKY VEDENÉ SPOLEČNOSTÍ MWT SOLUTIONS S.A., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA, NEBO KTERÉ VYUŽÍVAJÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ELEKTRONICKY

  1. Všeobecné informace

  Každá z fyzických osob, která využívá námi poskytované elektronické služby nebo která navštěvuje naše webové stránky, má kontrolu nad osobními údaji, které nám poskytuje. Tímto informujeme, že takto získané údaje o uživatelích omezujeme na minimum, nezbytné k poskytování služeb na očekávané úrovni.

  2. Cookies

  V omezeném rozsahu můžeme shromažďovat osobní údaje automaticky pomocí souborů cookies, které se nacházejí na našich webových stránkách.

  Soubory cookies jsou data, zejména v podobě textových souborů, které jsou ukládány do zařízení uživatele Servisu. Jsou určeny k používání webových stránek Servisu. Cookies obvykle obsahují název webových stránek, ze kterých pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a unikátní dvojici atributů typu klíč – hodnota.

  Soubory cookies se používají za účelem:

  a) přizpůsobení obsahu webových stránek Servisu preferencím uživatele; tyto soubory zejména umožňují identifikovat zařízení uživatele Servisu a správně zobrazit webové stránky;

  b) tvorby statistik, což umožňuje zlepšit strukturu a obsah.

  V rámci Servisu se používají dva typy souborů cookies: „relační“ (session cookies) a „permanentní“ (persistent cookies). „Relační“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele do jeho odhlášení, opuštění webových stránek nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). „Permanentní“ soubory cookies jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu definovanou v parametrech souborů cookies nebo do doby, kdy je smaže samotný uživatel.

  V rámci Servisu se používají následující typy souborů cookies:

  a) „nezbytné” soubory cookies, které umožňují využívat služby nabízené v rámci Servisu;

  b) soubory cookies sloužící k zajištění bezpečnosti;

  c) „výkonnostní” soubory cookies, které umožňují získávat informace o způsobu, jakým jsou webové stránky používány;

  d) „funkční” soubory cookies, které umožňují „zapamatovat si” uživatelem zvolená nastavení a personalizaci uživatelského rozhraní.

  Software sloužící k prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) v mnoha případech ve svém výchozím nastavení povoluje ukládání souborů cookies na koncové zařízení uživatele. Uživatelé Servisu mohou nastavení v oblasti souborů cookies kdykoli změnit. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby byla zakázána automatická správa souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo aby byl uživatel informován o každém uložení těchto souborů do jeho zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookies jsou k dispozici v nastaveních programu (internetového prohlížeče).

  Informujeme, že omezení použití souborů cookies může mít vliv na některé funkce nabízené na webových stránkách Servisu.

  Soubory cookies ukládané na koncové zařízení uživatele Servisu mohou využívat také poskytovatelé reklamy a partneři, kteří spolupracují s naší společností. Obsah pocházející od externích dodavatelů může obsahovat soubory cookies jiných subjektů, proto doporučujeme, aby se uživatel seznámil, jakým způsobem používají tyto soubory cookies k obsluze internetových portálů tito externí dodavatelé.

  3. Online přihlášky a formuláře

  Návštěvníci webových stránek MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka mohou kontaktovat firmu vyplněním kontaktního formuláře. V rámci práce s formuláři je nezbytné, abyste nám poskytli své osobní údaje. Údaje jsou zpracovávány pouze v rámci a za účelem, za kterým byly poskytnuty, a s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas, pokud jde o kontaktní formuláře, vyjadřujete vědomým projevem vůle (tzv. konkludentní souhlas) – odesláním formuláře a zadáním svých osobních údajů.

  4. Profilování

  Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely mohou spočívat v:

  – zobrazování marketingového obsahu nezávisle na vašich preferencích (např. standardní reklamy);

  – zobrazování marketingového obsahu odpovídajícího vašim zájmům (behaviorální reklama);

  – zasílání e-mailových zpráv o zajímavých nabídkách či novinkách, které v některých případech obsahují obchodní informace (služba newsletteru);

  – provádění jiných činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronickou cestou a telefonický marketing).

  Za účelem realizace marketingových činností společnost v některých případech používá profilování. To spočívá ve zobrazování personalizovaných reklam nebo v automatickém vyhodnocování, o jaké služby byste mohli mít zájem, a následném zobrazení personalizované nabídky. To znamená, že díky automatickému zpracování dat společnost vyhodnocuje vybrané chování nebo vytváří prognózu vašeho budoucího chování.

  Profilování, které společnosti tímto způsobem provádí, není spojeno s žádnými rozhodnutími, která by vůči vám vyvolávala jakékoli právní následky nebo která by vás podobně zásadním způsobem ovlivňovala.

  5. Používání pluginů sociálních médií

  Na stránkách www.mwtsolutions.cz v současné době používáme pluginy sociálních médií (tzv. „social plugins“, dále jen „pluginy“): Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter a YouTube. Za tímto účelem používáme systém tzv. dvojitého kliknutí. To znamená, že dodavatelům pluginů nejsou automaticky poskytovány žádné osobní údaje uživatelů, kteří navštíví naše stránky. Dodavatele pluginu lze identifikovat podle loga. Umožňujeme přímou komunikaci s dodavatelem pluginu pomocí příslušného tlačítka. Teprve poté, co uživatel klikne do označeného pole a aktivuje jej, získá dodavatel pluginu informace o jeho přístupu na danou stránku s nabídkou našeho internetového online servisu. Po aktivaci pluginu jsou osobní údaje uživatele poskytnuty příslušnému dodavateli pluginu a jsou uloženy na jeho servery (v případě amerických dodavatelů pak na servery v USA). Jelikož dodavatel pluginů shromažďuje tyto údaje zejména pomocí souborů cookies, doporučujeme před kliknutím na šedý rámeček všechny tyto soubory odstranit pomocí nastavení zabezpečení prohlížeče.

  Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje, na procesy zpracovávání údajů ani úplné informace o rozsahu získávaných údajů, účelu jejich zpracování či době jejich uchovávání. Nemáme také žádné informace o odstraňování údajů získaných dodavateli pluginů.

  Dodavatel pluginu ukládá získané údaje od uživatele / o uživateli v podobě profilu uživatele a využívá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svého internetového portálu podle preferencí uživatelů. Taková analýza se provádí (i u nepřihlášených uživatelů) hlavně za účelem prezentace reklam, přizpůsobených individuálním preferencím, a také k informování jiných uživatelů dané sociální sítě o aktivitě uživatele na našich webových stránkách. Uživatel má právo vznést námitku proti vytváření těchto profilů uživatele. Za tímto účelem se musí obrátit přímo na dodavatele daného pluginu. Díky mechanismu pluginů se může uživatel propojit se sociálními sítěmi a jinými uživateli, zatímco nám to pomůže zlepšit naši nabídku, aby byla bližší preferencím našich uživatelů. Právní základ pro používání pluginů je definován v § 6 odst. 1, v 1. větě (f) GDPR.

  K poskytnutí údajů dochází nezávisle na tom, zda má uživatel u dodavatele pluginu svůj účet a zda je k němu přihlášen. Je-li uživatel přihlášen ke svému účtu u dodavatele pluginu, údaje shromážděné na našich stránkách budou přiřazeny přímo k účtu uživatele u dodavatele pluginu. V případě stisknutí aktivovaného tlačítka a například sdílení stránky ukládá dodavatel pluginu také tyto informace na účet uživatele a veřejně je poskytuje přátelům uživatele na dané sociální síti. Po opuštění sociální sítě doporučujeme se pravidelně odhlašovat, zejména pak před aktivací tlačítka, protože takto se lze vyhnout přiřazení údajů k profilu vedenému u dodavatele pluginu.

  Další informace ohledně účelu a rozsahu shromažďování osobních dat a jejich zpracovávání dodavatelem pluginu najdete v politice ochrany osobních údajů daného dodavatele pluginu. Najdete tam také informace o právech uživatele a nastaveních, která vám umožní chránit si vaše soukromí.

  6. Fotografie

  Fotografie a ikony prezentované na webových stránkách jsou majetkem společnosti MWT Solutions S.A., Organizační složka nebo pocházejí z online úložiště obrázků a ikon – Vecteezy, nebo byly zakoupeny od agentury jako materiály na webové stránky.

  IV.2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB, KTERÉ SE OBRÁTILY NA SPOLEČNOST MWT SOLUTIONS S.A., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O NABÍDCE, SDĚLENÍ SVÝCH PŘIPOMÍNEK KE SLUŽBÁM A TAKÉ OSOB, KTERÉ KONTAKTUJÍ SPOLEČNOST ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ SMLOUVY

  Od fyzických osob, které kontaktují společnost MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka za účelem získat informace o nabídce, vyjádřit svůj názor či připomínky nebo uzavřít smlouvu, sbíráme následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

  Žádáme vás, abyste prostřednictvím webových stránek neposkytovali informace obsahující speciální kategorie osobních údajů, uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR (informace o rase či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém světonázoru, členství v odborech, informace o fyzickém či psychickém zdravotním stavu, genetické údaje, biometrické údaje, informace o sexuálním životě či sexuální orientaci a kriminální minulosti). Pokud takové informace z jakéhokoli důvodu poskytnete, vyjadřujete tím výslovný souhlas, že tyto informace můžeme shromažďovat a využívat způsobem uvedeným v tomto dokumentu nebo na místě, kde byly tyto informace poskytnuty.

  IV.3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

  MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka

  zpracovává osobní údaje svých zákazníků a potenciálních zákazníků. Mezi nimi se mohou nacházet také údaje kontaktních osob ze strany zákazníků a potenciálních zákazníků (jejich zaměstnanců). Osobní údaje tohoto typu jsou zpracovávány v počítačových systémech, které používá společnost MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka včetně systému CRM. Osobní údaje zpracovávané pro tyto účely zahrnují např.: jméno a příjmení, název zaměstnavatele, pracovní pozici kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné služební kontaktní údaje.

  IV.4 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ FIREMNÍ PROFIL MWT SOLUTIONS S.A., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

  Údaje uživatelů, kteří dali „To se mi líbí“ firemnímu profilu společnosti MWT SOLUTIONS S.A., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA dostupnému na:

  Facebooku na adrese: https://m.facebook.com/438633189829059,

  LinkedInu na adrese: https://www.linkedin.com/company/mwtsolutionsczech/,

  Twitteru na adrese: https://twitter.com/mwtsolutions a

  YouTube na adrese: https://youtube.com/channel/UCcWXa2wWndFWVeynb9j9cWg
  výše uvedeného firemního profilu MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka komunikace s uživateli – např. za účelem poskytnutí odpovědí na jejich dotazy, interakce se zákazníky, poskytování informací o organizovaných akcích, zajímavostech, službách a produktech nabízených správcem profilu, vytváření firemní komunity na Facebooku. Společnost MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka jako správce výše uvedených profilů, proto může generovat anonymní statistická data o osobách navštěvujících webové stránky pomocí funkcí, poskytovaných aplikacemi Facebook, LinkedIn, Twitter či YouTube. Základem pro zpracování osobních údajů je souhlas. Uživatel se dobrovolně rozhoduje, zda označí profil, stránku či skupinu na dané sociální síti jako „To se mi líbí“, zda tento profil sleduje nebo v jeho rámci navazuje interakci. Pravidla platná na firemním profilu MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka na síti Facebook/LinkedIn/Twitter/YouTube jsou určována správcem, avšak pravidla chování na vybrané sociální síti vyplývají přímo z tamních platných podmínek. Profil správce, vytvořený na portálu Facebook, LinkedIn, Twitter či YouTube, můžete kdykoli přestat sledovat, nebo jej můžete dokonce zablokovat. S ohledem na specifické vlastnosti platforem, které využívá správce, stačí pouhé kliknutí na možnost „Blokovat uživatele“ a žádný obsah vytvořený správcem již nebude dále zobrazován. Ostatní obsah zveřejněný na dané sociální síti má obecný charakter. Odvolání souhlasu nemá žádný vliv na váš souhlas s právem na zpracování údajů, který byl poskytnut před jeho odvoláním.

  Správce zpracovává všeobecně dostupné osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení či obecné informace, které jsou uvedeny na uživatelských profilech a jsou veřejně dostupné. Ostatní osobní údaje zpracovávají sociální sítě Facebook, LinkedIn, Twitter či portál YouTube v souladu se zásadami stanovenými v jejich podmínkách. Osobní údaje osob, které daly firemnímu profilu společnosti MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka na Facebooku, LinkedInu, Twitteru či YouTube „To se mi líbí“, nebudou použity k jinému účelu, než ke kterému byly poskytnuty. Osobní údaje mohou být předávány mimo území Polska, Evropské unie a Evropský hospodářský prostor v rozsahu nezbytném pro fungování těchto sociálních sítí.

  Další informace ohledně elektronické korespondence

  Pokud nám chcete napsat e-mail, mějte prosím na paměti, že nešifrované e-mailové zprávy posílané přes internet nejsou dostatečně chráněny proti přístupu třetích osob.

  IV.5 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

  Údaje osob, které se ucházejí o zaměstnání, jsou shromažďovány pro potřeby aktuálních výběrových řízení a za účelem provádění úkonů před uzavřením smlouvy. Společnost může osobní údaje zpracovávat také tehdy, pokud uchazeč o zaměstnání souhlasil s jejich zpracováním, např. pro potřeby budoucích výběrových řízení.

  Údaje uchazečů o zaměstnání budou naší společností zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení a maximálně tři roky po jeho ukončení – tj. po dobu, kdy lze vznášet případné námitky.

  Pokud zpracování probíhá na základě souhlasu s účastí v budoucích výběrových řízeních, budou osobní údaje zpracovávány maximálně do doby odvolání souhlasu.

  V. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

  1. Zpracování údajů osob, které navštěvují webové stránky spravované společností MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka využívají služby poskytované elektronickou cestou nebo vyjadřují své názory na firemním profilu společnosti MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka na sociálních sítích, probíhá na základě různých právních předpisů o zpracování údajů, v závislosti na kategorii osobních údajů, které zpracováváme, a účelu jejich zpracování. Osobní údaje osob, které navštěvují naše webové stránky, zpracováváme na základě právně odůvodněného zájmu správce osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě souhlasu v případě, že jsme se se žádostí o vyjádření takového souhlasu obrátili na osobu, jíž se údaje týkají (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Údaje osob, které vyplňují internetový/kontaktní formulář, zpracováváme, jelikož je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení úkonů za účelem uzavření této smlouvy, na žádost osoby poskytující své údaje (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo na základě právně odůvodněného zájmu správce, kterým je poskytnutí odpovědi na položený dotaz (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Údaje osob, které navštěvují naši fanouškovskou stránku, jsou v souladu se zásadami používání sociální sítě Facebook, na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
  2. Zpracování osobních údajů osob, které kontaktují společnost MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka za účelem získat informace o nabídce, vznést své připomínky k poskytovaným službám nebo také za účelem uzavření smlouvy, probíhá na základě souhlasu vyjádřeného uživatele, který posílá výše uvedenou žádost společnosti MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), nebo za účelem plnění smlouvy (realizace žádosti zaslané danou osobou – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Poskytnuté údaje můžeme zpracovávat také pro účely oprávněných zájmů příslušného správce osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  3. Zpracování osobních údajů fyzických osob, které jsou potenciálními zákazníky, probíhá na základě:
  4. oprávněného zájmu společnosti MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka, jakožto správce osobních údajů (zejména v oblasti vytváření databáze, přímého marketingu vlastních produktů); (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
  5. souhlasu (zejména souhlas s e-mailovým či telefonickým marketingem); (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

  VI. DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Společnost MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka zpracovává osobní údaje a ukládá je po dobu, která závisí na právním základu, který je legálním předpokladem pro zpracování osobních údajů. Informujeme, že společnost MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka zpracovává osobní údaje na základě:

  1. souhlasu – doba zpracování trvá do chvíle, kdy svůj souhlas odvolá osoba, jíž se údaje týkají, nebo do chvíle, kdy zanikne účel jejich zpracování;
  2. oprávněného zájmu správce osobních údajů – doba zpracování trvá do chvíle zániku tohoto zájmu (např. promlčecí lhůta občanskoprávních nároků) nebo do chvíle, kdy osoba, jíž se údaje týkají, vznese námitku proti tomuto zpracování – v případech, kdy má na základě platných zákonů na vznesení námitky právo;
  3. platných zákonů – doby zpracování údajů za tímto účelem upravují příslušné právní předpisy. Nejsou-li k dispozici konkrétní právní ani smluvní požadavky, doba uchovávání osobních údajů v případě záznamů a jiných dokladů, vytvořených v průběhu plnění smlouvy, je maximálně 6 let.

  VII. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje poskytujeme jiným subjektům na základě požadavků platných zákonů nebo za účelem dosažení cílů, kvůli nimž nám byly poskytnuty. Zároveň prohlašujeme, že využíváme služeb pouze ověřených subjektů, známých na místním trhu, které garantují bezpečnost osobních údajů. Smlouvy, v jejichž rámci zadáváme zpracování osobních údajů, obsahují ustanovení ohledně námi vyžadovaných prostředků na jejich ochranu, které zajistí důvěrnost, integritu a dostupnost poskytovaných údajů.

  Osobní údaje můžeme poskytovat firmám nebo jiným, důvěryhodným obchodním partnerům, kteří poskytují služby jménem společnosti, a subjektům, se kterými spolupracujeme. Kromě toho mohou být údaje poskytnuty dodavatelům takových služeb, jako jsou vymáhací, daňové, právní či účetní služby. Osobní údaje jsou těmto subjektům a třetím osobám poskytovány pouze tehdy, je-li to nezbytné k poskytnutí služeb, které si osoby, jichž se osobní údaje týkají, objednaly nebo které autorizovaly, aby chránily právo, vlastnictví nebo bezpečnost, pokud je společnost povinna tyto údaje poskytnout na základě platných zákonů, rozhodnutí soudů nebo předpisů jiných úřadů, nebo pokud je poskytnutí osobních údajů jiným způsobem nezbytné k podpoře právních či trestněprávních zjištění nebo soudního procesu.

  Přístup k osobním údajům mají navíc oprávnění zaměstnanci společnosti.

  VIII. PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Práva fyzických osob v oblasti zpracování osobních údajů zahrnují:

  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům;
  2. Právo na opravu údajů;
  3. Právo na omezení zpracování údajů;
  4. Právo žádat odstranění údajů;
  5. Právo na přenositelnost údajů na jiného správce údajů.

  Výše uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktu s naší společností, zasláním e-mailu na adresu gdpr@mwtsolutions.eu nebo dopisu na adresu: MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka, Freyova 1/12, Praha 9 – Vysočany, 19000.

  Fyzické osoby mají stanovená práva v oblasti ochrany jejich osobních údajů a společnost MWT SOLUTIONS S.A., Organizační složka jako jejich správce odpovídá za uplatňování těchto práv v souladu s platnými zákony.

  Rádi bychom vás také informovali, že každá z fyzických osob má právo vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů. V případě zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu má fyzická osoba právo vznést námitku z důvodů týkajících se její konkrétní situace. Pokud toto právo uplatní, společnost přestane údaje pro tento účel zpracovávat, pokud neprokáže, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy fyzické osoby, jejími právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu nároků.

  Právo vznést námitku lze uplatnit prostřednictvím e-mailu, zaslaného na adresu gdpr@mwtsolutions.eu, nebo dopisu, zaslaného na adresu: MWT SOLUTIONS S.A.,Organizační složka Freyova 1/12, Praha 9-Vysočany, 19000.

   

  IX. KONTAKTNÍ MÍSTO

  Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat e-mailem na adrese: gdpr@mwtsolutions.eu, nebo písemně na adrese sídle Správce (sídlo znamená místo podnikání).

  X. ZMĚNY TÉTO POLITIKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Zavazujeme se pravidelně revidovat a měnit tuto Politiku ochrany osobních údajů v případech, kdy to bude nezbytné nebo žádoucí z důvodu nových právních předpisů, nových směrnic orgánů odpovědných za dohled nad procesy ochrany osobních údajů či osvědčených postupů v oblasti ochrany osobních údajů.