ADSelfService Plus

ADSelfService Plus

Portál koncového uživatele

On Premises

On Premises

ADSelfService Plus je integrovaný nástroj, který uživatelům umožňuje sami resetovat hesla, změnit aktuálně používané heslo, odemknout účty a doplnit údaje v Active Directory koncovými uživateli.

Tento portál koncového uživatele navíc umožňuje přihlašování SSO do mnoha jiných aplikací z úrovně jedné konzole. ADSelfService Plus umožňuje přihlašování pomocí jednoho kliknutí více než 110 předpřipravených aplikací a aplikací podporující SAML, včetně Microsoft 365, SalesForce a G Suite díky SSO. Nástroj také zvyšuje bezpečnost s řadou podporovaných metod dvojitého ověření, jako je SMS, e-mail, YubiKey, Google Authenticator, Microsoft Authenticator a další. Díky větší samostatnosti uživatelů získávají správci více času. Systém také disponuje mnoha reporty, díky nimž udržíme přehled nad činnostmi, které uživatelé provádějí.

Výhody

  • samoobslužná správa hesel
  • zasílání upozornění uživatelům o končící platnosti hesel
  • možnost přizpůsobení podrobných pravidel hesel v organizační jednotce
  • samostatná aktualizace osobních údajů
  • rychlé vyhledávání uživatelů, kontaktů a skupin v organizaci
  • nastavení odběrů skupin, bez nutnosti kontaktování správce
  • zvýšení bezpečnosti organizace

FUNKCE

Možnost samostatné správy účtu

Tato funkce umožňuje koncovému uživateli reset hesla a odblokování účtu na základě bezpečnostní otázky nebo jiného typu dvojité autentizace. S pomocí agenta GINA ADSelfService Plus tyto funkce zpřístupňuje také z přihlašovací obrazovky Windows, Linux i Mac. Tuto možnost lze také integrovat do portálu OWA a Citrix. Zaměstnanec má také přístup ke svým osobním údajům a může je sám aktualizovat – například i přidáním své fotografie.

Screenshot Reset hesla a odemčení účtu s použitím jediné metody MFA

Reset hesla a odemčení účtu s použitím jediné metody MFA

ADSelf Service Plus umožňuje uživatelům na základě jedné z metod vícefaktorového ověření samostatně resetovat hesla a odemknout účty. Pomocí agenta GINA umožňuje ADSelfService Plus tyto funkce i z obrazovky Windows na zařízení uživatele. Kromě toho řešení umožňuje koncovým uživatelům samostatně aktualizovat pole Active Directory, která byla předem vybrána administrátory aplikací.

Přihlášení na pracovní stanici pomocí MFA

ADSelf Service Plus vám umožňuje konfigurovat přihlášení s MFA na zařízení s Windows – jak online, tak offline pomocí agenta GINA nainstalovaného na koncových zařízeních ještě před přihlášením uživatele do systému samotného. Umožňuje také změnit heslo uživatele, i když není v práci, obnovením hesla s kontrolou domény a odesláním uživateli pomocí VPN.

Přihlášení na pracovní stanici pomocí MFA
ScreenshotMFA pro OWA a ECP a VPN

MFA pro OWA a ECP a VPN

Riešenie umožňuje povoliť viaczložkové overovanie pre VPN pripojenia a pri prihlasovaní do pošty OWA (Outlook Web Access) alebo ECP (Exchange Control Panel). Takto po zadaní prihlasovacích údajov musí užívateľ navyše potvrdiť svoju totožnosť pomocou minimálne jednej metódy MFA podľa nášho výberu.

Přidělení bezpečnostních zásad k OU a skupinám

The systém umožňuje definovat politiku hesel pro danou clusteru nebo OU společně s možností přidělení přístupu k takovým funcím, as je: reset hesel, odblokování účtu a úprava osobních. This function is responsible for the safety and security of a given group.

Screenshot Možnost samostatného resetu hesla
Screenshot Možnost jednorázového přihlášení do mnoha aplikací, tzv. SSO

Možnost jednorázového přihlášení do mnoha aplikací, tzv. SSO

Po jednom přihlášení do systému ADSelfService Plus získává koncový uživatel přístup k systémům používaným firmou, jako jsou: Dropbox, Office365, OracleDB a dalších více než 110 jiných aplikací dostupných out-of-the-box. ADSelfService Plus také umožňuje přidávání vlastních aplikací, podle standardu SAML.

Funkce reportování a auditu událostí

Portál koncového uživatele ADSelfService Plus umožňuje generovat, na základě registrovaných uživatelů, reporty týkající se např. hesel s končící platností, zapomenutých hesel nebo využívaných licencí. Systém umožňuje také export reportu do mnoha formátů a jejich cyklické zasílání. 

Screen Funkce reportování a auditu událostí
 

Zajímají vás systémy kompatibilní s ADSelfService Plus?