15.12.2023

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články, Novinky

Blokování účtu je ochranným opatřením, které mnoho systémů používá k ochraně proti neoprávněným pokusům o přístup. Avšak opakované blokování účtů může způsobovat značné nepříjemnosti pro uživatele a administrátory. V tomto článku se zaměříme na hlavní příčiny těchto blokování a nabídneme řešení, jak problémy eliminovat. Představíme také produkt ADAudit Plus který může v této oblasti poskytnout cennou pomoc. 

1. Hlavní příčiny opakovaného blokování účtů

Neúspěšné pokusy o přihlášení: Jedním z nejběžnějších důvodů je opakované zadávání nesprávného hesla. To může být důsledkem zapomenutí hesla nebo neúmyslného zadání špatného hesla. 

 

Uložená hesla v aplikacích: Některé aplikace a služby mohou ukládat hesla a pokoušet se je použít i poté, co bylo heslo změněno. 

 

Skripty a úlohy naplánované v systému: Pokud nějaké automatické úlohy používají zastaralé údaje pro přihlášení, může to vyústit v opakované blokování účtu.

 

Malware a viry: Útoky založené na hádání hesel mohou být také způsobeny škodlivým softwarem. 

 

Synchronizace mezi více doménami: V prostředí s více doménami může dojít k nesynchronizaci hesel mezi nimi. 

Screenshot Neúspěšné pokusy o přihlášení

2. Jak problémy řešit?

Vzdělávání uživatelů: Pravidelné školení a osvěta mohou pomoci uživatelům lépe rozumět významu silných hesel a správného zacházení s nimi. 

 

Použití správných nástrojů: Produkty jako ADAudit Plus od Manage Engine mohou poskytnout podrobný přehled o tom, kde a kdy k blokování účtů dochází. Tím umožňují identifikovat a odstranit problematické body. 

 

Pravidelné kontroly a aktualizace: Kontrolujte a aktualizujte pravidelně všechny aplikace a služby, které ukládají přihlašovací údaje. 

 

Zabezpečení proti malwaru: Investujte do kvalitního antivirového řešení a pravidelně provádějte kontroly. 

Upozornění v reálném čase

3. Jak může pomoci ADAudit Plus?

ADAudit Plus je produkt od společnosti Manage Engine, který poskytuje hloubkovou analýzu a sledování všech aktivit v Active Directory. V kontextu opakovaných blokací účtů nabízí následující funkce: 

Upozornění v reálném čase: ADAudit Plus umožňuje okamžité upozornění na opakované pokusy o přihlášení, což umožňuje rychlé reagování na potenciální problémy. 

 

Podrobné zprávy: Díky komplexním zprávám můžete zjistit, odkud přicházejí neoprávněné pokusy, ať už jde o konkrétní aplikaci, službu nebo fyzickou lokalitu. 

 

Historie a trendová analýza: Sledováním vzorců v průběhu času můžete předpovědět a zabránit potenciálním problémům v budoucnosti. 

 

Integrace s dalšími nástroji: ADAudit Plus se snadno integruje s dalšími produkty od Manage Engine i s třetími stranami, což zvyšuje jeho efektivitu v komplexním IT prostředí. 

Závěr

Opakované blokování účtů může být nejen nepříjemné, ale také signalizuje potenciální bezpečnostní hrozby. Aby bylo možné těmto problémům čelit efektivně, je nezbytné mít k dispozici správné nástroje a postupy. ADAudit Plus od společnosti Manage Engine je jedním z nejlepších nástrojů na trhu, který může organizacím pomoci identifikovat, analyzovat a řešit opakovaná blokování účtů. Investice do správných nástrojů a strategií v oblasti zabezpečení IT je nejen moudrá, ale v dnešním digitálním věku také nezbytná. 

 

15.12.2023

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články Novinky

Newsletter – zůstaňte v obraze!