22.05.2023

Autor: Filip Goj

Kategorie: Články, Novinky

Monitorování sítě je důležitým úkonem IT, který pomáhá organizacím zajistit fungování podniku bez technických poruch. Aby organizace mohly převzít břemeno správy sítě a zajistit, že v síti nebude docházet k výpadkům, využívají nástroje pro monitorování sítě. Proto je výběr nejlepšího nástroje pro monitorování sítě pro vaši organizaci zásadním rozhodnutím.

Existuje nepřeberné množství řešení pro monitorování sítě s různými možnostmi. Vaším cílem by mělo být sledování důležitých metrik a získání přehledu o vaší síti bez ohledu na její velikost a rozsah.

Při hledání nejlepšího řešení monitorování sítě pro vaši firmu vám pomůže zúžit výběr a zjednodušit rozhodování příprava kontrolního seznamu všeho, co nutně musíte mít.

Dodavatel řešení pro monitorování sítě by měl usilovat o zlepšení s ohledem na zákazníka: Přístup zaměřený na zákazníka je známkou toho, že firma působí dlouhodobě. Ideální dodavatel přistupuje ke svým zákazníkům jako ke komunitě využívané jako zdroj nápadů, který přináší nové návrhy na zlepšení nástroje pro monitorování. Díky této vzájemné komunikaci může dodavatel neustále zlepšovat funkce a možnosti svých nabídek – a to je výhra pro obě strany.

Transparentní a dostupné ceny: Cena je důležitý faktor každého nákupu. některá řešení pro monitorování sítě mohou obsahovat skryté náklady, což může do budoucna vyvolat nedůvěru.

Slučitelnost s ostatními dodavateli: Řada podniků využívá komunikační řešení, podporu a pod. od různých dodavatelů. Pokud řešení monitoringu sítě není schopno interakce s produkty ostatních dodavatelů, může mezi jednotlivými procesy docházet ke konfliktům a mohou vznikat nové problémy. To je třeba mít na paměti při vyhodnocování jednotlivých řešení monitoringu sítě. Nákup od dodavatele, který nabízí širokou škálu možností integrace s jiným softwarem pro správu IT, umožňuje bezproblémové monitorování sítě s plnou kompatibilitou.

Přizpůsobitelnost: Organizace mají různě velké sítě, vyžadují různé technologické možnosti a působí v nejrůznějších odvětvích. V důsledku toho se budou potřeby provozních týmů IT lišit v závislosti na organizaci. Možnosti přizpůsobení poskytují provozním týmům IT přístup k metrikám, které jsou pro jejich organizaci důležité, a umožňují jim vytvořit řídicí panel s vlastními klíčovými ukazateli výkonnosti. To zajišťuje, aby při vyhledávání kritických informací nedocházelo ke ztrátám času.

Inteligentní upozorňovací prvky: Řešení pro monitorování sítě by mělo mít inteligentní funkce upozornění a oznámení, které jsou schopny vyvolat poplach přesně tam, kde je to potřeba. Tím je zajištěno, že oznámení o problému dostane na stůl správný odborník, který je schopen problém řešit. Alarmy lze také kategorizovat podle závažnosti, což organizacím umožňuje nejprve řešit kritické problémy a teprve poté přejít k řešení relativně méně závažných výstrah.

Odstraňování problémů a analýza kořenových příčin: Ideální řešení pro monitorování sítě by mělo být také schopným nástrojem pro diagnostiku sítě. Tento nástroj by měl být schopen nejen upozornit na problémy, ale také ukázat, kde se problémy vyskytují a co je způsobilo. Síťová diagnostika zajišťuje nepřetržité sledování provozuschopnosti a dostupnosti, přičemž provozní tým IT má přístup k nástrojům pro řešení problémů, kdykoli se vyskytnou. Správce může přijít na kloub každému problému pomocí analýzy příčin, kdykoli se objeví síťové upozornění.

Rozšiřitelnost: Velikost a rozsah sítě v žádné organizaci nezůstávají neměnné. Spolu s vývojem bezpečnostních standardů a norem shody přibývají nové aplikace, nástroje a komponenty. Vždy vyhodnoťte, zda řešení pro monitorování sítě dokáže držet krok s kapacitními plány organizace.

Komplexní displej bohatý na informace: Monitorování složité sady síťových komponent znamená shromažďování velkého množství dat. Všechna tato data by pak měla být prezentována v podobě grafů, tabulek, blokových schémat, tepelných map, koláčových grafů, barevných upozornění, vlastních sestav a dalších informací na řídicím panelu, která slouží k tomu, abyste mohli rychle přijmout opatření a zabránit výpadkům.

OpManager, všestranný nástroj monitorování sítě:

  • Jeho cena je transparentní a neobsahuje žádné skryté náklady. Neustálé rozšiřování a aktualizace poskytované bez dalších poplatků dělají ze softwaru OpManager jeden z nejlepších nástrojů pro monitorování sítě, který je v současné době k dispozici.
  • Software nabízí doplňky včetně NetFlow Analyzer, Network Configuration Manager, Firewall Analyzer, Applications Manager a OpUtils, které vám umožní komplexní monitorování. Můžete také využít integrace s produkty, jako jsou ServiceDesk Plus, Analytics Plus, ServiceNow, AlarmsOne a REST API, které vám usnadní práci.
  • Nástroj poskytuje pokročilou vizualizaci s vlastními možnostmi pro každou potřebu monitorování, od plánování až po hlášení.
  • Podporuje širokou škálu dodavatelů a nabízí více než 52 000 šablon zařízení s možnostmi přizpůsobení.

OpManager je součástí sady řešení ITOM společnosti ManageEngine. Kromě monitorování sítě nabízí tato sestava také řešení pro zefektivnění  monitorování serverů, monitorování aplikací, sledování šířky pásma, správu konfigurace, zabezpečení a dodržování předpisů brány firewall a správu IP adres a přepínacích portů. Proto jsou řešení ITOM společnosti ManageEngine ideální volbou pro více než milion správců IT po celém světě.

 

22.05.2023

Autor: Filip Goj

Kategorie: Články Novinky

Newsletter – zůstaňte v obraze!