27.07.2021

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Vzhledem k rychlému vývoji IT systémů, přechodu na hybridní pracovní prostředí, změnám požadavků klientů a dalším důvodům se monitorování sítě stalo mnohem složitějším. Správci IT musí mít možnost vizualizovat síťovou infrastrukturu. Získání vizuálního přehledu sítě usnadňuje zobrazení všech zařízení a jejich propojení, řešení poruch, zajištění dostupnosti kritických zařízení 24/7 a další.

hody funkce vizualizace sítě:

  1. Porozumění závislostem mezi zařízeními – Porozumění celkové architektury vaší sítě vám pomůže identifikovat a monitorovat kritická zařízení, abyste mohli optimalizovat výkon sítě. Vizualizace sítě ukazuje, jak každé síťové zařízení ovlivňuje ostatní zařízení v infrastruktuře, čímž je proces řešení chyb mnohem efektivnější.

     

  2. Efektivní řešení potíží – Síťový diagram pomáhá zefektivnění procesů řešení potíží několika způsoby. Například když nastanou problémy se sítí, jako nedostačující síře pásma a problémy s připojením, vizualizace sítě vám pomůže tyto problémy vyřešit nasměrováním provozu přes jinou trasu.

     

  3. Pomáhá při rozšiřování sítě – Vzhledem k tomu, že nároky na síť se neustále zvyšují, musí organizace rozšiřovat své sítě stále rychlejším tempem. Při této expanzi je dobré mít aktuální přehled pro naplnění obchodních potřeb.

OpManager: monitorovací software s funkcí vizualizace

OpManager vám dává několik možností, jak podnikovou infrastrukturu jednoduše vizualizovat.

 

Vizualizujte svou síť pomocí OpManageru následujícími způsoby:

 

Layer 2 maps:

Tyto mapy vám pomohou vizualizovat celou infrastrukturu automatickou identifikací, objevením a monitorováním všech zařízení připojených k určité síti. Celý proces vizualizace probíhá automaticky a dává komplexní pohled na dané prostředí.

Geografická vizualizace:
OpManager vám umožňuje geograficky vizualizovat vaši síť umístěním důležitých zařízení na Zoho Map nebo Google Map. Když přidružíte zařízení k určitému místu, můžete snadno upozornit techniky v terénu na tato místa. Mapováním zařízení do reálných geografických oblastí můžete také odhalit poruchové vzorce.

Business views:

Business views vám pomohou logicky vizualizovat podmnožiny vaší sítě, porozumět závislosti zařízení a zobrazit výkon vaší sítě na business úrovni.

Tyto výkonné funkce usnadní život všem IT administrátorům!

 

Zjistěte více o OpManageru jako softwaru pro síťové mapy.

 

27.07.2021

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!