]

  Klauzula informacyjna

   

  2.  W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym gdpr@mwtsolutions.eu lub listownie na adres siedziby Spółki.Spółka może przetwarzać dane, ponieważ wyrazili Państwo chęć otrzymywania od nas newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych lub marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

  3. Spółka może przetwarzać dane, ponieważ wyrazili Państwo chęć otrzymywania od nas newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych lub marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu rezygnacji z chęci otrzymywania newslettera lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.   

  5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. usługi informatyczne, marketingowe itp.). 

  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

  7. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, w tym do rezygnacji z chęci otrzymywania newslettera, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymywania newslettera lub informacji handlowych lub marketingowych. 

  9. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

  10. Przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.