01.04.2020

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Jeśli używasz serwera Linux, prawdopodobnie znasz termin średnie obciążenie (load average) lub obciążenie systemu (system load). Pomiar średniego obciążenia ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia wydajności serwerów; w przypadku przeciążenia musisz ubić lub zoptymalizować procesy zużywające duże ilości zasobów lub zapewnić ich większą liczbę w celu zrównoważenia obciążenia. Ale jak ustalić, czy serwer ma wystarczającą pojemność obciążenia i kiedy należy się martwić? Odpowiedzi znajdziesz w tekście poniżej.

Jaka jest średnia obciążenia?

Przeciętne obciążenie to średnie obciążenie systemu na serwerze Linux przez określony czas. Innymi słowy, jest to zapotrzebowanie procesora na serwer, które obejmuje sumę uruchomionych i oczekujących wątków.

Zazwyczaj polecenie top lub uptime zwraca odpowiedź serwera z danymi wyjściowymi, które wyglądają następująco:

 

Liczby te są średnimi obciążeniami systemu w okresie jednej, pięciu i 15 minut.

Zanim przejdziemy do pomiaru średniej mocy wyjściowej obciążenia i znaczenia każdej z tych wartości, przejdźmy do najprostszego przykładu: serwer z jednym procesorem rdzeniowym.

Rozładowanie obciążenia

Serwer z jednordzeniowym procesorem jest jak jedna linia klientów oczekujących na rozliczenie swoich produktów w sklepie spożywczym. W godzinach szczytu jest zwykle długa kolejka, a czas oczekiwania dla każdej osoby jest wysoki.

Stosując to do średniej wydajności obciążenia (0,5; 1,5; 3,0), którą otrzymaliśmy powyżej:

  • 0,5 oznacza minimalny czas oczekiwania przy kasie. Od 0,00 do 1,0 nie musisz się martwić. Twoje serwery są bezpieczne!
  • 1,5 oznacza, że kolejka się zapełnia. Jeśli średnia wzrośnie, wszystko zacznie zwalniać.
  • 3,00 oznacza, że czeka na Ciebie bardzo długa kolejka, a do szybszego jej wyczyszczenia wymagany jest dodatkowy zasób / licznik.

To, czego oczekujesz, to średnia wartość kolejki / obciążenia między 0,00 a 1,00. Czy możemy zatem stwierdzić, że idealna średnia wartość obciążenia wynosi 1,00, a wszystko powyżej to wezwanie do działania w celu rozwiązania problemu? Chociaż jest to bezpieczne stwierdzenie, bardziej proaktywne podejście polega na pozostawieniu zasobów na obsłużenie nieoczekiwanego obciążenia.

Wieloprocesorowość oraz wielordzeniowość na ratunek

 

Czy pojedynczy czterordzeniowy procesor i serwer z czterema procesorami (z jednym rdzeniem każdy) są takie same? Stosunkowo tak. Główną różnicą między wielordzeniowym a wieloprocesorowym jest to, że ten pierwszy odnosi się do jednego procesora posiadającego wiele rdzeni, podczas gdy drugi odnosi się do wielu procesorów. Podsumowując: jeden czterordzeniowy rdzeń jest równy dwóm rdzeniom podwójnym, co odpowiada czterem pojedynczym rdzeniom.

 

Średnia wartość obciążenia zależy od liczby rdzeni dostępnych na serwerze, a nie od tego, jak są one rozłożone na procesory. Oznacza to, że maksymalny zakres wykorzystania wynosi 0-1 dla pojedynczego rdzenia, 0-2 dla podwójnego rdzenia, 0-4 dla czterordzeniowego, 0-8 dla ośmiordzeniowego i tak dalej.

 

Odwołując się ponownie do przykładu kasjera, obciążenie 1,00 oznaczałoby, że pojemność jest w sam raz na procesorze jednordzeniowym; podczas gdy na procesorze dwurdzeniowym obciążenie 1,50 oznacza, że jedna linia jest zapełniona, a druga linia się zapełnia. Podobnie obciążenie 5,00 na czterordzeniowym procesorze jest czymś, o co należy się martwić, podczas gdy na ośmiordzeniowym procesorze wartość 5,00 świadczy o niewielkim wykorzystaniu zasobów i wciąż dostępnej przestrzeni.

Rola Site24x7: monitorowanie średniego obciążenia

Dodanie zasobów w celu sprostania wyższym wartościom obciążenia może zwiększyć koszty infrastruktury. Idealne jest efektywne zarządzanie obciążeniem i utrzymanie optymalnego poziomu, aby uniknąć problemów ze spadkiem wydajności serwera. Site24x7 Server Monitoring monitoruje średnie obciążenia z ponad 60 wskaźników wydajności i zapewnia wartości 1, 5 i 15 minut na intuicyjnym i łatwym do zrozumienia wykresie.

 

Ponadto można ustawić progi i otrzymywać powiadomienia o naruszeniu warunków brzegowych. Ale co, jeśli dojdzie do ich naruszenia w środku nocy? Site24x7 też ma na to również rozwiązanie. Narzędzie do monitorowania zapewnia zestaw automatyzacji IT do automatycznego usuwania błędów (w pewnym zakresie).

Na przykład, jeśli próg obciążenia systemu jest ustawiony na 2,90 dla procesora dwurdzeniowego, można przesłać skrypt na obciążony serwer lub wywołać polecenia CLI, aby zakończyć proces zużywający najwięcej zasobów procesora, gdy próg zostanie przekroczony. W ten sposób, bez ręcznej interwencji, problem można rozwiązać, a średni czas naprawy (MTTR) zostanie znacznie skrócony.

Dodanie większej liczby rdzeni może przyspieszyć wydajność serwera, ale może również zwiększyć wydatki na infrastrukturę. Konsekwentne monitorowanie średniej obciążenia w celu utrzymania skutecznego zarządzania istniejącą konfiguracją jest idealną alternatywą. Site24x7 Server Monitoring nie tylko monitoruje średnie obciążenie, ale także zapewnia dodatkowe narzędzia do usuwania błędów, które mogą negatywnie wpływające na wydajność serwera.

 

01.04.2020

Autor: marketing@mwtsolutions.eu

Kategorie: Aktualności Artykuł

marketing@mwtsolutions.eu

marketing@mwtsolutions.eu

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: