15.12.2021

Autor: Mariusz Graj

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Właściwe funkcjonowanie organizacji jest zależne nie tylko od wdrożonych procesów czy zatrudnionych ludzi, lecz również od odpowiedniego gospodarowania zasobami. W przeszłości zakupione komputery oraz inne sprzęty ewidencjonowano na kartkach papieru. Kolejnym etapem było przetrzymywanie danych np. w plikach Excel. Dziś można w tym celu wykorzystać dedykowane oprogramowanie, gdzie bardzo szczegółowe dane są dostępne online, a samo zarządzanie nimi jest intuicyjne i przyjemne. Jednym z takich systemów jest AssetExplorer, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć.

Co oferuje AssetExplorer?

Strona główna aplikacji (po zalogowaniu się) przedstawia dashboardy z aktualnymi danymi. Za ich pomocą możemy sprawdzić ilość stacji roboczych np. według: domen, systemów operacyjnych, producenta, lokalizacji czy statusu zasobu. W podobny sposób możemy zweryfikować kwestie dotyczące posiadanego oprogramowania, zamówień, umów oraz zasobów jako całości czyli np. ilość komputerów, drukarek, routerów i serwerów.

Screenshot Dashboardy w AssetExplorer

Podstawowe moduły

Najważniejszymi modułami aplikacji są moduły zasobów oraz oprogramowania. Dzięki nim możemy zarządzać naszymi zasobami – dodawać nowe, zmieniać ich statusy czy inicjować skanowanie lub sesje zdalne z poziomu aplikacji.

Moduł oprogramowania dostarcza nam informacje o liczbie posiadanych licencji oraz o tym, które licencje wygasają w najbliższym czasie i ile z nich jest jeszcze dostępnych np. w sytuacji zatrudnienia nowych pracowników.

Screenshot podstawowy-moduly-assetexplorer

Skanowanie oraz sesje zdalne

AssetExplorer w ramach licencji wykorzystuje dodatkowe oprogramowanie jakim jest Desktop Central. Dzięki integracji możliwe jest zainstalowanie agentów Desktop Central na stacjach roboczych/serwerach. Cyklicznie skanując stacje przesyłają do aplikacji takie informacje, jak parametry stacji czy zainstalowane oprogramowanie. Z tego samego poziomu możemy zainicjować sesję zdalną, która zostanie przeprowadzona również za pomocą integracji z aplikacją Desktop Central.

Screenshot Skanowanie oraz sesje zdalne

CMDB, Zakupy, Umowy, Raporty

Dodatkowymi modułami są:

  • CMDB – możliwość tworzenia sieci powiązań między zasobami tak, aby w razie wymiany zasobu/awarii móc zweryfikować wpływ danej zmiany na inne zasoby.
Screenshot CMBD
  • Zakupy – możliwość tworzenia zamówień dotyczących zasobów, które po fizycznym odebraniu zamówienia i zmianie statusu automatycznie pojawią się w module zasobów gotowe do zarządzania.
  • Umowy – możliwość tworzenia umów np. gwarancyjnych, utrzymaniowych, leasingowych wraz z kosztem oraz okresem obowiązywania i możliwością przypisania określonych zasobów do konkretnej umowy.

  • Raporty – możliwość raportowania wszelkich danych z aplikacji. W przypadku braku odpowiednich predefiniowanych raportów można skorzystać z kwerend – bezpośrednio z interfejsu aplikacji, bez potrzeby podłączania się do bazy danych.

Podsumowanie

AssetExplorer jest narzędziem wyspecjalizowanym w celu zarządzania zasobami. Dodatkowa integracja z Desktop Central rozszerza jego możliwości o przeprowadzanie sesji zdalnych, skanowanie stacji roboczych/serwerów. Moduły: CMDB, Zakupy, Umowy oraz Raporty dodatkowo wspomagają nas w zarządzaniu. Umożliwiają przeniesienie do aplikacji wszelkich procesów dotyczących zasobów – od momentu złożenia zamówienia, użytkowania, utrzymania, aż po zakończenie ich użytkowania w organizacji.

 

15.12.2021

Autor: Mariusz Graj

Kategorie: Aktualności Artykuł

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: