29.11.2023

Autor: Anna Druba-Ziętek

Kategorie: Aktualności

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia cyberbezpieczeństwa w polskich jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Finansowany ze środków unijnych program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2023 – 2027 (FERC), oferuje jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce możliwość uzyskania grantów. Wnioski były przyjmowane do 14 grudnia 2023 r.

O projekcie

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji oraz odporności JST na cyberzagrożenia poprzez wsparcie grantowe, które umożliwi:

 • Wdrożenie lub aktualizację polityk bezpieczeństwa informacji,
 • Implementację środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
 • Stosowanie mechanizmów zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
 • Podnoszenie kompetencji personelu JST w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • Realizację audytów potwierdzających wyższy poziom odporności na cyberzagrożenia.

Dobierz odpowiednie narzędzia ManageEngine

Jednym z kluczowych aspektów zapewnienia cyberbezpieczeństwa jest odpowiedni dobór narzędzi IT. W tym kontekście, oferowane przez nas rozwiązania idealnie wpisują się w potrzeby projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. ManageEngine oferuje szereg narzędzi, takich jak Endpoint Central, Log360, ServiceDesk PlusPAM360 oraz AD360, które umożliwiają:

 • Wczesną identyfikację zagrożeń,
 • Utrzymanie wysokiego poziomu dostępności systemów,
 • Monitorowanie kluczowych usług,
 • Efektywne reagowanie na incydenty,
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli dostępu,
 • Rzetelne raportowanie

ServiceDesk Plus - platforma integracyjna

ServiceDesk Plus to kompleksowa platforma do zarządzania informacjami IT integrująca wiele funkcji i procesów w organizacji.

 • Ułatwia zarządzanie zgłoszeniami, automatycznie wysyła powiadomienia i sprawdza, czy działania są zgodne z ustalonymi umowami SLA.
 • Oferuje kompleksowe moduły do rejestrowania i zarządzania incydentami oraz wnioskami usługowymi, z możliwością tworzenia dedykowanych katalogów usług.
 • Wyposażony jest w moduł do skutecznego zarządzania problemami, oferuje zaawansowane funkcje zarządzania zmianami i projektami oraz pozwala na dokładne śledzenie zasobów, zakupów i umów.

Endpoint Central - zarządzanie i zabezpieczenie stacji roboczych

Endpoint Central to kompleksowe narzędzie do zarządzania i zabezpieczania stacji roboczych, oferujące szyfrowanie danych, automatyczne aktualizacje i łatki zabezpieczeń oraz zaawansowaną analizę zachowań do wykrywania podejrzanych działań. 

 • Zapewnia zarządzanie urządzeniami mobilnymi, w tym kontrolę aplikacji i danych firmowych, oraz zawiera zaporę sieciową i ochronę antywirusową. 
 • Wysyła powiadomienia o podatnościach, analiza ryzyka, skanowanie podatności i zapobieganie atakom zero-day.
 • Umożliwia także kontrolę urządzeń peryferyjnych, integrację z systemami SIEM, generowanie raportów i audytów bezpieczeństwa oraz zarządzanie przeglądarkami i politykami bezpieczeństwa. 

PAM360 – zarządzanie dostępami uprzywilejowyny i hasłami

PAM360 to system zarządzania dostępem uprzywilejowanym, który umożliwia centralizację zarządzania hasłami, ich przechowywaniem, udostępnianiem i rotacją.

 • Oferuje monitorowanie i audyt sesji uprzywilejowanych, w tym zdalne uruchamianie, nagrywanie sesji i analizę zachowań użytkowników. 
 • Zarządza kluczami SSH.
 • Umożliwia zaawansowane zarządzanie dostępem do aplikacji, w tym jednokrotne logowanie (SSO).
 • Wspiera zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi i pomaga spełniać wymagania regulacyjne, takie jak PCI DSS, HIPAA, GDPR i NIST, zapewniając kontrolę nad działaniami uprzywilejowanymi. 

AD360 – zarządzanie tożsamością i dostępem

AD360  to zaawansowany system zarządzania tożsamością i dostępem, umożliwiający efektywne zarządzanie użytkownikami i zasobami w środowiskach takich jak Windows, Active Directory, Exchange, Office 365 i G Suite. 

 • Oferuje centralne zarządzanie użytkownikami i grupami, automatyzację zadań administracyjnych oraz zaawansowane zarządzanie politykami grupy i dostępem do zasobów. 
 • Umożliwia również zarządzanie cyklem życia tożsamości użytkowników, jednokrotne logowanie (SSO), wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) oraz rozbudowane raportowanie i audyt. 
 • Wspiera spełnianie wymagań regulacyjnych takich jak SOX, HIPAA, GDPR.

LOG360 – zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa

LOG360 to zaawansowane rozwiązanie SIEM do zarządzania bezpieczeństwem sieci. 

 • Oferuje zbieranie, analizę i archiwizację dzienników z różnych źródeł, w tym urządzeń sieciowych, serwerów i aplikacji, oraz umożliwia generowanie raportów i alertów. Monitoruje zdarzenia w czasie rzeczywistym i wykrywa zagrożenia wykorzystując sztuczną inteligencję do analizy zachowań użytkowników i identyfikacji anomalii.
 • Umożliwia również zarządzanie incydentami poprzez automatyzację i integrację z innymi narzędziami, wspierając organizacje w spełnianiu wymagań regulacyjnych, takich jak PCI DSS, HIPAA, GDPR i NIST. 

Podsumowanie

Wybór odpowiednich narzędzi IT stanowi kluczowy element w budowaniu skutecznego systemu cyberbezpieczeństwa, a wykorzystanie grantów unijnych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” stanowiło znakomitą okazję do wzmocnienia infrastruktury IT jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.


Chcesz dowiedzieć się, jak narzędzia ManageEngine mogą pomóc Twojej organizacji? Zapraszamy do kontaktu: sprzedaz@mwtsolutions.eu 

 

29.11.2023

Autor: Anna Druba-Ziętek

Kategorie: Aktualności

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: