28.04.2021

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Sieci informatyczne coraz szybciej rosną i stają się coraz bardziej złożone pod względem struktury. Ważną rolę w ich ekspansji odgrywa wiele różnych technologii. Przydatne staje się więc mapowanie sieci. Dzięki niemu administratorzy mogą sprawdzić wydajność sieci, stan podpiętych urządzeń, ale też monitorować i analizować połączenia między punktami końcowymi przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów. Mapa sieci jest obrazową reprezentacją podłączonych urządzeń, takich jak serwery, routery, zapory, przełączniki i inne.

Proces mapowania sieci lokalnej można wykonać ręcznie, jednak jest to ryzykowne rozwiązanie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przeoczymy coś w przypadku bardziej skomplikowanej architektury. Warto rozejrzeć się zatem za odpowiednim systemem wykonującym tę operację automatycznie. Przykładem takiego narzędzia jest OpManager. W dalszej części artykułu omówię jego cechy w tym kontekście.

Czym jest mapowanie sieci?

Mapowanie sieci to badanie jej fizycznej łączności. Jest systematycznym procesem wizualnego i logicznego odzwierciedlenia siatki połączeń w celu zrozumienia relacji między serwerem a różnymi węzłami.

 

Wcześniej – przed wprowadzeniem dedykowanych narzędzi do mapowania – wizualne reprezentacje były rysowane w żmudnym, ręcznym procesie. Czynność ta zajmowała dużo czasu i administratorzy musieli korygować oraz przerysowywać mapę sieci za każdym razem, gdy wprowadzono nowe urządzenie.

 

Automatyzacja tworzenia schematów podłączonych elementów z czasem zyskiwała na znaczeniu. Siatki stały się bardziej dynamiczne i złożone. Obecnie, odzwierciedlenie jej struktury jest realizowane za pomocą oprogramowania. Wykrywa ono automatycznie wszystkie podłączone urządzenia i pomaga w zarządzaniu siecią. Usprawnienie to jest dziś kluczowe dla płynnej łączności sieciowej i utrzymania infrastruktury IT.

Dlaczego mapowanie sieci jest niezbędne do zarządzania infrastrukturą IT?

Mapy sieci są przydatne, gdy administratorzy przeprowadzają procesy monitorowania wydajności celem sprawdzenia każdej części struktury. Widoki te pokazują, gdzie występują wąskie gardła. Obserwacja powyższego elementu zapewnia wizualizacje zasadniczych wskaźników, takich jak opóźnienie między serwerem a klientami, przepustowość oraz potencjalne błędy i awarie. Proaktywne nadzorowanie siatki połączeń, przy użyciu wydajnego narzędzia do mapowania, jest niezbędne do sprawnego rozwiązywania problemów.

Narzędzia do mapowania sieci

Oprogramowanie do kreowania schematów konfiguracji odzwierciedla i identyfikuje relacje między węzłami, jak również łączność sieciową ze wszystkimi urządzeniami. Wysyła specjalne pakiety danych i protokoły w celu zbierania danych w czasie rzeczywistym. Pozyskane dane są wykorzystywane przez system mapowania do generowania raportów sieciowych. Oprócz tego, monitorowana jest wydajność sieci, identyfikowana niewydolność i zawężone przepływy oraz wyszukiwane są ukryte elementy w architekturze.

 

Korzystanie z dedykowanego systemu do mapowania sieci jest niezbędne do efektywnego zarządzania nią w organizacji dowolnej wielkości. Istnieje kilka różnych narzędzi, których można użyć, w tym darmowe oprogramowanie. Aczkolwiek OpManager firmy ManageEngine wyróżnia się obszerną listą funkcji i łatwością użytkowania.

Korzystając z OpManager administratorzy mogą:

  • wizualizować całą infrastrukturę IT oraz okresowo skanować sieć, aby odwołać się do najbardziej aktualnych map,
mapowanie sieci w OpManager
  • przejąć kontrolę nad topografią i topologią sieci,
  • utworzyć łatwą do przeglądania mapę topologii sieci, która pozwoli wybrać urządzenie inicjujące i preferowany typ układu,
Mapa topologii sieci w OpManager
  • szybko i łatwo udostępnić diagramy sieciowe w grupach równorzędnych, eksportując je do programu Microsoft Visio,
  • błyskawicznie przejść z map sieci do problematycznego urządzenia lub łącza,
  • zrozumieć relacje między urządzeniem nadrzędnym i podrzędnymi,
  • geograficznie zorganizować sieci przedsiębiorstwa,
Geograficzne zorganizowanie przedsiębiorstwa w OpManager
  • odkryć i wizualnie zidentyfikować lokalizacje wszelkich problematycznych urządzeń,
lokalizowanie problematycznych urządzeń w OpManager
  • tworzyć i udostępniać diagramy sieciowe, specyficzne dla aplikacji lub lokalizacji.

System do monitorowania zasobów IT OpManager jest jednym ze składników pakietu rozwiązań ITOM firmy ManageEngine. Pomaga w tworzeniu struktur sieci pomocnych przy procesach planowania i zarządzania. Mając dobry diagram zapewnimy ogólny widok tego, co się dzieje w sieci, przyczynimy się też znacznie do sprawnego rozwiązywania problemów, planowania i śledzenia zmian. Funkcjonalności przedstawionego produktu są jednak znacznie szersze, oferuje on też monitoring serwera, aplikacji, przepustowości, zarządzanie konfiguracją, firewall i zgodnością, jak również adresami i portami przełącznika IP.

Dowiedz się więcej o OpManager z odcinka naszego webcastu TechCast Jak monitorować niestandardowe elementy w OpManager i Applications Manager?

 

28.04.2021

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności Artykuł

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: