OpManager

OpManager

Monitoring síťových zařízení z hlediska chyb a výkonnosti

On Premises

On Premises

OpManager je jednoduché řešení k monitorování hardwarové vrstvy IT infrastruktury.

OpManager monitoruje síťová zařízení, jako jsou routery, switche, firewally, ovladače bezdrátové sítě LAN, servery, virtuální stroje, tiskárny, velkokapacitní paměťová zařízení a vše, co má IP adresu a je připojeno k síti protokoly TCP/IP. OpManager trvale monitoruje síť čímž zajišťuje hloubkovou viditelnost a kontrolu nad ní. V případě poruchy lze snadno najít příčinu a odstranit ji, než ovlivní činnost infrastruktury. Systém monitoruje zařízení v reálném čase a informuje přitom o všech poruchách a nepřesnostech. OPManager také umožňuje důkladné monitorování mnoha parametrů, jako jsou: zaplněnost disku, využití CPU, RAM a mnoho dalších. Systém rovněž disponuje repozitářem zabudovaných šablon pro spoustu zařízení, což umožňuje rychlý proces zahájení monitorování událostí.

Výhody

  • monitorování IT infrastruktury v reálném čase
  • důkladné analyzování a testování parametrů IT infrastruktury
  • personalizace panelů a náhledů
  • dodávání informací o překročení okrajových hodnot v reálném čase
  • možnost monitorování klíčových ukazatelů za účelem odstranění problémů se sítí
  • monitorování výkonnosti hostingů a virtuálních strojů

FUNKCE

Monitorování serverů Windows

OpManager umožňuje monitorování všech zařízení Windows společně s jejich příslušnými metrikami přes protokol WMI, případně SNMP. Systém umožňuje ověřování každé hodnoty, kterou správce potřebuje, a umožňuje zajištění odpovídající úrovně stavu celého zařízení.

Monitorování všech serverů Linux

Nástroj pro monitoring síťových zařízení OpManager dovoluje monitorování systémů běžících na platofrmě Linux, čímž umožňuje verifikaci činnosti celého prostředí sítě. Systém se dotazuje na vybrané metriky pomocí SNMP a umožňuje nastavit příslušné mezní hodnoty pro vybrané parametry. 

Kontrolování činnosti síťových zařízení

Nástroj podporuje mnoho síťových zařízení pomocí značného množství přednastavených šablon. Nástroj umí monitorovat většinu síťových zařízení díky SNMP. OpManager ověřuje podstatné parametry, díky čemuž můžeme zahájit analyzování činnosti naší sítě.

Sledování činností virtualizačních severů

Monitorování strojů, které virtualizují operační systémy, představuje důležitou součást práce každého správce. Nástroj pro monitoring síťových zařízení OpManager umožňuje nepřetržité monitorování těchto hostingů a jim podléhajících virtuálních serverů, společně s prohlídkou metrik obou systémů a jejich prezentaci v přátelském grafickém rozhraní.

Notifikace o problémech v reálném čase

Systém disponuje zabudovaným modulem výstrah, který odesílá upozornění v případě výskytu jakékoliv anomálie. Definování příslušných okrajových hodnot umožňuje okamžité odeslání upozornění v případě jejich překročení.

Tvorba business views týkajících se celého prostředí

OpManager disponuje modulem zodpovědným za vizualizaci prostředí, který umožňuje tvorbu mapy s náhledem všech zařízení. Navíc umožňuje označení spojení mezi příslušnými zařízeními společně s prezentací jejich dostupnosti a statistik jejich síťových rozhraní. Business views usnadňují prohlížení prostředí při hledání závady.

Zabudovaný nástroj pro tvorbu náhledu serverovny

Systém dokáže zobrazovat náhled serverovny společně se všemi prvky celé místnosti. S pomocí několika kliknutí můžeme napodobit vzhled naší serverovny společně s umístěním příslušného hardwaru. Prezentace dat touto formou pomáhá rychlou lokalizaci nefungujícího zařízení.

Náhled rackové skříně a v ní umístěných zařízení z jednoho rozhraní

OpManager umožňuje vytvoření náhledu rackového rozvaděče společně s vizualizací všech k ní patřících prvků. To umožňuje rychlé předávání informací o tom, kde přesně se nachází konkrétní zařízení nebo prezentaci aktuálního využití míst rackové skříně členům IT týmu.