AssetExplorer

AssetExplorer

Pełna kontrola nad zasobami

On Premises

On Premises

Kompletne rozwiązanie do zarządzania zasobami IT. Oferuje kontrolowanie i przeglądanie całej infrastruktury przedsiębiorstwa, zarówno IT, jak i zasobów niezwiązanych z nowymi technologiami.

Za pomocą AssetExplorer administrator z jednego miejsca może śledzić i zarządzać przekazywaniem własności wszystkich zasobów. Narzędzie skanuje i poddaje audytowi wszystkie stacje robocze w sieci LAN, WAN i VPN. Uzyskując dostęp do Active Directory sprawdza wszystkie znalezione stacje robocze. Przy użyciu skanowania sieciowego AssetExplorer potrafi odnaleźć między innymi stacje robocze oparte na systemie Linux, drukarki sieciowe, routery oraz switche. Całość dopełnia moduł zakupów oraz moduł zarządzania umowami, które można powiązać z posiadanymi zasobami. W przypadku potrzeby użycia twardych danych, rozwiązanie przewiduje opcję skorzystania z modułu raportów.

Korzyści

  • Możliwość redukcji kosztów, dzięki dokładnemu monitorowaniu zasobów
  • Wszystkie licencje w jednym miejscu
  • Pełna historia zasobów od momentu zakupu, po utylizację
  • Kontrola nad oprogramowaniem wdrażanym w urządzeniach użytkowników końcowych

FUNKCJONALNOŚCI

Pełne zarządzanie zasobami IT z możliwością inwentaryzacji licencji oprogramowania oraz przejrzystą kategoryzacją.

Podział na zasoby związane z IT oraz pozostałe zasoby, który dodatkowo posiada kategorie pod konkretne typy urządzeń. Asset Explorer pozwala również na generowanie kodów kreskowych, pomocnych w przypadku szybkiej identyfikacji zasobów w ramach organizacji. 

Integracja z innymi aplikacjami ManageEngine, w celu wydobycia najbardziej szczegółowych danych rozszerzających możliwości rozwiązania

W połączeniu z Mobile Device Manager można uzyskać dostęp do zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemami Android, iOS oraz Windows. Integracja z Desktop Central pozwoli na pełne zarządzanie zasobami IT, w tym stacjami roboczymi organizacji. Daje to także możliwość automatyzacji większości procesów np. wdrożeń aktualizacji, restrykcji, przeprowadzania sesji zdalnych wraz z dostępem do urządzenia.

Konfigurowalny moduł zakupów z możliwością stworzenia przejrzystego procesu nabywania zasobów wraz z akceptacjami

Formularz pozwala na uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych np. numer i nazwa zamówienia, wymagane terminy, adres dostawy, adres fakturowania, koszt dostawy, stawka podatku, zniżka czy też kod księgi głównej. Posiadając stałych dostawców można zaoszczędzić czas definiując w systemie wszystkie te dane. W momencie tworzenia zamówienia wspomniane informacje będą dostępne z poziomu rozwijalnej listy.

Moduł zarządzania umowami z funkcją wysyłania powiadomień, ustalaniem terminów, wyborem typu umowy oraz możliwością uwzględnienia zasobów

Główny widok modułu pozwala na szybką filtrację umów na podstawie dwóch wytycznych. Terminów ich obowiązywania oraz podstawowych typów np. umowy utrzymaniowe, supportowe, gwarancyjne, leasingowe. AssetExplorer pozwala na import danych z pliku XLS bądź samodzielne wypełnienie formularza, w którym znajdziemy wszystkie niezbędne dane. Wśród nich znajdują się: identyfikator, umowa nadrzędna, dostawca, opis, okres obowiązywania oraz możliwość powiązania zasobu.

Pełne zarządzanie zasobami IT, w tym cyklem życia urządzeń, dzięki odpowiednim statusom oraz dostępowi do pełnej historii przypisanych użytkowników

Aplikacja pozwala na sprawdzenie czy urządzenie było kiedykolwiek naprawiane, od kiedy jest w organizacji, jakie oprogramowanie jest na nim wdrożone. Zainstalowany agent na stacjach roboczych dostarczy również informacji odnośnie użytkowania komputera przez jego aktualnego posiadacza. Wszystko zapisywane jest w bazie z możliwością analizy wszelkich danych historycznych np. za pomocą przygotowanych kwerend.

 

Referencje