26.05.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

Monitorování VLAN v aplikaci OpManager

 

Místní síť, kterou známe spíše jako LAN, je síť, která zahrnuje zařízení umístěná na stejném místě a umožňuje komunikaci mezi nimi. Virtuální obdobou sítě LAN je virtuální síť LAN neboli VLAN. VLAN rozšiřuje síť LAN a nabízí flexibilitu při provádění změn, vyšší škálovatelnost a lepší zabezpečení.

Nasazení sítě VLAN má své výhody

  • Výhodou sítě VLAN je, že je virtuální. V síti LAN musí být všechna připojená zařízení na stejném místě. Naproti tomu prostředí VLAN nemá žádné geografické omezení a umožňuje konfigurovat zařízení z centrálního bodu bez ohledu na jejich umístění.
  • VLAN nevyžaduje výrazné změny pokaždé, když se snažíte zlepšit výkon sítě. Pouhou segmentací sítě můžete řídit šířku pásma. Například správce a operátoři mohou být v oddělených sítích VLAN, takže ani jedna z nich neovlivňuje druhou.
  • Protože síť VLAN efektivně rozděluje síť, znamená to, že zařízení spadají do skupin, což znamená lepší zabezpečení. Uživatelé pracující v malých skupinách zase zlepšují proces správy poruch, protože je snazší odstraňovat problémy a dobrat se jejich příčiny.

Je jasné, proč jsou sítě VLAN důležitou součástí strategie správy sítí v rychle rostoucích společnostech, kde jsou klíčovými principy agilita, pohodlí a kvalita.

Na papíře i v praxi je výhod VLAN mnoho, ale při správě takové sítě se v řádném průběhu objeví několik nevyhnutelných nevýhod.

Proč je nutné monitorování VLAN

 

Když se segmentace sítě provádí vytvořením VLAN, přichází také další odpovědnost za jejich správu.

  • Správa více sítí VLAN se někdy podobá správě sítě LAN; konfigurace se musí provádět ručně, což je zdlouhavé a náchylné k chybám.
  • Pokud nedochází k účinnému monitorování, jsou sítě VLAN také náchylné k problémům se zabezpečením – sebemenší chyba se může rozšířit do celé logické sítě.
  • Může dojít ke ztrátě paketů mezi jednou a druhou sítí VLAN.

Efektivní monitorování VLAN udržuje síť bezchybnou

 

Efektivní monitorování VLAN zajišťuje, že všechna zařízení a sítě jsou aktivně sledovány, zda nedochází k nesrovnalostem. Monitorování VLAN shromažďuje přehled o všech aktivních VLAN a jejich provozu v reálném čase. Začíná objevením zařízení v síti VLAN, která má být monitorována. Po zahájení monitorování jsou včas vyvolána upozornění, která vám pomohou odstranit problémy dříve, než zhorší situaci uživatelů.

Využijte všech výhod sítě VLAN prostřednictvím funkce monitorování sítě VLAN v aplikaci OpManager

 

Monitorování VLAN je jen jednou z mnoha funkcí v aplikaci OpManager. Jakmile začnete s monitorování, OpManager vám přiřadí ve výchozím nastavení monitory celkové šířky pásma a využití, které budou zobrazovat údaje o provozu a chybách.

Monitorování

 

Povolte monitorování VLAN na úrovni konkrétního zařízení. Nastavte podmínky, kritéria a prahové limity a přizpůsobte si monitorování podle svých představ.

Upozorňování

 

Získejte včasná upozornění, která vám pomohou odstranit problémy dříve, než ovlivní koncové uživatele. Různé typy výstrah se k vám mohou dostat prostřednictvím zvoleného kanálu, což zajistí, že žádná výstraha nebude zmeškána a reakce budou rychlé.

Snížení ztráty paketů

 

Monitorování VLAN může snížit latenci ve vaší síti. Nízký počet ztrát paketů znamená zdravou síť.

Dashboardy

 

Zobrazte si souhrn monitorování VLAN včetně stavu monitorování ve formě widgetu. Widgety mohou zobrazovat různé výkonnostní metriky a zařízení a lze je kombinovat dohromady na centrálním ovládacím panelu.

 

OpManager je součástí sady řešení ManageEngine ITOM. Tato sada nabízí kromě monitorování sítě také řešení pro zefektivnění monitorování serverů, monitorování aplikací, monitorování šířky pásma, správu konfigurace, zabezpečení a dodržování předpisů brány firewall a správu IP adres a portů switchů.

 

Proto jsou řešení ManageEngine ITOM ideální volbou pro více než milion správců IT po celém světě.

 

26.05.2022

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Marek Smetana

Marek Smetana

Product Specialist and Consultant

Má znalosti produktů ManageEngine pro správu Active Directory, také se ale věnuje síťovým technologiím a jejich monitoringu. Denně se zabývá hledáním nejlepšího řešení ManageEngine pro potřeby klientů. V MWT Solutions zodpovídá také za implementace i podporu klientů.

Newsletter – zůstaňte v obraze!