ADManager Plus

ADManager Plus

Komplexní správa domény

On Premises

On Premises

IT správci každý den stojí před výzvou správy prvků Active Directory.

Provádění úkolů, jako je konfigurace vlastností uživatele, je nesmírně časově náročné, únavné a náchylné k chybám – obzvláště ve velkém, komplikovaném Active Directory. Komplexní správa domény ADManager Plus pomůže odstranit zmíněné problémy. Umožní automatizaci rutinních úkolů, zjednoduší správu AD a poskytne podrobný report o stavu domény. Díky němu lze rychle provést všechny akce spojené s AD. Systém také umožňuje částečné delegování oprávnění na techniky bez nutnosti udělování oprávnění v jiných oblastech. Periodicita úkolu nebude představovat problém, protože ho vykoná ADManager Plus.

Výhody

  • jednoduchá správa domény
  • zavádění mnoha změn v AD s pomocí jednoho kliknutí
  • bezpečnost dat
  • předávání vybraných oprávnění zodpovědným osobám
  • kontrola změn v AD
  • možnost rezignace na PowerShell

FUNKCE

Komplexní správa uživatelů

Systém disponuje mnoha funkcemi pro správu uživatelů v Active Directory, jako jsou: vytvoření, upravení, smazání, blokování a odblokování uživatelů. Z úrovně jednoho webového systému, zavedené změny budou zaslány do Active Directory společně se všemi přidělenými atributy.

Možnost správy politik GPO

Tato funkce umožňuje přímý přístup k vytváření a úpravám doménových politik, stejně jako k jejich přiřazování k vybraným skupinám zdrojů v Active Directory. Systém prezentuje nastavení jednoduchým způsobem a napovídá správci, čeho se daná politika týká.

Správa oprávnění přístupů ke sdíleným úložištím a NTFS

Správce může jednoduše udělit nebo odebrat jedné nebo více osobám přístup ke konkrétním sdíleným úložištím nebo sdíleným složkám, pomocí příslušných oprávnění a funkce dědění oprávnění. Funkce správci také umožňuje reset všech oprávnění a jejich nové přidělení jen k danému zdroji pomocí jednoho kliknutí.

Screenshot Správa oprávnění přístupů
Screenshot šablon změny

Správa uživatelů pomocí šablon změny

Komplexní správa domény ADManager Plus usnadňuje správu a úpravu údajů uživatele pomocí neomezeného počtu šablon. V jedné šabloně mohou být obsaženy takové informace, jako jsou: osobní údaje, kontaktní údaje, Exchange, osobní poštovní schránka. V případě úspěšného provedení modifikace může být zaslán report nebo realizován powershellový skript.

Možnost reportování událostí v prostředí AD

Systém disponuje velkým počtem reportů založených na: uživateli, heslu, skupině, počítači, mailové schránce, kontaktech, GPO, OU, sdílení a možnosti konfigurování vlastního reportu. Po vygenerování reportu umožňuje ADManager Plus provedení akce na základě zobrazených výsledků, jako jsou: reset hesla, odblokování nebo zablokování účtu, přenesení do jiné skupiny nebo OU, odstranění účtu a jiné.

Screenshot

Tvorba automatizace rutinních úkolů

Tato funkce umožňuje automatizaci monotónních úkolů a konfiguraci po sobě následujících akcí, což šetří čas IT administrátorů. Automatizace umožňují cyklické provádění akcí, jako je reset hesla na základně nakonfigurovaného reportu, následně zablokování uživatele nebo jeho odstranění v případě dlouhodobé neaktivity.

Zálohování Active Directory

Produkt je vybaven funkcí Backup Active Directory a možností obnovy jednotlivých objektů. Do ADManager Plus byla implementována možnost tvorby a obnovování záložních kopií. Tato funkce dokáže vytvořit zálohu všech zdrojů obsažených v Active Directory, tak i skupin, hierarchie a přiřazených atributy.

Screenshot AD