OpManager Plus

OpManager Plus

Integrované řešení pro správu a monitoring výkonnosti síťové infrastruktury

On Premises

On Premises

OpManager Plus je integrované řešení pro správu a monitoring výkonnosti síťové infrastruktury, které odstraňuje nutnost disponovat mnoha nástroji a zajišťuje lepší náhled do celé sítě.

OpManager Plus je vybaven pokročilými funkcemi, jako je monitorování sítě, serverů, IP adres a switch portů, správou propustnosti a konfigurace sítě, analýzou logů firewallu. Implementací tohoto propracovaného, integrovaného řešení s jednotným přístupem k monitorování a správě se zbavíte slepých bodů na síti. OpManager Plus umožňuje kontrolu celého prostředí z úrovně sjednoceného rozhraní, včetně serverů Windows a Linux, serverů virtualizace, routerů, switchů a veškerých jiných zařízení. OpManager Plus je nástroj, který usnadňuje práci každému správci.

Výhody

  • monitorování stavu všech sítových zařízení v reálném čase
  • monitorování stavu, dostupnosti, kondice a výkonnosti fyzických a virtuálních serverů
  • ověřování využití procesoru, paměti a disku a jiných parametrů zařízení
  • efektivní plánování infrastruktury
  • kontrolování síťového provozu a efektivní správa propustnosti připojení
  • správa konfigurace sítě a zařízení
  • analýza logů firewallu
  • správa IP adres a switch portů
  • detekce nechtěných zařízení a blokování jejich přístupu k síti

FUNKCE

Monitorování celého prostředí s pomocí jednoho nástroje

Integrované řešení pro správu a monitoring výkonnosti síťové infrastruktury OpManager Plus umožňuje monitorování všech síťových zařízení, počínaje Windows a konče switchi. Z úrovně jednoho grafického rozhraní umožňuje náhled na celé IT prostředí společně s možností verifikace jeho klíčových parametrů.

Správa celé IP adresace

Systém má zabudovaný modul, který skenuje podsítě, čímž přináší náhled na aktuálně používanou IP adresaci, včetně všech volných a využitých IP adres. OpManager Plus může k tomuto úkolu také využít servery DHCP, čímž poskytne ještě podrobnější náhled na celou síť.

Detekce nepovolených zařízení v síti

Systém umožňuje detekce nepovolených zařízení v síti společně s možností zablokovat jim přístup k podsíti. Nástroj díky funkci skenování umožňuje rychlé odhalení vetřelců a možnost reagování společně s podrobnými informacemi ohledně nechtěného zařízení.

Tvorba záložních kopií konfigurace síťových zařízení

OpManager Plus disponuje zabudovaným modulem umožňujícím zhotovování záložních kopií konfigurace síťových zařízení. Systém uchovává aktuální konfiguraci v databázi a může ověřovat shodu potvrzené konfigurace ve srovnání s tou aktuálně pracující na zařízení.

Ověření pravidel firewallu z úrovně jedné konzole

Nástroj stahuje příslušné informace z firewallů a prezentuje je formou přátelského grafického rozhraní. Také dokáže analyzovat pravidla, která aktuálně existují v systému a navrhnout příslušné změny v případě detekce redundantních pravidel nebo těch, která se nikdy nepoužívají.

Analýza prostředí s pomocí zabudovaných reportů

OpManager Plus disponuje široce propracovaným modulem reportování což umožňuje prohlížet prostředí z hlediska jakékoliv informace. Systém umožňuje tvorbu vlastních reportů. Také existuje možnost naplánování zasílání reportů příslušným osobám, aby mohly držet krok se stavem IT prostředí.

Testování sítě díky zabudovaným nástrojům

Systém disponuje zabudovanou sestavou nástrojů, které se hodí každému správci. Z úrovně grafického rozhraní se můžeme např. dotazovat na dostupnost zařízení, určovat jeho trasy v síti, dotazovat se na CLI a ověřovat odpovědi na konkrétních portech.

Tvorba náhledu sítě s pomocí business views

OpManager Plus disponuje modulem pro vizualizaci našeho prostředí prostřednictvím tvorby mapy s náhledem našich zařízení. Systém umožňuje označení spojení mezi příslušnými zařízeni společně s prezentací jejich dostupnosti a statistik síťových rozhraní. Business views pomáhají během prohlížení prostředí za účelem detekce závady.

Tvorba náhledu celé sítě

Systém disponuje možností skenování naší sítě díky použití funkce Layer2 Map. OpManager Plus představuje data formou vhodné mapy umožňující prohlížení aktuálního náhledu sítě. Kromě toho systém umožňuje periodické skenování celé sítě za účelem aktualizace vygenerované mapy.

Monitorování síťového provozu

Nástroj OpManager Plus využívá technologii Flow, díky které lze prohlížet každý pohyb v síti. Systém uchovává tato data po individuálně stanovený čas a umožňuje prognózy využití sítě. Kromě toho můžeme ověřit, které aplikace nejčastěji vyčerpávají pásmo.

Prohlížení dat z prostředí v reálném čase

Systém dotazuje všechna zařízení periodicky po jistém časovém období a ukládá všechna data do své databáze, což poskytuje jistotu, že jsou všechny systémy neustále verifikovány. OpManager prezentuje nejnovější data získaná ze zařízení, díky čemuž nám poskytne náhled na celé prostředí v reálném čase.