Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.

]

Adatvédelmi irányelvek

I. BEVEZETÉS

Az adatvédelem és az információbiztonság mindig is kiemelt helyet kapott az MWT Solutions S.A. tevékenységében Felelős és tudatos szervezetként, fontos számunkra, hogy megfelelően tájékoztassuk Önöket a személyes adataik kezeléséről, különösen a személyes adatok védelméről szóló, új előírások, köztük az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről kiadott rendeletének („GDPR”) fényében; Tisztában vagyunk azzal, hogy az információknak meghatározott értékük van, amelyet megfelelő módon védeni kell. Figyelembe véve az Ön adatainak biztonságát, ebben a dokumentumban kulcsfontosságú információkat ismertetünk a személyes adatok kezelésére, azok felhasználására és megszerzésére vonatkozóan.

II. MWT Solutions S.A.

Az MWT Solutions S.A., székhelye RM2 Office Center, Radnóti Miklós utca 2., H-1137 Budapest, a továbbiakban „Társaság.

III. MIKOR ALKALMAZANDÓ EZ AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV?

Ez az adatvédelmi irányelv alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az adatkezelő az MWT Solutions S.A., és személyes adatokat kezel. Ez vonatkozik mind az érintettől közvetlenül kapott személyes adatokra, mind azokra az esetekre, amikor személyes adatokat más forrásból szereztünk be. Az MWT Solutions S.A. a fenti mindkét, a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott esetekben, ezeknek az előírásoknak megfelelően, eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségeinek.
Az MWT Solutions S.A. a marketing (beleértve a közösségi hálózatokon történő fiókok kezelését), informatikai (beleértve azokat az informatikai rendszereket is, amelyekben személyes adatokat gyűjtenek, beleértve a Szerződéses partnereket) eljárások, valamint a biztonsági események adatkezelője, és koordinálja a munkaerő-felvétel folyamatait is. A társaság a www.mwtsolutions.pl weboldalt is üzemelteti, ezért koordinálja a weboldalon található űrlapokon keresztül (például a kapcsolattartási űrlapon) elküldött személyes adatok kezelését. 

IV. AZ ADATKEZELÉS KÖRE, MÓDJAI ÉS CÉLJAI

Szeretnénk, ha minden információ érthető lenne a személyes adatok kezelésének módszereivel és jogi alapjaival, valamint azokkal a célokkal kapcsolatban, amelyek érdekében kezeljük azokat. Javasoljuk, hogy olvassa el a személyes adatok kezelésével járó műveletek alább felsorolt listáját.

IV.I. AZ MWT SOLUTIONS S.A. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALAKAT LÁTOGATÓ VAGY AZ ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

1. Általános információk

Az általunk elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő vagy a weboldalunkat felkereső természetes személyek mindegyike betekinthet azokba a személyes adatokba, amelyeket nekünk átad. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a felhasználók így megszerzett adatait a szolgáltatásoknak az elvárt szinten történő nyújtásához szükséges minimumra korlátozzuk.

2. Cookie fájlok

Korlátozott körben sütik segítségével automatikusan gyűjthetünk személyes adatokat a weboldalainkon.
A cookie fájlok webhely látogatóinak eszközén tárolt adatok, főként szöveges fájlok. A webhely oldalai használatának megkönnyítésére szolgálnak. A cookie fájlok általában a weboldal nevét, ahonnét származnak, a végberendezésen való eltárolási idejüket, valamint kulcsérték típusú, egyedi attribútumokat tartalmaznak.

A cookie fájlok használatának célja:
a) a Webhely weblapjai tartalmának hozzáigazítása a Felhasználó preferenciáihoz; konkréten ezek a fájlok lehetővé teszik a Szerviz Felhasználója végberendezésének felismerését és a weblap megfelelő megjelenítését;
b) statisztikák készítése, amelyek lehetővé teszik a szerkezet és a tartalom javítását;

A Webhely keretében kétfajta cookie fájlokat használunk: „munkameneti” (session cookies), valamint „állandó” (persistant cookies) fájlokat. A „munkameneti” cookies ideiglenes fájlok, amelyeket a Felhasználó végberendezése a kijelentkezésig, a weblap elhagyásáig, vagy a programból (internetes böngészőből) való kilépésig tárol. Az „állandó” cookie fájlokat a Felhasználó végberendezése a cookies paramétereiben meghatározott ideig tárolja, vagy addig, amíg a felhasználó el nem távolítja azokat.

A Webhely keretében a következő típusú cookie fájlokat alkalmazzuk:
a) “szükséges” sütik, amelyek lehetővé teszik a webhely keretében elérhető szolgáltatások használatát;
b) a biztonság érdekében használt sütik;
c) “teljesítmény” sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldalak használatával kapcsolatos információk gyűjtését;
d) “funkcionális” sütik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó által kiválasztott beállítások „megjegyzését” és a felhasználói felület személyre szabását.

Számos esetben a weboldalak böngészésére szolgáló programok (internetes böngészők) alapértelmezetten lehetővé teszik a cookie fájlok tárolását a Felhasználó végberendezésén. A Webhely Felhasználói bármikor megváltoztathatják a cookie fájlokra vonatkozó beállításokat. Ezeket a beállításokat főként úgy lehet módosítani, hogy az internetes böngésző beállításaiban blokkolni kell a cookie fájlok automatikus kezelését, vagy hogy az minden alkalommal tájékoztassa a Webhely Felhasználóját azok mentéséről. A cookie fájlok kezelésének lehetőségeiről és módjáról részletes információt a program (az internetes böngésző) beállításaiban lehet elérni.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie fájlok használatára vonatkozó korlátozások befolyásolhatják a webhely weblapjain elérhető némelyik funkciót.
A Webhely Felhasználójának végberendezésén a Webhely operátorával együttműködő reklámozók és partnerek is elhelyezhetnek és használhatnak cookie fájlokat. A harmadik fél szolgáltatóktól származó tartalom tartalmazhat harmadik féltől származó sütiket, és javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy ezek a harmadik fél szolgáltatók hogyan használják ezeket a sütiket a weboldaluk működtetéséhez.

3. Online beadványok és űrlapok

Az MWT Solutions S.A. weboldalának látogatói a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével léphetnek kapcsolatba a céggel. Az űrlapok használata során szükséges, hogy megadja nekünk személyes adatait. Ezeket az adatokat kizárólag csak azok között a keretek között és azokra a célokra lesznek felhasználva, amelyhez Ön megadta, és kizárólag csak az Ön kifejezett engedélyével. A kapcsolatfelvételi űrlapok területén a hozzájárulás az Ön szándékos cselekedetével (ún. záró hozzájárulás), azaz az űrlap elküldésével és a személyes adatok megadásával történik.

4. Profilalkotás

A marketingtevékenységek céljából feldolgozott személyes adatok a következőkből állhatnak:
– marketing tartalmak megjelenítése az Ön preferenciáitól függetlenül (beleértve a standard reklámokat is);
– az Ön érdeklődési körének megfelelő marketing tartalmak megjelenítése (viselkedésalapú reklám);
– e-mail értesítések érdekes ajánlatokról vagy tartalmakról, amelyek bizonyos esetekben kereskedelmi információkat tartalmaznak (hírlevél szolgáltatás);
– áruk és szolgáltatások közvetlen marketingjével kapcsolatos egyéb tevékenységek végzése (kereskedelmi információk küldése e-mailben és telemarketing tevékenység).

Marketingtevékenységek végzése érdekében a Társaság bizonyos esetekben profilalkotást alkalmaz. Ez magában foglalja a személyre szabott hirdetések megjelenítését vagy annak automatikus felmérését, hogy mely szolgáltatások érdekelhetik Önt, és a megjelenítendő ajánlatok ennek megfelelően történő megválasztását. Ez azt jelenti, hogy a Társaság automatikus adatkezeléssel értékeli az Ön által kiválasztott viselkedést, vagy előrejelzéseket készít az Ön jövőbeli viselkedéséről.
Ily módon a Társaság által végzett profilalkotás nem eredményez olyan döntéseket, amelyek Önre nézve joghatással járnak, vagy amelyek Önt hasonlóan jelentős módon érintik.

5. Social Plugins beépülők használata

A https:// www.mwtsolutions.eu oldalon jelenleg úgynevezett Social Pluginokat (“Pluginok”) használunk: Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter és YouTube. Ennek során az úgynevezett dupla kattintásos megoldást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön felkeresi a weboldalunkat, alapértelmezés szerint semmilyen személyes felhasználói adat nem kerül továbbításra a beépülő modulok szolgáltatóinak. A beépülő modul szolgáltatója a logójáról ismerhető fel. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy gomb segítségével közvetlenül kommunikáljon a beépülő modul szolgáltatójával. Csak azután, hogy a felhasználó rákattintott a bejelölt mezőre és aktiválta azt, kap információt a plug-in szolgáltatója arról, hogy a felhasználó belépett online szolgáltatásunk adott oldalára. A beépülő modul aktiválása után az Ön személyes adatai a megfelelő beépülő modul szolgáltatójához kerülnek, és az ő szervereiken (amerikai szolgáltatók esetében az USA-ban) tárolódnak. Mivel a beépülő modul szolgáltatója ezeket az adatokat főként sütik segítségével gyűjti, javasoljuk, hogy a szürke keretre való kattintás előtt törölje az összeset a böngésző biztonsági beállításainak segítségével.
Nincs ráhatásunk az összegyűjtött adatokra és az adatok kezelésére, valamint nem ismerjük az adatok megszerzésének teljes mértékét, a kezelés célját és a tárolás időtartamát. A plug-in szolgáltatók által gyűjtött adatok törléséről sincs információnk.
A beépülő modul szolgáltatója a felhasználótól/felhasználóról gyűjtött adatokat felhasználói profil formájában tárolja, és azt reklámozásra, piackutatásra és/vagy a weboldalának a felhasználók preferenciái alapján történő kialakítására használja fel. Ez az elemzés (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is) elsősorban abból a célból történik, hogy a megjelenő hirdetések az egyéni preferenciákhoz igazodjanak, és tájékoztassuk az adott közösségi hálózat többi felhasználóját a felhasználónak a weboldalunkon végzett tevékenységeiről. A felhasználónak jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen. Ehhez közvetlenül a szóban forgó bővítmény szállítójával kell felvennie a kapcsolatot. A beépülők mechanizmusának köszönhetően a felhasználó képes integrálódni a közösségi hálózatokkal és más felhasználókkal, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk ajánlatunkat, és közelebb hozzuk azt a felhasználók preferenciáihoz. A beépülő modulok használatának jogalapját a GDPR 6. §. (1) bekezdés f) pontja határozza meg.
Az adatmegosztás attól függetlenül történik, hogy a felhasználó rendelkezik-e fiókkal a beépülő modul szolgáltatójánál, és be van-e jelentkezve oda. Ha a felhasználó be van jelentkezve a beépülő szolgáltatójánál vezetett fiókjába, a weboldalunkon gyűjtött adatok közvetlenül a bővítményszolgáltatónál vezetett fiókjához kerülnek hozzárendelésre. Ha egy aktiváló gomb megnyomására és például egy oldal megosztására kerül sor, a beépülő modul szolgáltatója ezt az információt a felhasználó fiókjában is elmenti, és nyilvánosan elérhetővé teszi a felhasználó ismerősei számára. Javasoljuk, hogy a közösségi hálózatból való kilépés után rendszeresen jelentkezzen ki, különösen a gomb aktiválása előtt, mivel így elkerülhető, hogy a beépülő szolgáltatójánál profilhoz rendeljék.
A beépülő modul szolgáltatója által végzett adatgyűjtés és -kezelés céljára és terjedelmére vonatkozó további információk a beépülő modul szolgáltatójának adatvédelmi szabályzatában találhatók. A felhasználó jogairól és adatvédelmi beállításairól szintén ott talál információkat.

6. Fényképek

A weboldalon megjelenített fotók és ikonok az MWT Solutions S.A. tulajdonát képezik, vagy fénykép- és ikonbankokból, azaz a Vecteezyből, vagy egy ügynökségtől vásárolták őket webhelyen felhasználandó anyagként.

IV.II.AZ MWT SOLUTIONS S.A. CÉGGEL AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BESZERZÉSE, A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK MEGOSZTÁSA CÉLJÁBÓL, VALAMINT SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉRDEKÉBEN KAPCSOLATBA LÉPŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Az MWT Solutions S.A. céggel kapcsolatba lépő természetes személyektől, akik az ajánlatra vonatkozóan szeretnének tájékoztatást kapni, véleményüket szeretnék megosztani, vagy szerződést szeretnének kötni, a következő személyes adatokat gyűjtjük be: név, e-mail cím és telefonszám.
Kérjük, hogy a weboldalak közvetítésével ne szolgáltasson olyan személyes adatokat tartalmazó információkat, amelyek a GDPR 9. cikkének (1) bekezdésében felsorolt speciális kategóriákba tartoznak (faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai nézetekre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra vonatkozó információk, fizikai vagy mentális egészségi állapotra vonatkozó adatok, genetikai adatok, biometrikus adatok, szexuális életre vagy szexuális irányultságra és büntetett előéletre vonatkozó információk). Ha bármilyen okból megad ilyen információt, az az Ön kifejezett beleegyezését jelenti az ilyen információk általunk történő gyűjtéséhez és felhasználásához a jelen dokumentumban vagy azon a helyen meghatározottak szerint, ahol ezeket az információkat közzétették.

IV.III. AZ ÜGYFELEK ÉS POTENCIÁLIS ÜGYFELEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Az MWT Solutions S.A. kezeli az ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek személyes adatait. Köztük lehetnek az ügyfelek és a potenciális ügyfelek kapcsolattartóinak (alkalmazottaik) adatai is. Az ilyen típusú személyes adatokat a MWT Solutions S.A. által használt informatikai rendszerekben kezelik, beleértve a CRM rendszert is. Az e célból kezelt személyes adatok között szerepel többek között: név és vezetéknév, munkáltató neve, a kapcsolattartó személy beosztása, telefonszáma, e-mail címe vagy egyéb üzleti elérhetősége.

IV.IV. AZ MWT SOLUTIONS S.A. ÜZLETI PROFILJÁT FELKERESŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

Azon Felhasználók adatainak, akik kedvelték az MWT Solutions S.A. üzleti profilját, amelynek elérhetősége:
a LinkedInen: https://www.linkedin.com/company/mwt-solutions-s-a-magyarorszag
a Twitteren: https://twitter.com/mwtsolutions, valamint a
YouTube-on: https://www.youtube.com/channel/UCTUKh1vosNT36KfCEIpoIMg az MWT SOLUTIONS S.A. fent említett üzleti profiljának adminisztrációja és kezelése, a felhasználókkal való kommunikáció céljából történik, beleértve a kérdések megválaszolását, az interakciót, a szervezett eseményekről, érdekes információkról, az adatkezelő által kínált szolgáltatásokról és termékekről való tájékoztatást, a Facebookon közösségek létrehozását. Ezért az MWT Solutions S.A., mint az üzleti profil Adatkezelője, anonimizált statisztikai adatokat generálhat a weboldal látogatóiról a Facebook, LinkedIn, Twitter vagy a YouTube által biztosított funkció segítségével. Az adatfeldolgozás alapja a hozzájárulás. A felhasználó önként dönt úgy, hogy kedveli/nézi/interakcióba lép az adott közösségi hálózaton egy profillal/oldallal/csoporttal. Az MWT SOLUTIONS S.A. Facebook/LinkedIn/Twitter/YouTube üzleti profiljának szabályait az Adatkezelő határozza meg, azonban a kiválasztott közösségi hálózaton való megjelenés szabályai közvetlenül az ott alkalmazott szabályzatból következnek. Ön az Adatkezelő Facebookon/LinkedInen/Twitteren/YouTube-on létrehozott profiljának követését bármikor leállíthatja, vagy akár le is tilthatja. Az Adatkezelő által használt platformok sajátos jellege miatt csak a “felhasználó blokkolása” opció használatával nem jelenik meg Önnek az Adatkezelő által létrehozott tartalom. Egyébként az adott közösségi platformon a tartalom bárki számára elérhető. A személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja annak a feldolgozásnak a jogosságát, ami a hozzájárulása alapján a visszavonásig történt.
Az Adatkezelő nyilvánosan hozzáférhető személyes adatokat kezel, mint például a név, vezetéknév vagy általános információk, amelyek a Felhasználók profilján szerepelnek és a nyilvánosság számára elérhetőek. Az egyéb személyes adatokat a Facebook/LinkedIn/Twitter/YouTube közösségi hálózat kezeli a saját szabályzata szerint. Az MWT Solutions S.A. üzleti profilját kedvelő személyek adatait semmilyen körülmények között nem használják fel más célra, mint amire azokat átadták. A személyes adatok továbbíthatók Lengyelországon, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívülre, ezen közösségi oldalak működése keretében.

Az elektronikus levelezéssel kapcsolatos további információk

E-mail küldésekor vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül küldött titkosítatlan e-mailek nincsenek megfelelően védve harmadik felek illetéktelen hozzáférésétől.

IV.V. AZ ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐK ADATAINAK KEZELÉSE

A munkára jelentkezők adatait az éppen folyamatban lévő toborzás és a szerződés megkötése előtti intézkedések céljából gyűjtik. A társaság akkor is kezelhet adatokat, ha az álláspályázó többek között jövőbeli toborzásokhoz járult hozzá azok kezeléséhez.

Az állásjelöltek adatait a felvételi eljárás során kezeljük, valamint annak befejezését követően maximum három évig, azaz addig, amíg esetleges követelések merülhetnek fel.

Ha a kezelés a jövőbeni toborzási eljárásokban való részvételhez való hozzájáruláson alapul, a személyes adatokat visszavonásig kezeljük.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. Az MWT Solutions S.A. által fenntartott webhelyet elektronikus úton történő szolgáltatások igénybevételének, vagy az MWT Solutions S.A. üzleti profilját a véleményük kifejezése céljából meglátogatók adatainak kezelése a közösségi hálózatokban az adatkezelés különféle jogalapjain alapul, azoknak a személyes adatoknak a kategóriájától függően, amelyeket kezelünk és kezelés céljából gyűjtünk. A weboldalunkat felkereső személyek személyes adatait az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján vagy beleegyezés alapján kezeljük fel abban az esetben, ha az érintettől, akire az adatok vonatkoznak beszereztük ezt a hozzájárulást (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja). Az online/ kapcsolattartási űrlapot kitöltő személyek adatait azért kezeljük, mert az a szerződés
  teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez szükséges, illetve az az adatait szolgáltató személy kérésére történik (6. cikk (1) bekezdés b) pont), hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy az Adatkezelő jogos érdekén alapul, amely a feltett kérdés megválaszolása (6. cikk (1) bekezdés f) pont). Rajongói oldalunk látogatóinak adatait a Facebook használatának szabályai szerint kezeljük, a Felhasználó beleegyezése alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 2. Az MWT Solutions S.A. céget megkereső személyek személyes adatainak kezelése
  Az ajánlattal kapcsolatos információkérés, a szolgáltatással kapcsolatos észrevételek megosztása, valamint szerződéskötés szándékával történő kapcsolatfelvételnél az adatkezelés jogalapja a fenti kérést az MWT Solutions S.A.-hoz intéző felhasználó beleegyezése (GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja) vagy az adott személy által kezdeményezett szerződés (követelés teljesítése) teljesítése (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja). A megadott adatok az adatkezelő jogilag indokolt célja alapján is kezelhetők (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 3. A potenciális ügyfél természetes személyek személyes adatainak kezelése a következőkön alapul:
  a) az MWT Solutions S.A., mint adatkezelő, jogos érdeke (különösen az adatbázis létrehozása, a saját termékek közvetlen marketingje terén); (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja);
  b) hozzájárulás (ideértve különösen az e-mail marketinghez vagy a telemarketinghez való hozzájárulást); (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

VI. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az MWT Solutions S.A. a személyes adatokat az adatkezelés jogalapját képező indoktól függő ideig kezeli. Hogy a személye adatok MWT Solutions S.A. általi kezelésének alapja:

 1. hozzájárulás, az adatkezelés időtartama addig tart, amíg az érintett vissza nem vonja a hozzájárulását, vagy amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik;
 2. az adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelés időtartama a fent említett érdek megszűnéséig tart (pl. a polgári jogi igények elévülési ideje), vagy addig, amíg az érintett nem tiltakozik a további adatkezelés ellen – olyan esetekben, amikor az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz joga van;
 3. az alkalmazandó jogszabályok, az ilyen célú adatfeldolgozás időtartamát az említett jogszabályok határozzák meg.

Konkrét jogi vagy szerződéses követelmények hiányában a szerződés teljesítése során készített nyilvántartások és egyéb okirati bizonyítékok alapvető adatmegőrzési ideje legfeljebb 6 év.

VII. AZ ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat más szervezeteknek jogi előírások alapján vagy azzal a céllal adjuk át, amelyre azokat nekünk átadták. Ugyanakkor kijelentjük, hogy csak a helyi piacon ismert és az adatbiztonságot garantáló, jól bevált szervezetek szolgáltatásait vesszük igénybe. Azok a szerződések, amelyek keretében a személyes adatok kezelését megbízásba adjuk, rendelkezéseket tartalmaznak az általunk megkövetelt védelmi intézkedésekről, biztosítva az átadott adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét.

Személyes adatokat átadhatunk olyan társaságoknak vagy más megbízható üzleti partnereknek, akik a Társaság nevében szolgáltatásokat nyújtanak, valamint olyan szervezeteknek, amelyekkel együttműködünk. Ezenkívül az adatok továbbíthatók adósságbehajtási, adózási, jogi és számviteli szolgáltatásokat nyújtóknak. A személyes adatokat csak akkor továbbítjuk ezeknek a szervezeteknek és más harmadik feleknek, ha olyan szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, amelyek érintettjei jogok, vagyon vagy biztonság védelmét kérték vagy engedélyezték, vagy ha a Társaság erre köteles a hatályos törvények, bíróságok vagy más hatóságok rendeletei alapján köteles, vagy ha a személyes adatok nyilvánosságra hozatala egyébként jogi vagy büntetőjogi tényállás megállapításához vagy bírósági eljáráshoz szükséges.

Ezenkívül a vállalat erre felhatalmazott alkalmazottai férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK

A természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai a következők:
a) Jogosult hozzáférni a saját személyes adataihoz;
b) Jogában áll az adatait helyesbíteni;
c) Jogában áll a személyes adatai kezelését korlátozni;
d) Jogában áll kérni a személyes adatai törlését;
e) Jogában áll az adatait más adatkezelőhöz átvinni.
A fent említett jogokat úgy gyakorolhatja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az gdpr@mwtsolutions.eu e-mail címen, vagy levelet küld a következő címre: MWT SOLUTIONS S.A., ul. Szyperska 14, Poznań 61-754.
A természetes személyek meghatározott jogokkal rendelkeznek személyes adataikkal kapcsolatban, az MWT Solutions S.A. pedig a hatályos jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként felel ezeknek a jogoknak az érvényesüléséért.
Szeretnék továbbá tájékoztatni, hogy minden természetes személynek joga van tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. A személyes adatok jogos célon alapuló kezelése esetében a természetes személynek saját különleges helyzetével kapcsolatos okok miatt van joga kifogást emelni. Ha él ezzel a jogával, a Társaság abbahagyja az adatok e célból történő kezelését, kivéve, ha bizonyítja az adatkezelésnek olyan jogilag megalapozott okai állnak fenn, amelyek felülírják a természetes személy érdekeit, jogait és szabadságait, vagy alapot adnak követelések megállapítására, érvényesítésére vagy védelmére.
A kifogás jogának érvényesítését be lehet jelenteni e-mailben: gdpr@mwtsolutions.eu vagy postai úton, a következő címre: MWT SOLUTIONS S.A., ul. Szyperska 14, Poznań 60-754.

 

IX. KAPCSOLATTARTÁSI PONT

Az ügyintéző adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akivel a gdpr@mwtsolutions.eu e-mail címen vagy az Adatkezelő lakóhelye szerinti írásban lehet kapcsolatba lépni. (lakóhely jelentése telephely)

X. VÁLTOZÁSOK A JELEN ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKBEN

Vállaljuk, hogy ezt az adatvédelmi irányelvet rendszeresen felülvizsgáljuk és módosítjuk, amikor ez szükségesnek vagy kívánatosnak bizonyul, tekintettel új jogszabályi rendelkezésekre, a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős hatóságok új iránymutatásaira, az adatvédelem területén alkalmazott legjobb gyakorlatokra.