24.06.2024

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články, Novinky

ManageEngine ServiceDesk Plus je vysoce univerzální software pro IT help desk, který podniky využívají pro efektivní správu IT služeb a podpory. Je součástí sady ManageEngine, komplexní sady nástrojů určených ke zjednodušení IT operací. ServiceDesk Plus kombinuje funkce help desku s možnostmi správy majetku, aby poskytoval efektivní řešení pro správu IT služeb (ITSM).

Klíčové funkce a schopnosti

1.Správa lístků: Základem ServiceDesk Plus je robustní systém správy lístků, který IT týmům umožňuje efektivně sledovat, prioritizovat a řešit podpůrné lístky. Systém podporuje různé metody vytváření lístků, včetně e-mailu, samoobslužných portálů a telefonních hovorů, což zajišťuje flexibilitu v tom, jak mohou koncoví uživatelé hlásit problémy.

 

2. Správa IT majetku: ServiceDesk Plus poskytuje integrovanou správu majetku, která organizacím pomáhá spravovat jejich IT majetek po celou dobu jeho životnosti. Od nákupu po likvidaci sleduje softwarové licence, inventář hardware a správu smluv, což pomáhá v dodržování předpisů a rozpočtování.

3. Automatizované pracovní postupy: Software nabízí možnost přizpůsobení automatizace pracovních postupů, která zjednodušuje proces řešení. Automatizované pracovní postupy snižují manuální úkoly tím, že směrují lístky na příslušný podpůrný personál, posílají upozornění a eskalují nevyřešené problémy na základě předem definovaných kritérií.

 

4. Samoobslužný portál: Samoobslužný portál posiluje uživatele tím, že jim poskytuje nástroje k nalezení řešení běžných problémů, sledování stavu jejich servisních požadavků a přístupu k IT službám. Toto nejen zvyšuje spokojenost uživatelů, ale také snižuje pracovní zátěž IT personálu.

 

5. Zprávy a analýzy: ServiceDesk Plus je vybaven silnými nástroji pro vytváření zpráv, které poskytují náhledy do IT operací. Tyto analýzy pomáhají manažerům činit informovaná rozhodnutí o alokaci zdrojů, zlepšeních služeb a plánování do budoucna.

6. Podpora více lokalit: Pro organizace působící na více místech podporuje ServiceDesk Plus konfigurace více lokalit. To umožňuje centralizovanou kontrolu při zachování schopnosti vyhovět místním požadavkům.

Výhody používání ServiceDesk Plus

  • Zvýšená efektivita: Automatizované zpracování lístků a pracovní postupy znamenají rychlejší řešení problémů, což minimalizuje dobu nečinnosti a zvyšuje produktivitu.
  • Zvýšená viditelnost: Sledování v reálném čase a detailní zprávy o IT majetku a službách poskytují transparentnost a kontrolu nad IT prostředím.
  • Snížení nákladů: Efektivní správa majetku a optimalizace zdrojů vedou k významným úsporám nákladů tím, že se vyhýbají zbytečným nákupům a udržují dodržování předpisů, čímž se vyhýbají pokutám.
  • Integrace a škálovatelnost: ServiceDesk Plus se snadno integruje s dalšími produkty ManageEngine a aplikacemi třetích stran, čímž rozšiřuje své schopnosti. Software je škálovatelný, vyhovuje potřebám malých firem i velkých podniků a lze jej nasadit na místě nebo hostovat v cloudu.

Závěr

ManageEngine ServiceDesk Plus je nezbytný nástroj pro každou organizaci, která si přeje zlepšit svou správu IT služeb. Díky svým komplexním funkcím, možnostem integrace a škálovatelnosti řeší rozmanité potřeby IT oddělení, podporuje efektivitu a napomáhá růstu podnikání.

 

24.06.2024

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články Novinky

Newsletter – zůstaňte v obraze!