20.01.2021

Autor: Mariusz Graj

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Czym jest CMDB? Jaki ma związek z ServiceDesk Plus? I w czym może okazać się pomocny? Rosnące w siłę organizacje zatrudniają coraz większą liczbę osób. Tym samym, zaopatrują się w nowy sprzęt dla tych pracowników, serwery, a także inne komponenty umożliwiające sprawne funkcjonowanie całej firmy. Posiadanie tak dużych zasobów powoduje tworzenie się mniej lub bardziej widocznych powiązań między nimi, a taką siatkę zależności trudno przedstawić w czytelny sposób. Dlaczego sieć powiązań jest tak ważna?

Wprowadzanie zmiany w organizacji

 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której firma rygorystycznie podchodzi do narzędzi, z których mogą korzystać pracownicy. Ze względu na coraz większą liczbę aplikacji działających bezpośrednio w przeglądarkach, organizacja planując jakiekolwiek zmiany w tym zakresie (zakładając, że pracownicy nie mogą dowolnie instalować jakiegokolwiek oprogramowania) powinna zweryfikować, jak duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich struktur wywrze zmiana obecnej przeglądarki na inną. Brak odpowiedniej weryfikacji może doprowadzić do sytuacji, w której część narzędzi obsługiwanych np. przez dział administracji przestanie funkcjonować, ponieważ mogą one wymagać specyficznej wersji przeglądarki. W tej sytuacji z pomocą przychodzi właśnie moduł CMDB oferowany w systemie helpdesk ServiceDesk Plus.

CMBD to moduł w ServiceDesk Plus odpowiadający za tworzenie sieci powiązań pomiędzy zasobami IT

Za pomocą CMDB uzyskujemy dostęp do informacji o pracownikach, narzędziach oraz procesach, a także tworzymy wizualną sieć powiązań między nimi. W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian, możemy zweryfikować jaki  wpływ zmiana może mieć na organizację, na poszczególne działy, a nawet osoby.

 

Bardzo ważne jest to, aby odpowiednie osoby zajmowały się na bieżąco aktualizowaniem CMDB. Brak odzwierciedlenia choćby kilku powiązań istniejących realnie w organizacji może skutkować poważnymi konsekwencjami przy wdrażaniu jakichkolwiek usprawnień.

Moduł zmian

 

Skoro o zmianach mowa, CMDB jest nierozłącznie powiązane z modułem zmian w ServiceDesk Plus. Osoby planujące jakiekolwiek usprawnienia rejestrują zmianę, która następnie jest weryfikowana i akceptowana przez wyznaczone w tym celu osoby. Niewątpliwą zaletą ServiceDesk Plus jest to, że wszystkie te procesy odbywają się w ramach jednej aplikacji.

 

CMDB może być również powiązane ze zgłaszanymi incydentami (czyli kolejnym modułem aplikacji). W przypadku, gdy zostanie zgłoszony np. incydent związany z niedziałającym serwerem,  administratorzy mogą natychmiast zweryfikować sieć powiązań urządzenia z całą organizacją oraz skoordynować odpowiednie działania na tej podstawie.

Przykład sieci relacji zasobów IT w module CMDB w ServiceDesk Plus

W przypadku powtarzalnych awarii można skorzystać również z osobnego modułu rozwiązań. Administratorzy mogą przechowywać bardziej poufne instrukcje dostępne jedynie dla siebie, co również znacząco skraca cały proces reakcji na dane zdarzenie.

Podsumowanie


Dobrze prowadzone CMDB jest wartością samą w sobie. Pozwala ustalić, jak mocno jeden zasób jest powiązany z drugim. Bez potrzeby weryfikacji całej ścieżki za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba. Na szczególną uwagę zasługuje to, jak ServiceDesk Plus łączy w logiczny sposób moduły i jak dalece są od siebie uzależnione. Fakt posiadania tych wszystkich danych w jednym narzędziu tworzy z rozwiązania od ManageEngine nie tylko system do zakładania zgłoszeń. Staje się centralnym narzędziem, w którym są odwzorowane wszystkie procesy: zgłoszenia, zmiany, sieci powiązań zasobów, moduły projektowe, zakupowe oraz umów.

 

20.01.2021

Autor: Mariusz Graj

Kategorie: Aktualności Artykuł

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: