]

  Adatvédelmi irányelvek

  I Bevezetés

  Az adatvédelem és az információbiztonság mindig is kiemelt helyet kapott a MWT Solutions S.A. tevékenységében. Felelős és tudatos szervezetként fontos számunkra, hogy megfelelően tájékoztassuk Önöket a személyes adataik kezeléséről, különösen a személyes adatok védelméről szóló új előírások, köztük az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) kiadott rendeletének fényében. Tisztában vagyunk azzal, hogy az információknak meghatározott értékük van, amelyet megfelelő módon védeni kell. Figyelembe véve az Ön adatainak biztonságát, ebben a dokumentumban kulcsfontosságú információkat ismertetünk a személyes adatok kezelésére, azok felhasználására és megszerzésére vonatkozóan. 

  II MWT Solutions S.A.

  A megadott személyes adatok kezelője az MWT Solutions S.A., székhelye RM2 Office Center, Radnóti Miklós utca 2., H-1137 Budapest.

  A ManageEngine IT infrastruktúra-menedzsment megoldások hozzáadott értéket képviselő disztribútorai vagyunk. Ezzel a szállítóval való együttműködésünk hatásait számos, különféle ágazatot: pénzügyet, termelést, gyógyszeripart, energetikát, központi és helyi adminisztrációt képviselő ügyfelünk értékelte. Támogatjuk partnereinket az általunk kínált termékeken alapuló megoldások tervezésében. Képzési és megvalósítási szolgáltatásokat nyújtunk, valamint üzleti,folyamatirányítási és technológiai tanácsadást végzünk.

  III. Mikor alkalmazandó ez az adatvédelmi irányelv?

  Ez az adatvédelmi irányelv alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az adatkezelő az MWT Solutions S.A., és személyes adatokat kezel. Ez vonatkozik mind az érintettől közvetlenül kapott személyes adatokra, mind azokra az esetekre, amikor személyes adatokat más forrásból szereztünk be. Az MWT Solutions S.A. a fenti mindkét, a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott esetben ezeknek az előírásoknak megfelelően eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségeinek.

  Az MWT Solutions S.A. a marketing (beleértve a közösségi hálózatokon történő fiókok kezelését), informatikai (beleértve azokat az informatikai rendszereket is, amelyekben személyes adatokat gyűjtenek, beleértve a vállalkozókat) eljárások, valamint a biztonsági események adatkezelője, és koordinálja a munkaerő-felvétel folyamatait is. A társaság a www.mwtsolutions.hu weboldalt is üzemelteti, ezért koordinálja a weboldalon található űrlapokon keresztül (például a kapcsolattartási űrlapon) elküldött személyes adatok kezelését.

  Az adatkezelés köre, módja, célja

  Szeretnénk, ha minden információ érthető lenne a személyes adatok kezelésének módszereivel és jogi alapjaival, valamint azokkal a célokkal kapcsolatban, amelyek érdekében feldolgozzuk azokat. Javasoljuk, hogy olvassa el a személyes adatok kezelésének alább felsorolt listáját!

  IV.I. A MWT Solutions S.A. által üzemeltetett weboldalakat látogató vagy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők személyes adatainak kezelése

  1. Általános információk

  Az általunk elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő vagy a weboldalunkat felkereső természetes személyek mindegyike betekinthet azokba a személyes adatokba, amelyeket nekünk átad. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a felhasználók így megszerzett adataik a szolgáltatásoknak az elvárt szinten történő nyújtásához szükséges felesleges minimumra korlátozzuk.

  2. Cookie fájlok

  A weboldal, a cookie fájlokban található információk kivételével, nem gyűjt automatikusan semmilyen információt.

  A cookie fájlok webhely látogatóinak eszközén tárolt adatok, főként szöveges fájlok. A webhely oldalainak használatára megkönnyítésére szolgálnak. A cookies általában a weboldal nevét, ahonnét származnak, a végberendezésen való tárolási idejüket, valamint kulcsérték típusú, egyedi attribútumokat tartalmaznak.

  A cookies fájlok használatának célja:


  a) a szolgáltató weblapjai tartalmának igazítása a Felhasználó preferenciáihoz, valamint a weblapok használatának optimalizálása; konkréten ezek a fájlok lehetővé teszik a Szerviz Felhasználója végberendezésének felismerését és a weblap megfelelő megjelenítését, azt a felhasználó egyéni igényeihez igazítva;

  b) statisztikák készítése, amelyek lehetővé teszik a szerkezet és a tartalom javítását;

  A szolgáltató keretében alapvetően kétfajta cookies fájlokat használunk: „munkameneti” (session cookies), valamint „állandó” (persistant cookies) fájlokat. A „munkameneti” cookies ideiglenes fájlok, amelyeket a Felhasználó végberendezése a kijelentkezésig, a weblap elhagyásáig, vagy a programból (internetes böngészőből) való kilépésig tárol. Az „állandó” cookies fájlokat a Felhasználó végberendezése a cookies paramétereiben meghatározott ideig tárolja, vagy addig, amíg a felhasználó el nem távolítja azokat.

  A szolgáltatás keretében a következő típusú cookies fájlokat alkalmazzuk:


  a) “szükséges” sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldalon elérhető szolgáltatások használatát;


  b) a biztonság érdekében használt sütik;


  c) “teljesítmény” sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldalak használatával kapcsolatos információk gyűjtését;


  d) “funkcionális” sütik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó által kiválasztott beállítások „megjegyzését” és a felhasználói felület személyre szabását.

  Számos esetben a weboldalak böngészésére szolgáló programok (internetes böngészők) alapértelmezetten lehetővé teszik a cookies fájlok tárolását a Felhasználó végberendezésén. A szolgáltató felhasználói bármikor megváltoztathatják a cookies fájlokra vonatkozó beállításokat. Ezeket a beállításokat főként úgy lehet módosítani, hogy az internetes böngésző beállításaiban blokkolni kell a cookies fájlok automatikus kezelését, vagy hogy az minden alkalommal tájékoztassa a Szerviz Felhasználóját azok mentéséről. A cookies fájlok kezelésének lehetőségeiről és módjáról részletes információt a program (az internetes böngésző) beállításaiban lehet elérni.

  Tájékoztatjuk, hogy a cookies fájlok használatára vonatkozó korlátozások befolyásolhatják a szolgáltató weblapjain elérhető némelyik funkciót.

  A szolgáltató felhasználójának végberendezésén a szolgáltató operátorával együttműködő reklámozók és partnerek is elhelyezhetnek és használhatnak cookies fájlokat.

  3. Online beadványok és űrlapok

  Az MWT Solutions S.A. weboldal látogatói a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével léphetnek kapcsolatba a céggel. A fent említett lehetőségek kihasználásához szükséges, hogy a velünk kapcsolatba lépő személy megadja nekünk személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy ezek csak arra a célra lesznek felhasználva, amelyre megadták őket, és csak a kapcsolattartó beleegyezésével.

  4. Fényképek

  A weboldalon megjelenített fotók és ikonok az MWT Solutions S.A. tulajdonát képezik, vagy fénykép- és ikonbankokból, azaz a Freepikből, Flaticonból származnak, vagy egy ügynökségtől vásárolták őket webhelyen felhasználandó anyagként.

  IV.II. Az MWT Solutions S.A. céggel az ajánlatra vonatkozó információk beszerzése, a szolgáltatással kapcsolatos észrevételek megosztása céljából, valamint szerződéskötés érdekében kapcsolatba lépő személyek személyes adatainak kezelése

  Az MWT Solutions S.A. céggel kapcsolatba lépő természetes személyektől, akik az ajánlatra vonatkozóan szeretnének tájékoztatást kapni, véleményüket szeretnék megosztani, vagy szerződést szeretnének kötni, a következő személyes adatokat gyűjtjük be: név, e-mail cím és telefonszám.

  Kérjük, hogy ne adjon meg a weboldalakon olyan személyes adatokat, információkat, amelyek a GDPR 9. cikkének (1) bekezdésében felsorolt speciális kategóriákba tartoznak (faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai nézetekre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra vonatkozó információk, fizikai vagy mentális egészségi állapotra vonatkozó adatok, genetikai adatok, biometrikus adatok, szexuális életre vagy szexuális irányultságra és büntetett előéletre vonatkozó információk). Ha bármilyen okból megad ilyen információt, az az Ön kifejezett beleegyezését jelenti az ilyen információk általunk történő gyűjtéséhez és felhasználásához a jelen dokumentumban vagy azon a helyen meghatározottak szerint, ahol ezeket az információkat közzéteszik.

  IV.III. Az ügyfelek és potenciális ügyfelek személyes adatainak kezelése

  Az MWT Solutions S.A. kezeli az ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek személyes adatait. Köztük lehetnek az ügyfelek és a potenciális ügyfelek kapcsolattartóinak (alkalmazottaik) adatai is. Az ilyen típusú személyes adatokat a MWT Solutions S.A. által használt informatikai rendszerekben kezelik, beleértve a CRM rendszert is. Az e célból kezelt személyes adatok között szerepel többek között: név és vezetéknév, munkáltató neve, a kapcsolattartó személy beosztása, telefonszáma, e-mail címe vagy egyéb üzleti elérhetősége.

   

  IV.IV. Az MWT Solutions S.A. üzleti profilját felkereső személyek adatainak kezelése

  Az MWT Solutions S.A. és a Facebook társ kezelői azon Felhasználók adatainak, akik kedvelték az MWT Solutions S.A. üzleti profilját, amelynek elérhetősége:

  https://www.facebook.com/MWT-Solutions-SA-245972718766983/ (PUT THE HUNGARIAN FACEBOOK SITE HERE AS WELL)

  Ezért az MWT Solutions S.A., mint az üzleti profil Adatkezelője, névtelen statisztikai adatokat generálhat a weboldal látogatóiról a Facebook által biztosított funkció segítségével. Ezeket az adatokat a sütiknek köszönhetően gyűjtik, amelyek mindegyike egyedi felhasználói kódot tartalmaz (két évig aktívak, és a Facebook a számítógép merevlemezén vagy a rajongó oldalát felkereső személyek bármely más adathordozóján menti). A felhasználói kód, amely összekapcsolható a Facebookon regisztrált felhasználók kapcsolati adataival, az üzleti profil megnyitásakor letöltésre és feldolgozásra kerül. Bár az adatok névtelenek, az MWT Solutions S.A. felkérheti a Facebookot, hogy dolgozza fel azokat a következő területeken:

  • demográfiai adatok (pl. életkor, nem, családi állapot és szakmai helyzet alakulása),
  • az életmódra és az érdeklődési körre vonatkozó információ,
  • földrajzi adatok annak meghatározásához, hogy hol végezzen különleges promóciókat vagy szervezzen eseményeket, hogyan célozhatja legjobban az információs kínálatát.

  Ugyanakkor azoknak az embereknek az adatai, akik kedvelik az üzleti profilt, névtelenül feldolgozhatók a következő esetekben:

  Kommunikáció az MWT Solutions S.A. céggel a Facebookon elérhető Messengeren keresztül,

  Az MWT Solutions S.A. üzleti profilján megosztott bejegyzések kommentálása,

  Az MWT Solutions S.A. üzleti profilját kedvelő emberek adatait semmilyen körülmények között nem használják fel más célra, mint amire azokat átadták. Kezelésük csak a Facebookon és a portál használatának általános elveivel összhangban történik.

  A személyes adatok továbbíthatók Magyarországon, Lengyelországban, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívülre, ezen közösségi oldal működése keretében.

  Az elektronikus levelezéssel kapcsolatos további információk

  E-mail küldésekor vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül küldött titkosítatlan e-mailek nincsenek megfelelően védve harmadik felek illetéktelen hozzáférésétől.

  IV.V. Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

  A munkára jelentkezők adatait az éppen folyamatban lévő toborzás és a szerződés megkötése előtti intézkedések céljából gyűjtik. A társaság akkor is kezelhet adatokat, ha az álláspályázó hozzájárult azok kezeléséhez, többek között jövőbeli toborzásokhoz.

  Az állásjelöltek adatait a felvételi eljárás során mi kezeljük.

  Ha a kezelés a jövőbeni toborzási eljárásokban való részvételhez való hozzájáruláson alapul, a személyes adatokat a visszavonásig kezeljük.

  Az adatkezelés alapja

  Az MWT Solutions S.A. által fenntartott webhelyet elektronikus úton történő szolgáltatások igénybevételének, vagy az MWT Solutions S.A. üzleti profilját a véleményük kifejezése céljából meglátogatók adatainak kezelése a közösségi hálózatokban az adatkezelés különféle jogi alapjain alapul, azoknak a személyes adatoknak a kategóriájától függően, amelyeket kezelünk és kezelés céljából gyűjtünk. A weboldalunkat felkereső személyek személyes adatait az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján vagy beleegyezés alapján kezeljük fel abban az esetben, ha az érintettől, akire az adatok vonatkoznak beszereztük ezt a hozzájárulást (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja). Az online/ kapcsolattartási űrlapot kitöltő személyek adatait azért kezeljük, mert az a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez szükséges, az adatait szolgáltató személy kérésére történik (6. cikk (1) bekezdés b) pont), hozzájáruláson alapul (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy az Adatkezelő jogos érdekén alapul, amely a feltett kérdés megválaszolása (6. cikk (1) bekezdés f) pont). Rajongói oldalunk látogatóinak adatait a Facebook használatának szabályai szerint kezeljük, a Felhasználó beleegyezése alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

  Az MWT Solutions S.A. céget megkereső személyek személyes adatainak kezelése

  Az ajánlattal kapcsolatos információkérés, a szolgáltatással kapcsolatos észrevételek megosztása, valamint szerződéskötés szándékával történő kapcsolatfelvétel az adatkezelés jogalapja a kezdeményező személynek az MWT Solutions S.A. címére küldött beleegyezése (6. cikk (1) bekezdés. (a GDPR) a) pontja) vagy az adott személy által kezdeményezett szerződés teljesítése (a követelés teljesítése) (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja). A megadott adatok az adatkezelő jogilag indokolt célja alapján is kezelhetők (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

  A potenciális ügyfél természetes személyek személyes adatainak feldolgozása a következőkön alapul:


  a) az MWT Solutions S.A., mint adatkezelő, jogos érdeke (különösen az adatbázis létrehozása, a saját termékek közvetlen marketingje terén); (A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja);


  b) hozzájárulás (ideértve különösen az e-mail marketinghez vagy a telemarketinghez való hozzájárulást); (A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

  V Az adatkezelés időtartama

  Az MWT Solutions S.A. a személyes adatokat az adatkezelés jogalapját képező indoktól függő ideig kezeli. Tájékoztatjuk, hogy az MWT Solutions S.A. hozzájárulás alapján kezeli a személyes adatokat, a kezelés időszaka addig tart, amíg az érintett visszavonja a beleegyezést, vagy az adatkezelés célját el nem érik;

  az adatkezelő jogos érdeke, a feldolgozás időtartama a fenti érdek megszűnéséig tart (pl. a polgári jogi igények elévülési ideje), vagy amíg az érintett nem tiltakozik az ilyen további feldolgozás ellen – olyan helyzetekben, amikor az ilyen kifogást a törvény megengedi;

  az alkalmazandó jogszabályokat, az e célból történő adatkezelés időtartamait ezek a jogszabályok határozzák meg;

  Konkrét jogi vagy szerződéses követelmények hiányában a szerződés teljesítése során készített nyilvántartások és egyéb okirati bizonyítékok alapvető adatmegőrzési ideje legfeljebb 6 év.

  VI Az adatok címzettjei

  A személyes adatokat más szervezeteknek jogi előírások alapján vagy azzal a céllal adjuk át, amelyre azokat nekünk átadták. Ugyanakkor kijelentjük, hogy csak a helyi piacon ismert és az adatbiztonságot garantáló, jól bevált szervezetek szolgáltatásait használjuk. Azok a szerződések, amelyek keretében a személyes adatok kezelését megbízásba adjuk, rendelkezéseket tartalmaznak az általunk megkövetelt védelmi intézkedésekről, biztosítva az átadott adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét.

  Személyes adatokat átadhatunk olyan társaságoknak vagy más megbízható üzleti partnereknek, akik a Társaság nevében szolgáltatásokat nyújtanak, valamint olyan szervezeteknek, amelyekkel együttműködünk. Ezenkívül az adatok továbbíthatók adósságbehajtási, adózási, jogi és számviteli szolgáltatásokat nyújtóknak. A személyes adatokat csak akkor továbbítjuk ezeknek a szervezeteknek és más harmadik feleknek, ha olyan szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, amelyek érintettjei jogok, vagyon vagy biztonság védelmét kérték vagy engedélyezték, vagy ha a Társaság erre köteles a hatályos törvények, bíróságok vagy más hatóságok rendeletei alapján köteles, vagy ha a személyes adatok nyilvánosságra hozatala egyébként jogi vagy büntetőjogi tényállás megállapításához vagy bírósági eljáráshoz szükséges.

  Ezenkívül a vállalat erre felhatalmazott alkalmazottai férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

  VII A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

  A természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai a következők:


  a) Jogosult hozzáférni a saját személyes adataihoz


  b) Jogában áll az adatait helyesbíteni


  c) Jogában áll a személyes adatai kezelését korlátozni


  d) Jogában áll kérni a személyes adatai törlését


  e) Jogában áll az adatait más adatkezelőhöz átvinni

  A fent említett jogokat úgy gyakorolhatja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az gdpr@mwtsolutions.eu e-mail címen, vagy levelet küld a következő címre: MWT Solutions S.A., RM2 Office Center, Radnóti Miklós utca 2., H-1137 Budapest.

  A természetes személyek meghatározott jogokkal rendelkeznek személyes adataikkal kapcsolatban, az MWT Solutions S.A. pedig a hatályos jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként felel ezeknek a jogoknak az érvényesüléséért.

  Szeretnék továbbá tájékoztatni, hogy minden természetes személynek joga van tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. A személyes adatok jogos célon alapuló kezelése esetében a természetes személynek saját különleges helyzetével kapcsolatos okok miatt van joga kifogást emelni. Ha él ezzel a jogával, a Társaság abbahagyja az adatok e célból történő kezelését, kivéve, ha bizonyítja az adatkezelésnek olyan jogilag megalapozott okai állnak fenn, amelyek felülmúlják a természetes személy érdekeit, jogait és szabadságait, vagy alapot adnak követelések megállapítására, érvényesítésére vagy védelmére.

  A kifogás jogának érvényesítését be lehet jelenteni e-mailben: gdpr@mwtsolutions.eu vagy postai úton, a következő címre: MWT Solutions S.A., RM2 Office Center, Radnóti Miklós utca 2., H-1137 Budapest.

  VIII Változások a jelen adatvédelmi irányelvekben.

  Vállaljuk, hogy ezt az adatvédelmi irányelvet rendszeresen felülvizsgáljuk és módosítjuk, amikor ez szükségesnek vagy kívánatosnak bizonyul, tekintettel új jogszabályi rendelkezésekre, a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős hatóságok új iránymutatásaira, az adatvédelem területén alkalmazott legjobb gyakorlatokra.