12.08.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Monitorování zařízení se systémem Windows v síti je obtížné, ale nezbytné, protože tato zařízení mají za úkol zajistit kritické fungování sítě. V podnikové síti se náročnost a složitost mnohonásobně zvyšuje, protože každé zařízení je spojeno s mnoha událostmi, službami a procesy, které je třeba monitorovat, aby byl zajištěn bezproblémový provoz zařízení i sítě.  

 

Zařízení by měla být neustále monitorována nástrojem pro monitorování sítě. V případě poruchy je třeba přijmout vhodná opatření podle kritičnosti situace. Tímto způsobem lze předejít výpadkům, udržet si přehled o síti a rychle reagovat na dynamické změny v síti.  

 

Nástrojů pro monitorování zařízení Windows existuje velké množství, což vytváří dilema, který z nich vybrat. Podívejme se na některé funkce, které je třeba zvážit před výběrem nástroje pro monitorování Windows.  

 

Komplexní monitorování výkonu 

 

Monitorování a správa podnikových sítí je poměrně složitá. Přestože konečným cílem je zabránit výpadkům sítě a snížit náklady na její provoz, je také důležité zajistit, aby zařízení fungovala na optimální úrovni. Vysoký provozuschopný čas a optimální výkon jsou to, o co musí všechny sítě usilovat. Mít komplexní přehled o výkonnosti sítě je nezbytné. 

 

Nástroj pro monitorování zařízení Windows musí správcům sítě pomoci sledovat kritické metriky výkonu, jako jsou podrobnosti o oddílech zařízení, připojené oddíly, využité místo na disku, čtení a zápis I/O, volné místo na disku a využití paměti. Díky tomu, že nástroj pro monitorování Windows poskytuje hloubkový přehled o těchto kritických metrikách, umožňuje správcům proniknout do hloubky výkonu sítě. 

 

Automatizace  

 

Podnikovou síť je vzhledem k její kolosální velikosti obtížné monitorovat. Ruční zjišťování a nastavování prahových hodnot pro každé zařízení se snadněji řekne, než udělá. Je také třeba se seznámit s minulým výkonem zařízení a aktuálními statistikami, aby bylo možné nastavit výchozí úroveň pro monitorování. To vyžaduje namáhavé manuální úsilí, které by bylo lepší věnovat jiným kritickým aspektům sítě. Díky automatickému zjišťování a adaptivním prahům lze procesy zjišťování a monitorování zcela automatizovat. To usnadňuje práci správcům sítě a zabraňuje lidským chybám.  

 

Proaktivní monitorování 

 

Výpadky sítě jsou katastrofální, protože ovlivňují výkonnost sítě, zvyšují náklady na její provoz a ovlivňují hodnotu značky. Reagovat na výpadky až po jejich výskytu nepřináší nic dobrého. Pomocí monitoru Windows můžete síť neustále sledovat a identifikovat oblasti pravděpodobných závad. Tímto způsobem můžete síť proaktivně monitorovat a předcházet poruchám dříve, než k nim dojde, čímž zajistíte vysokou provozuschopnost a snížíte provozní náklady. 

 

Virtualizace 

 

Aby odpovídaly dynamické povaze sítí a řešily problémy se škálovatelností, obracejí se organizace k řešením založeným na cloudu, protože je snadnější je nasadit a zlepšují přidělování a využívání zdrojů. Vzhledem k tomu, že stále více organizací přechází ke cloudovým řešením, jako je Microsoft Hyper-V, aby mohly škálovat své sítě, je jen logické, že software pro monitorování sítě Windows nabízí hloubkový monitoring virtuálních počítačů a přehled o nich. 

 

Upozornění a oznámení 

 

Sledování optimálního výkonu zařízení je jen začátek. Aby byla zajištěna vysoká provozuschopnost, musí být závada předána správné osobě ve správný čas prostřednictvím správného kanálu pro rychlou nápravu. Software pro monitoring musí nejen zasílat výstrahy příslušné osobě, ale také je upřednostňovat podle kritičnosti situací, aby správce sítě nebyl bombardován výstrahami, aniž by věděl, kterou z nich má řešit jako první. Stanovení priorit výstrah umožňuje správcům zaměřit se nejprve na nejproblematičtější výstrahy a později přejít k méně naléhavým problémům. 

 

Flexibilita 

 

Podnikové sítě jsou velmi komplikované a každá z nich má jedinečné potřeby monitorování. To vyžaduje vlastní řešení monitorování specifické pro danou síť. Software pro monitorování sítě se proto nesmí omezovat svůj rozsah, ale spíše poskytovat monitorování out-of-the-box, které uživatelům poskytuje dostatečnou flexibilitu pro monitorování jejich sítí. 

 

Škálovatelnost 

 

Podnikové sítě jsou stále dynamičtější. Zatížení zařízení se mění v důsledku měnícího se provozu, a tím se mění i uspořádání sítě. To vyžaduje škálování sítě v souladu s provozem pro zajištění vysoké doby provozuschopnosti. Nástroj pro monitorování systému Windows musí při monitorování zařízení brát v úvahu škálování sítě, aby byla zajištěna vysoká doba provozuschopnosti. 

 

Vizualizace 

 

Obrázek vydá za tisíc slov. Správce sítě musí mít přehled o výkonu a stavu zařízení v reálném čase. To je bez vizualizace téměř nemožné vzhledem k obrovskému počtu zařízení v síti. Vypořádat se s daty ze všech těchto zařízení by byl pracný úkol, který by dláždil cestu k manuálním chybám.  

 

Vizualizace dat ve formě reportů a dashboardů poskytuje správcům sítě kritické informace a hloubkový přehled o jejich síti. Shromážděné poznatky lze využít k přijímání informovaných rozhodnutí o síti. Nástroj pro monitoring Windows musí mít výkonné vizualizační funkce, které správcům sítě pomohou rychle shromáždit poznatky na první pohled. 

 

Kompatibilita 

 

Podnikové sítě se skládají ze zařízení od různých dodavatelů. Nástroj pro monitorování se proto musí být kompatibilní s ostatními dodavateli, aby bylo možné zjistit a monitorovat jejich zařízení. Musí být také kompatibilní s aplikacemi třetích stran, jako jsou nástroje ITSM, které umožňují bezproblémové odstraňování závad. Kompatibilita se zařízeními a aplikacemi jiných dodavatelů je jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba při výběru nástroje pro monitorování sítě Windows zohlednit. 

 

Uživatelská přívětivost 

 

Špatně navržené uživatelské rozhraní pouze zkomplikuje již tak přetěžkou práci správců sítě. Díky snadno použitelnému uživatelskému rozhraní může software pro monitorování Windows pomoci správcům sítě provádět složité úkoly monitorování sítě bez potíží. 

 

Překonejte potíže se sítí pomocí aplikace ManageEngine OpManager!

 

ManageEngine OpManager, výkonný nástroj pro monitorování nejen Windows, Vám pomůže aktivně monitorovat zařízení Windows v síti. Nástroj OpManager se postará o vše – od logů událostí až po služby. Kromě podpory zařízení se systémem Windows poskytuje OpManager také monitorování více dodavatelů, které zahrnuje rozsah virtuálních zařízení, jako jsou Hyper-V, Nutanix a Xen.

 

Chcete-li získat bezproblémovou integraci s dalšími aplikacemi a výkonné monitorovací funkce, stáhněte si aplikaci OpManager nyní!

 

12.08.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!