AD360

AD360

Zintegrowane zarządzanie Active Directory i Exchange

On Premises

On Premises

AD360 to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem do zasobów, egzekwowania bezpieczeństwa i zapewniania zgodności.

Począwszy od udostępniania użytkowników, samoobsługowego zarządzania hasłami i monitorowania zmian w usłudze Active Directory, po logowanie jednokrotne (SSO) dla aplikacji korporacyjnych. AD360 pomaga wykonywać wszystkie te zadania IAM za pomocą łatwego w użyciu interfejsu dla Windows Active Directory, Exchange Server i Office 365. Dzięki AD360 możesz po prostu wybrać potrzebne moduły i rozpocząć rozwiązywanie problemów IAM w środowiskach lokalnych, chmurowych i hybrydowych z poziomu jednej konsoli. AD360 umożliwia audytowanie całego środowiska, w tym ActiveDirectory, Office365 oraz wszystkich serwerów plików. Można również przekazać odpowiedzialność za restart haseł użytkownikom i zaoszczędzić czas administratorów.

Korzyści

  • Zarządzanie i raportowanie AD i serwerów Exchange
  • Inspekcja i alarmowanie w czasie rzeczywistym dla lokalnych AD i Azure AD
  • Samoobsługowe zarządzanie hasłami AD, synchronizacja haseł i logowanie jednokrotne
  • Raportowanie, audyt i monitorowanie dla Exchange i Skype for Business Server
  • Zarządzanie, monitorowanie, kontrolowanie i raportowanie w Office 365
  • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie AD, Exchange i Office 365

FUNKCJONALNOŚCI

Łatwe zarządzanie Active Directory, Exchange, Office365 i G Suite

AD360 posiada możliwość tworzenia, modyfikacji oraz blokady lub usuwania kont w wyżej wymienionych usługach. System jest centralnym filarem zarządzania środowiskiem w oparciu o swoje możliwości, takie jak budowanie workflow, tworzenie automatyzacji, nadawanie dostępów do zasobów, tworzenie skrzynek pocztowych i wiele więcej. 

Wgląd we wszystkie zmiany zachodzące w AD, Office 365, Windows Server i Exchange Server

Monitoruj działania związane z logowaniem użytkownika, zmiany atrybutów dla kont użytkowników, komputerów, grup w środowisku. System posiada możliwość monitorowania wielodomenowego w czasie rzeczywistym. AD360 ułatwia przestrzeganie przepisów IT, takich jak SOX, HIPAA, PCI DSS i GLBA, dzięki wykorzystaniu gotowych raportów. Dodatkowo każdy z dostępnych raportów można przesłać w wybranym przez siebie formacie plików oraz stworzyć cykliczny harmonogram jego generowania i przesyłania do wybranej ścieżki na dysku.

Bezpieczny dostęp do aplikacji korporacyjnych za pomocą jednego kliknięcia

System umożliwia dostęp do wielu aplikacji kluczowych w danej firmie poprzez logowanie SSO, co usprawnia zarządzanie Active Directory. AD360 posiada ponad 120 wcześniej skonfigurowanych aplikacji, do których wystarczy przypisać odpowiedni adres oraz port. Dzięki temu użytkownik końcowy ma możliwość logowania się bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła. Program posiada również możliwość dodawania własnych aplikacji za pośrednictwem protokołu SAML lub OAuth/OpenID.

Screenshot dostęp do aplikacji w AD360
Reset hasła w AD360

Możliwość samodzielnego resetu i zmiany hasła oraz aktualizowania danych osobowych przez użytkowników

System pozwala na udostępnienie użytkownikowi końcowemu możliwości resetowania swojego hasła przed lub po wygaśnięciu. Pracownikowi może również zostać powierzona możliwość aktualizacji swoich danych osobowych w razie przeprowadzki, zmiany nazwiska itp.

Automatyzacja rutynowych zadań i sprawne zarządzanie Active Directory

System posiada możliwość zautomatyzowania powtarzalnych zadań administracyjnych np. przenoszenia nieaktywnych użytkowników itp. Automatyzacje pozwalają na cykliczne wykonywanie akcji takich jak reset hasła w oparciu o skonfigurowany raport, następnie zablokowanie użytkownika lub jego usunięcie w razie długiego braku aktywności.

Screen automatyzacje w AD360
Screen zAD360

Bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych i przywracanie obiektów

System posiada możliwość tworzenia kopii zapasowych obiektów AD, Exchange, Office365, witryn SharePoint Online oraz OneDrive. Poza zwykłym backupem, oprogramowanie potrafi tworzyć przyrostowe backupy, zapewniając jak najnowszy stan kopii zapasowej i skracając czas potrzebny do jej wykonania. AD360 pozwala również na przywracanie wszystkich wcześniej zapisanych atrybutów z kopii zapasowych. System posiada również funkcję Rollback, umożliwiającą cofnięcie niepoprawnie wprowadzonej zmiany w środowisku.

 

Referencje