01.02.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

VMware umožňuje podnikům všeho druhu nastavit a používat virtuální stroje (VM) a servery. Tyto virtuální instance poskytují množství výhod, jako je vyšší rychlost, nižší náklady a zkrácení prostojů. Jejich správa však může být také poměrně náročná. Bez správného monitorovacího softwaru VMware mohou tyto virtuální instance utrpět vážnou ztrátu výkonu.

Proč byste měli monitorovat VMware?

Význam monitorování VMware pro organizace nelze podceňovat. Potřebujete dobře porozumět tomu, jak si vaše virtuální počítače vedou ve vaší infrastruktuře, abyste věděli, zda fungují správně. Monitorování VMware hraje zásadní roli při předcházení problémům.

Zde je pět metrik, které je nutné sledovat pomocí monitorovacího softwaru:

  1. Výkon zařízení

Monitorování výkonu VMware zajišťuje, že všechny virtuální počítače, servery, CPU a další zařízení běží optimálně. Jediný problém s výkonem na hostiteli virtuálního počítače neovlivňuje pouze fyzický server, ale také všechny virtuální počítače a jejich aplikace. To může mít za následek obrovské ztráty pro společnost kvůli skutečnosti, že podniky dnes hostují několik zařízení a serverů ve virtuálním prostředí. Abyste předešli problémům s výkonem, musíte nastavit prahové hodnoty pro jednotlivá zařízení a při jejich překročení podniknout náležitá nápravná opatření.

  1. Využití zdrojů

Správná správa zdrojů je dalším důležitým aspektem monitorování VMware. Jednou z hlavních výhod virtualizace je možnost využívat virtuální prostředí k využití zdrojů, které by jinak byly promarněny. Tento účel je zmařen, pokud prostředky nejsou správně přiděleny a spravovány na virtuálním počítači. Nadměrné nebo nedostatečné přidělování zdrojů virtuálnímu počítači vede k plýtvání nebo nevyváženému využívání zdrojů. Správné sledování metrik využití zdrojů v průběhu času pomáhá určit vhodné přidělení zdrojů každému virtuálnímu počítači.

  1. Výkon sítě

Síťová konektivita musí být také monitorována, aby bylo zajištěno, že vaše virtuální počítače fungují podle potřeby. Nadměrné využití šířky pásma sítě nebo nadměrný provoz na jedné kartě síťového rozhraní může vážně ovlivnit výkon všech virtuálních počítačů. Monitor VMware zajišťuje, že všechna vaše virtuální zařízení jsou připojena k síti a využívají vhodnou šířku pásma.

  1. Rozrůstání virtuálních počítačů

Rozšiřování virtuálních počítačů označuje situaci, kdy počet virtuálních počítačů v síti překročí kapacitu správy správců. Vzhledem k tomu, že k rozrůstání dochází v důsledku postupného hromadění virtuálních počítačů, správci si problém obvykle neuvědomí, dokud není docela vážný. Může to vést k tomu, že nechtěné virtuální počítače spotřebovávají zdroje, které měly v první řadě šetřit, jako je šířka pásma, úložiště a výpočetní výkon. Smazat existující virtuální počítač bez znalosti jeho funkcí je také obrovské riziko.

  1. Uživatelská zkušenost

Jedním z nejčastějších problémů, kterým koncoví uživatelé čelí, jsou pomalé aplikace. Schopnost rychle a snadno identifikovat hlavní příčinu takových problémů vede dlouhou cestu k zajištění optimálního výkonu vašich virtuálních počítačů. Většina monitorovacích nástrojů VMware poskytuje vizuální reprezentaci vaší virtuální infrastruktury, která vám pomůže identifikovat a diagnostikovat jakékoli problémy, které se vyskytnou.

 

Proč potřebujete monitorovat VMware?

Organizace potřebují vhodný nástroj k monitorování VMware a udržování své infrastruktury pod kontrolou. Monitorovací nástroje VMware pomáhají s plánováním a prognózováním kapacity. Monitorování VMware je životně důležité a vyžaduje nasazení specializovaného komplexního softwaru.

Monitorujte výkon VMware pomocí ManageEngine OpManager

Nástroj ManageEngine OpManager poskytuje hloubkové monitorování serverů VMware a udržuje všechna zařízení ve virtuálním prostředí pod kontrolou. OpManager monitoruje servery VMware prostřednictvím rozhraní API vCenter. Výhodou použití vestavěných rozhraní API je, že nevyžadují instalaci žádného agenta na servery. Níže jsou uvedeny některé z mnoha aspektů monitorování VMware, se kterými vám OpManager pomáhá.

Objevení zařízení

Pomocí OpManager můžete objevit všechna zařízení v síti, včetně serverů. Název hostitele serveru VMware a jeho přihlašovací údaje HTTPS jsou vše, co řešení potřebuje ke zjišťování a monitorování všech virtuálních počítačů hostitele. OpManager automaticky mapuje virtuální počítače migrované přes vMotion na odpovídající hostitele.

Sledování výkonnosti

Funkce monitorování výkonu VMware zahrnuje více než 30 monitorů dostupnosti a výkonu s předem nakonfigurovanými prahovými hodnotami. Při překročení těchto limitů budete automaticky upozorněni.

Správa virtuálních počítačů náročných na zdroje

Monitor VMware můžete použít k identifikaci virtuálních počítačů náročných na zdroje a k provedení nápravných opatření. OpManager poskytuje rozsáhlé zprávy o využití CPU, paměti a sítě pro každého hostitele a VM.

Mapování vztahů

Mapa vCenter je vizuální reprezentací topologie vašeho serveru vCenter. Tyto mapy ukazují vztahy mezi virtuálními a fyzickými prostředky dostupnými pro server vCenter. Pomocí map můžete monitorovat vztahy zaměřené na virtuální počítače, vztahy na hostitele, vztahy na úložiště dat a hostitele dostupné pro migraci vMotion. Mapy vCenter pomáhají identifikovat hustě osídlené hostitele, kritické sítě a datová úložiště, která jsou využívána.

 

01.02.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!