ADAudit Plus

  ADAudit Plus

  Audit citlivých dat v organizaci

  On Premises

  On Premises

  Systém auditující celou doménu Active Directory v reálném čase.

  Nástroj dokáže monitorovat, reportovat a auditovat všechny změny probíhající v celém Active Directory: počínaje přihlašováním uživatelů, přes přidávání nových účtů a přidělování oprávnění k nim, a konče informacemi, kdy byl daný server spuštěn a kým. Nástroj neaudituje jen doménové řadiče, ale také pracovní stanice, členské servery, souborové servery a disková pole. To vše z úrovně jedné webové konzole zajišťující rychlý a praktický přístup ke všem datům. Kromě toho nás systém dokáže upozorňovat v reálném čase. ADAudit Plus nahrazuje nepraktické a zdlouhavé prohledávání logů pomocí skriptů a ušetří mnoho času správcům systémů Windows.

  Výhody

  • tvorba podrobných reportů objektů AD
  • audit akcí prováděných doménovými uživateli
  • detekce zavádění změn GPO
  • možnost konfigurace notifikace v reálném čase
  • tvorba pokročilých reportů o sdíleních na sítích
  • možnost konfigurace auditu pracovních stanic
  • tvorba vlastních reportů zohledňujících složenou analýzu zaváděných dat

  FUNKCE

  Bezpečnost Active Directory

  ADAudit Plus umožňuje monitorování celého prostředí ActiveDirectory v reálném čase na základě zaznamenaných událostí. S jejich využitím systém umožňuje tvořit výstrahy a profily spuštění poplachu prostřednictvím emailového nebo SMS upozornění. V případě výskytu nechtěné události dokáže ADAudit Plus spustit dříve nakonfigurovaný skript, aby zabránil případným škodám.

  Archivace dat z minulosti

  Systém zajišťuje periodickou archivaci dat pro lepší správu místa na disku. Umožňuje prohlížení reportů, jako je historie přihlašování uživatele služby Active Directory, historie změny hesla a jiné informace z archivovaných dat auditu. Realizované zprávy lze exportovat do formátů XLS, CSV a PDF.

  Modul zabudovaných reportů

  Nástroj disponuje více než 200 zabudovanými reporty, díky nimž si lze prohlédnout každou akci, která byla provedena. Kromě reportování out-of-the-box disponuje ADAudit Plus možností definování nestandardních reportů podle vlastní potřeby, tvorbu cyklických harmonogramů provádění těchto reportů a zasílání vygenerovaného souboru nastavenou cestou.

  Notifikace zasílané správcům

  ADAudit Plus je vybaven možností konfigurace upozornění správců. Ke každé události zaznamenané systémem lze příslušně definovat obsah zprávy, kterou obdrží správce. V případě velkého množství upozornění systém umožňuje vytvoření časového intervalu, během nějž může být odeslána jen jedna zpráva/upozornění.

  Obsluha více domén z jednoho místa

  Systém je multidoménový, což znamená, že k němu může být připojeno více domén, ty mohou být monitorovány zároveň, v reálném čase. Díky tomu budou mít správci nejčerstvější informace o doménovém prostředí z jedné webové konzole.