09.11.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Nepřetržité připojení by mělo být pro každou firmu nejvyšší prioritou. Zajištění stálého a nepřerušovaného kontaktu mezi zdrojem a cílem v síti však bylo v síťové komunikaci vždy pracné. Pro udržení zdravé a nepřerušované sítě je velmi důležité znát překážky v síťové cestě, identifikovat je a rychle je vyřešit.

Proč monitorovat network path analýzu?

Udržování zdraví sítě je nejdůležitějším faktorem každé sítě LAN nebo WAN. Během přenosu dat není možné přesně určit a odstranit anomálie, které se vyskytují na síťové cestě. Mnoho organizací je při své běžné činnosti závislých na cloudových službách, jako je Microsoft 365 nebo Amazon, a problémy s těmito službami lze snadno zjistit a odstranit, pokud se vyskytují v rámci sítě LAN. Pokud se však problém nachází mimo místní síť, musíte být schopni určit přesné místo, kde se problém vyskytuje, a informovat poskytovatele služby, aby mohl službu rychle obnovit.

V těchto případech vám monitorování síťové cesty pomůže sledovat všechny kritické parametry sítě a řešit problémy v reálném čase. Nástroj pro analýzu síťové cesty vám také umožní zjistit informace, jako je latence a ztráta paketů v kterémkoli bodě vaší sítě, a zajistit tak koncovým uživatelům vyšší kvalitu služeb.

Funkce network path nástroje OpManager

Vedle pokročilých funkcí monitorování dostupnosti a výkonu nabízí OpManager také kompletní interní nástroj pro analýzu síťové cesty, který umožňuje vizualizovat a průběžně monitorovat výkonnost vaší síťové cesty. Tato funkce umožňuje sledovat výkonnost krok za krokem na více cestách mezi zdrojem a cílem, pomáhá při vizualizaci síťových tras od sondy k cíli a také pomáhá udržovat historii cest, abyste mohli identifikovat zpoždění komunikace v každé procházené cestě.

Funkce network path nástroje OpManager

Jak funguje software pro analýzu síťových cest?

Nástroj OpManager vykresluje rozšířený diagram všech požadavků TCP v síti, aby bylo možné snadno vizualizovat kritické cesty mezi sondou a jejím cílem. Identifikuje také jednotlivé kroky v cestě, sleduje čas, který datový paket během jednotlivých kroků zabere, a poskytuje výsledky, které lze využít k měření zpoždění při přenosu paketů a výpadků v síti. OpManager používá pakety TCP SYN, nikoli pakety ICMP nebo UDP, které se používají v tradičních nástrojích traceroute, ale v zabezpečené síti mohou být blokovány.

Shromážděná data a historie cest se uchovávají v nástroji Network Path Analysis. To pomáhá při analýze vzorce hop-by-hop, identifikaci hlavní příčiny jakékoli ztráty paketů nebo zpoždění na celé cestě a při předvídání případných nadcházejících výpadků sítě.

Klíčové funkce nástroje Network Path Analyzer

 • Vizualizace vzorců provozu a analýza síťové infrastruktury.
 • Kompletní přehled o výkonnosti síťových cest.
 • Hloubkový přehled o historii síťových cest.
 • Získávat upozornění na jakékoliv anomálie.

Vizualizace vzorců provozu a analýza síťové infrastruktury

Vizualizace vzorců provozu a analýza síťové infrastruktury
 • Pomocí funkce Network Path Analyzer získáte kompletní přehled o síťových cestách, kterými prochází paket od svého zdroje k cíli. To vám pomůže shromáždit všechny potřebné údaje týkající se komunikace mezi zdrojem a cílem.
 • Zobrazte si topologický diagram cesty včetně času, který datový paket potřebuje na cestu od zdroje k cíli, a celkové doby trvání. Také při najetí na síťové cesty získáte přehled o době odezvy a latenci mezi jednotlivými skoky.
 • Pomocí pokročilého sondování aplikace OpManager můžete zjistit cestu síťové analýzy v sítích LAN a WAN.

Kompletní přehled o výkonnosti síťových cest

 • Určete výkon každého uzlu a spoje v cestě pomocí kumulovaných dat s naším monitorem síťových cest.
 • Předvídejte dopady, které mohou poškodit uzel nebo linku, pomocí analýzy vzorců provozu v aplikaci OpManager.
 • Získejte podrobné informace o údajích o ztrátě paketů a celkové latenci během jednotlivých skoků a určete výkonnost celé cesty hop-by-hop. Nastavte prahové hodnoty těchto parametrů a nechte se upozornit na jejich překročení.

Hloubkový přehled o historii síťových cest

 • Mějte přehled o historii cest v síti, abyste měli úplný přehled o cestách, kterými datové pakety putují ze zdroje do cíle. Pochopte více cest, kterými se datový paket dostává do svého cíle. To vám pomůže identifikovat problémy na straně poskytovatele služeb a pomůže při rychlém řešení problémů.
 • Odstraňte anomálie, najděte nejkratší trasu a zefektivněte svou síť.
 • Získejte kompletní analýzu celkového síťového provozu s konkrétními metrikami výkonu hop-by-hop pro lepší plánování sítě pomocí nástroje OpManager Network Path Analyzer.

Získávat upozornění na jakékoliv anomálie

 • Získávejte upozornění na různé metriky síťové cesty. Buďte upozorněni, když je mezi zdrojem a cílem při přenosu dat zjištěna delší latence nebo vyšší ztráta paketů.
 • Nastavte prahové hodnoty pro metriky latence a ztráty paketů a buďte upozorněni, když jsou porušeny.
 • Přiřaďte profily oznámení a buďte informováni o dostupnosti a výkonu všech zařízení v síti.
 • Dostávejte aktualizace o stavu zdrojových a cílových zařízení (pokud jsou zjištěna v aplikaci OpManager). Provádějte také monitorování dostupnosti a výkonu všech zařízení v síti.

Další funkce specifické pro OpManager

Můžete dále přiřadit monitory výkonu pro sledování všech souvisejících metrik a generovat vestavěné sestavy na základě přiřazených monitorů. Pomocí ovládacích panelů a widgetů aplikace OpManager specifických pro analýzu síťových cest můžete udržovat přehled o kritických zařízeních z ptačí perspektivy.

 

09.11.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Newsletter – zůstaňte v obraze!