]

Applications Manager

Applications Manager

Badanie aplikacji pod kątem wydajności oraz dostępności usługi

On Premises

On Premises

Applications Manager to rozwiązanie do zarządzania wydajnością aplikacji, które proaktywnie monitoruje aplikacje biznesowe i pomaga organizacjom biznesowym upewnić się, że ich kluczowe aplikację spełniają oczekiwania użytkowników końcowych.

Applications Manager oferuje gotową obsługę monitorowania ponad 100 aplikacji i serwerów. System pozwala na monitorowanie pojedynczych elementów, takich jak usługi, aplikacje, foldery oraz większych jak serwery IIS, serwery e-mailowe oraz wiele więcej. Narzędzie umożliwia zobrazowanie działania całego środowiska, dzięki funkcji grupowania monitorów. System pozwala również na utworzenie wielu reguł notyfikacji w przypadku awarii któregoś z komponentów. System Applications Managerem jest w stanie efektywnie monitorować każdą usługę i odpowiednio reagować w przypadku braku działania. System potrafi alarmować poprzez e-maile, SMSy oraz zgłoszenia w systemie helpdeskowym. Dzięki dostępowi z poziomu przeglądarki internetowej, możemy przeglądać nasze środowisko z każdego miejsca na świecie.

Korzyści

  • Monitorowanie serwerów, środowisk wirtualnych i chmurowych oraz usług kluczowych dla biznesu
  • Weryfikacja płynności działania
  • Wgląd w działanie baz danych
  • Monitorowanie aplikacji od wewnątrz
  • Monitorowanie usług internetowych i chmury
  • Wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym
  • Monitorowanie wydajności serwerów aplikacyjnych
  • Syntetyczne monitorowanie aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej

FUNKCJONALNOŚCI

Monitorowanie pojedynczych usług w środowisku

System posiada możliwość monitorowania aplikacji w danym środowisku, na podstawie ich dostępności, czasu reakcji jak i wykorzystania procesora, pamięci operacyjnej oraz pamięci dyskowej. Do każdego z monitorów można przypisać indywidualny profil alarmowania w razie sytuacji krytycznej.

Grupowanie monitorów w celu lepszego podglądu

Applications Manager grupuje monitory na podstawie kategorii oraz dostawców aplikacji, w celu zapewnienia lepszej przejrzystości w systemie. Taki układ pozwala administratorom na szybkie poruszanie się po interfejsie.

 

Alarmowanie w czasie rzeczywistym o każdym problemie

Applications Manager posiada możliwość konfiguracji powiadamiania wysyłanego do administratorów. Do każdego odnotowanego przez system zdarzenia można odpowiednio zdefiniować treść wiadomości. W razie dużej ilości alertów, system umożliwia stworzenie odstępu czasu, w ciągu którego może zostać przesłana tylko jedna wiadomość/powiadomienie.

Przeglądanie środowiska, przy pomocy zaawansowanych raportów

Narzędzie posiada szeroką gamę wbudowanych raportów, dzięki którym możemy przejrzeć każdą akcję, jaka została wykonana. System pozwala również na stworzenie cyklicznych harmonogramów wykonywania tych raportów i przesyłanie wygenerowanego pliku do podanej w konfiguracji ścieżki.

Wsparcie wielu złożonych systemów IT

Applications Manager wspiera monitorowanie ponad 100 różnych systemów IT, takich jak: bazy danych, aplikacje serwerowe, serwery, ERP, urządzenia sieciowe, serwery pocztowe, usługi, wirtualizacje oraz aplikacje chmurowe.

 

Referencje