06.03.2023

Autor: Michal Hrinda

Kategorie: Články, Novinky

Dnešní hybridní síťová prostředí se vyznačují rovnováhou distribuovaných sítí i implementací moderních technologií. Nechybí jim však jedna základní komponenta: servery. Udržování dostupnosti a stavu serverů bylo vždy nutností, pokud jde o správu sítě. Zachování bezporuchovosti sítě spočívá v monitorování a řízení faktorů, které přispívají k výpadkům sítě. Jedním z takových faktorů, který má vysoký potenciál způsobovat výkonnostní anomálie, je hardware. Monitorování síťového hardwaru pomocí monitoru hardwaru se stalo kritickou potřebou. 

Hardwarový monitoring je aplikace, která slouží k monitorování stavu a dostupnosti hardwarových komponent prostřednictvím dat shromážděných z vestavěných snímačů. Pomocí monitorování výkonu hardwaru můžete mít pod kontrolou kritické metriky výkonu hardwaru, včetně otáček ventilátoru, teploty procesoru, napětí, baterie, paměti a místa na disku. 

Proč je monitorování výkonu hardwaru důležité?

Více než polovina výpadků sítě je způsobena selháním hardwaru, proto je monitorování výkonu hardwaru nedílnou součástí každé strategie správy sítě. Výkon serveru často brzdí problémy, jako je selhání ventilátoru, zvýšená teplota procesoru a kolísání napětí. To znamená, že je třeba monitorovat hardware serveru, abyste udrželi výkon hardwarových komponent pod kontrolou, rychle identifikovali a řešili problémy s hardwarem a předcházeli jeho selhání. 

S prudkým nárůstem prostředí s více dodavateli a distribuovaných sítí je ucelenou možností, jak udržet krok se správou sítě, proaktivní monitorování hardwarových sítí pomocí komplexního monitoru výkonu hardwaru. 

Kritické hardwarové komponenty, které je třeba monitorovat

Teplota procesoru

Sledování teploty procesoru je pro každou síť kritické, protože náhlé zvýšení teploty procesoru serveru může snížit taktovací frekvenci procesoru, ovlivnit dostupnost zařízení, poškodit výpočetní schopnosti a v některých případech poškodit základní desku a čipy. To má vliv na dostupnost a stav sítě, v jejímž zájmu je třeba teplotu CPU neustále sledovat. 

Rychlost ventilátoru

Sledování stavu a rychlosti ventilátorů je důležité, protože pro optimální výkon serverového hardwaru je nutné správné větrání. Vždy je třeba dbát na to, aby byly kritické komponenty dobře větrané se správným rozložením proudění vzduchu.

Rychlost procesoru

Správná funkce procesoru určuje, jak rychle zařízení zpracovává informace a kolik informací koncový uživatel v daném časovém úseku obdrží. Udržování rychlosti procesoru pod kontrolou je tedy zásadní pro zlepšení uživatelského komfortu a předcházení problémům s I/O latencí.

Baterie

Monitor baterie kontroluje stav baterie, ukazuje zbývající nabití baterie a upozorňuje na výpadek napájení. Takové proaktivní monitorování vám pomůže zajistit 100% provozuschopnost serveru a zabránit nebo omezit abnormální vypínání, které má za následek ztrátu dat nebo neplánované výpadky sítě.

Napájení

Každé datové centrum potřebuje pro zachování dostupnosti serverů nepřetržité a spolehlivé napájení. Monitorování napájení sleduje a upozorňuje na kolísání napájení, přetížení, poškození kabelů a další faktory vedoucí ke zkratům nebo výpadkům napájení.

Úložiště

Úložiště je důležitým aspektem přenosu dat, protože pro optimální výkon serveru jsou nezbytné dostatečné zdroje. Sledování toho, kolik dat na disku se používá a kolik jich zbývá, vám pomůže efektivně plánovat kapacitu úložiště, předcházet problémům s diskovým prostorem a mít přehled o správě úložiště.

OpManager jako výkonný monitor hardwaru

OpManager je silný software pro monitorování sítě, který lze nasadit k monitorování hardwaru v reálném čase, například serverů, routerů, firewallů, switchů a jejich součástí. Metriky dostupnosti a výkonu kritických hardwarových komponent, jako je teplota procesoru, rychlost ventilátoru, stav baterie, napájení a úložiště, jsou prezentovány ve formě intuitivních grafů, upozornění a zpráv. Aplikace OpManager pro sledování výkonu hardwaru nejen provádí proaktivní monitorování hardwaru, ale také umožňuje spravovat hardwarové zdroje, předvídat problémy s hardwarem a automatizovat řešení problémů L1.

Níže jsou uvedeny některé klíčové funkce softwaru OpManager, které ukazují, jak komplexní je monitor výkonu hardwaru.

Scheduled discovery

Při upgradu nebo výměně hardwaru aktualizuje řešení pro monitorování výkonu hardwaru OpManager změny hardwarových specifikací síťových zařízení spuštěním procesu scheaduled discovery. Správci sítě tak nemusí provádět opakované úlohy.

Monitorování hardwarových prostředků

Hardwarové prostředky jsou pro stav a výkonnost komponent sítě klíčové. Monitorování výkonu hardwaru v nástroji OpManager řídí využití zdrojů tím, že důkladně kontroluje více než 25 různých metrik procesoru, paměti a disku, jako je čtení a zápis I/O, využití, rychlost, volné místo, doba nečinnosti a fronta procesorů. To vám pomůže získat přehled, který potřebujete k udržení kritických pracovních zátěží při dosažení špičkového výkonu.

Okamžité upozornění na problémy s hardwarem

V případě selhání nebo problémů s hardwarem je okamžité upozornění týmu v terénu klíčové, aby se zabránilo nákladným výpadkům sítě a ztrátám v podnikání. OpManager vás okamžitě upozorní prostřednictvím různých kanálů upozornění, jako jsou e-mail, SMS, zprávy Slack a webové alarmy, takže nikdy nenecháte poruchu sítě bez povšimnutí nebo bez dozoru.

Odstraňování chyb hardwaru

V případě hardwarové chyby, která nutně nevyžaduje manuální zásah, vám monitor výkonu hardwaru OpManageru pomůže automatizovat akce, jako je restartování nebo vypnutí zařízení, obnovení datových úložišť nebo ukončení určitých procesů. Můžete naplánovat rutinní údržbu nebo automatizovat předběžné úlohy řešení problémů a pomoci tak správcům sítě soustředit se na důležitější úkoly.

Podpora hardwaru od různých dodavatelů

Hardwarový monitor OpManager rozšiřuje svou podporu na řadu výrobců, například Dell, HP, Juniper, Cisco a Check Point. Také vlastní šablony zařízení aplikace OpManager vám pomohou přidat zařízení od libovolného dodavatele a přizpůsobit možnosti monitorování do posledního detailu.

Tím to ale nekončí. OpManager toho může nabídnout mnohem více jako řešení pro monitorování hardwaru, které odvrací problémy s hardwarem. O všech funkcích se dozvíte zde.

 

06.03.2023

Autor: Michal Hrinda

Kategorie: Články Novinky

Newsletter – zůstaňte v obraze!