25.01.2023

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články, Novinky

ManageEngine ADAudit Plus je software pro audit změn a vytváření reportů v reálném čase, který posiluje bezpečnostní infrastrukturu služby Active Directory (AD). Díky více než 250 připraveným sestavám poskytuje detailní přehled o tom, co se děje ve vašem AD, například o všech změnách provedených v objektech a jejich atributech. To může zahrnovat změny uživatelů, počítačů, skupin, síťových sdílených položek a další. ADAudit Plus také pomáhá monitorovat aktivity privilegovaných uživatelů v doméně, sledovat přihlašování a odhlašování na pracovních stanicích a poskytuje přehled o zablokování účtů AD. 

V tomto článku se podíváme na jeden z reportů, které ADAudit Plus poskytuje.

Kategorie User Logon Reports obsahuje 16 předkonfigurovaných reportů, které zobrazují podrobné detaily týkajících se přihlašování uživatelů, selhání přihlášení, uživatelů přihlášených k více počítačům a dalších. V našem článku si povíme detailněji o reportu Day based Logon Errors 

Přivítejme Jakuba, správce IT, který chce sledovat různá selhání v průběhu dne.

Problém: Jak lze sledovat celkový počet selhání přihlášení uživatelů a chyb, ke kterým došlo v určitý den? 

 

Řešení: Report Day based Logon Errors v aplikaci ADAudit Plus pomáhá Jakubovi vytáhnout report o všech neúspěšných pokusech o přihlášení, ke kterým došlo během zadaného časového období. 

Sestava poskytuje Jamesovi různé podrobnosti, jako např:

  1. Datum a čas pokusu o přihlášení. 

  2. Důvod selhání spojený s přihlášením. 

  3. Počet chyb přihlášení za den. 

Jak je vidět na obrázku, sestava vytáhne všechny relevantní informace, které administrátoři jako Jakub potřebují, aby pochopili, jak vypadá konkrétní den v jejich organizaci z hlediska selhání přihlášení uživatelů. Bez takového reportu by Jakub možná musel ručně dohledávat a počítat, kolikrát bylo každý den nahlášeno selhání přihlášení. To může spotřebovat obrovské množství produktivních pracovních hodni. 

Dále může Jakub s vygenerovaným reportem provádět následující akce:

  1. Výběrem možnosti Exportovat vygeneruje sestavu v některém z preferovaných formátů (CSV, PDF, HTML a XLS). 

  2. Naplánovat spuštění těchto sestav v preferovaný čas pro automatické pravidelné vykazování a odeslat je na svou e-mailovou adresu. 

  3. Přidat a odebrat sloupce, které jsou v sestavě k dispozici; můžete vybrat další atributy.
     
  4. Generovat sestavy s výběrem více domén. 

Informace o tom, kdo, kdykde, jsou pro správce IT zásadní, aby měli jasný přehled a pochopení toho, co se v jejich AD děje. Kontaktujte nás pro ukázku a zjistěte, jak vám ManageEngine ADAudit Plus může pomoci s monitorováním a zabezpečením vašeho prostředí AD. 

Zdroj: ManageEngine

 

25.01.2023

Autor: Marek Smetana

Kategorie: Články Novinky

Newsletter – zůstaňte v obraze!