04.11.2020

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Serwer do hostowania aplikacji internetowych IIS (Internet Information Services) zyskał popularność i szerokie zastosowanie w wielu sektorach, takich jak opieka zdrowotna, bankowość, handel elektroniczny, logistyka. Jest on podstawą licznych infrastruktur IT. Jednak napotykając problemy może powodować dłuższe oczekiwanie na odpowiedź stron WWW, aplikacji, jak również przekroczenie limitów czasu połączeń. Te czynniki mogą przyczyniać się do opuszczania witryny internetowej przez użytkowników lub wpływać na negatywne oceny jej wydajności. Dowiedz się w jaki sposób Applications Manager może wspomóc monitorowanie usługi IIS. 

Z uwagi na fakt, iż serwery odgrywają fundamentalną rolę w infrastrukturze IT organizacji, kluczowe znaczenie ma ich monitorowanie. Zarówno serwerów IIS oraz ich aplikacji, jak i innych serwerów, tak aby zagwarantować optymalną wydajność usługi IIS. Pomoże to również w utrzymaniu aplikacji o znaczeniu krytycznym, takich jak Microsoft Dynamics, SharePoint i Outlook.

 

Monitorowanie aplikacji IIS

 

Jeden serwer IIS może uruchomić jednocześnie kilka procesów roboczych, które obsługują żądania sieci Web i zapewniają na nie odpowiedzi. Każdy z tych procesów należy do puli aplikacji, ale zasoby puli nie są współużytkowane przez procesy robocze, które są powiązane z różnymi pulami. Pomimo tego, że serwer IIS i aplikacje są dwiema osobnymi jednostkami, kilka metryk jest z nimi powiązanych. Metryki związane z procesami roboczymi, takie jak pule aplikacji i czasy odpowiedzi, mają kluczowe znaczenie dla utrzymania kondycji zarówno serwera IIS, jak i aplikacji.

 

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do monitorowania w aplikacji IIS

  • Statystyki witryny:

– dostępność,

– czas odpowiedzi,

– statystyki połączeń,

– statystyki transferu bajtów.

  • Wskaźniki wydajności aplikacji:

– transakcje w bazie danych,

– czas odpowiedzi,

– błędy i wyjątki.

  • Statystyki puli aplikacji

 

Monitorowanie serwera IIS

 

Aby uniknąć przestojów serwera IIS, niezbędne jest śledzenie metryk serwera – statystyk puli aplikacji, zużycia zasobów, czasów odpowiedzi. Jak wspomniałem już wcześniej, serwer IIS i monitorowanie aplikacji IIS są niemal tak samo ważne.

 

Monitorowanie usługi IIS z Applications Manager

Najlepsze praktyki w monitorowaniu aplikacji IIS

 

  • Weryfikacja dostępności aplikacji

 

Wykorzystując prosty monitor HTTP można sprawdzić, czy aplikacje działają oraz kontrolować czas potrzebny na odpowiedź. Typowe przyczyny opóźniających się odpowiedzi:

 

– wysokie zużycie pamięci,

– nieodpowiednie zasoby systemowe,

– odtwarzanie puli aplikacji powodujące ponowną komplikację,

– problemy z aplikacją internetową,

– problemy z usługą innej firmy.

 

Każdy podstawowy monitor będzie w stanie podać dostępność i stan aplikacji. Jednak tylko zaawansowane narzędzia do monitorowania aplikacji IIS mogą pomóc w zidentyfikowaniu głównej przyczyny. Monitorowanie IIS za pośrednictwem modułu sprawdzającego http, to również dobry pomysł na zapewnienie zgodności z umową dotyczącą poziomu usług (SLA).

 

Monitorowanie usługi IIS z Applications Manager

  • Zapewnienie dostępności pul aplikacji

 

Jeżeli pula aplikacji usług IIS ulegnie awarii z powodu jej krytycznych błędów, złej konfiguracji lub innych problemów, aplikacja przestanie działać. Dobrym zwyczajem jest monitorowanie zasobów procesora i pamięci – używanych przez pule aplikacji wraz z ich stanem zdrowia i dostępnością – aby utrzymać je w dopuszczalnych granicach i uniknąć niepotrzebnych niedoborów.

 

Można również zweryfikować, które pule są uruchomione, a które nie i na podstawie takich danych usunąć niepotrzebne elementy.

 

Monitorowanie usługi IIS z Applications Manager

  • Monitoring wydajności aplikacji działających na serwerze .NET

 

Pamiętaj, że czas reakcji jest najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie aplikacji internetowej. Długie ładowanie może negatywnie wpłynąć na biznes, któremu dana aplikacja służy. Istnieje wiele zmiennych, które decydują o czasie ładowania aplikacji.

 

APM Insight to zaawansowana technika monitorowania wydajności aplikacji, która umożliwia wgląd w  nią na poziomie kodu. Wykonanie profilowania zapytań SQL pomaga zidentyfikować zapytania, które zwiększają opóźnienia. Każde oprogramowanie z funkcjami APM Insight pomoże zidentyfikować i zoptymalizować czasochłonne elementy i transakcje.

 

Monitorowanie usługi IIS Applications Manager

Narzędzie do monitorowania IIS ManageEngine Applications Manager wykonuje wszystkie powyższe operacje, aby zapewnić całościowe monitorowanie aplikacji .NET i IIS. Oprócz APM, można również zaobserwować ścieżkę, jaką przebył użytkownik przez aplikacje internetowe, dzięki syntetycznemu monitorowaniu transakcji.

 

Liczniki wydajności dla usług IIS i .NET

 

W analizie wydajności aplikacji, usług i sterowników pomagają liczniki wydajności, które  są  też głównymi wskaźnikami danych dotyczących tego procesu. Z uwagi na to, iż standardowym systemem operacyjnym dla IIS jest Microsoft Windows, wszystkie metryki dostępne są za pośrednictwem liczników wydajności właśnie tego systemu. Monitor IIS programu Applications Manager można skonfigurować tak, aby zbierał metryki z systemu Windows, a progi dopuszczalnego zakresu powiązać z metrykami, aby otrzymywać powiadomienia o naruszeniach i automatycznie wykonywać działania naprawcze.

 

Monitorowanie usługi IIS i niezbędne liczniki wydajności:

 

  • system: CPU i pamięć,
  • usługa sieciowa: transfer bajtów i statystyki połączeń,
  • aplikacje .NET: błędy i wyjątki.

 

Prosta usługa sprawdzania protokołu HTTP i Windows Management Instrumentation powinny wystarczyć do sprawdzenia stanu i dostępności aplikacji internetowych. Jednak mając sprytne narzędzie APM, jakim jest Applications Manager, można osiągnąć więcej dzięki optymalizacji wydajność i zapobieganiu niepotrzebnym przestojom. Zawiera ono również zaawansowane raporty analityczne, które umożliwiają zarówno przeprowadzanie analiz historycznych, jak i przewidywać przyszłe trendy użytkowania. To ważne czynniki, które powinny zachęcić do wdrożenia systemu Applications Manager dla rozwiązania APM. Sprawdź bezpłatne demo tego narzędzia. 

 

04.11.2020

Autor: Krystian Rozynek

Kategorie: Aktualności Artykuł

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: