14.06.2021

Autor: Mariusz Graj

Kategorie: Aktualności, Artykuł

Organizacje korzystają z bardzo różnorodnego oprogramowania podczas codziennej pracy. Administratorzy muszą zapewnić nie tylko bieżące aktualizacje każdego z systemów, ale także nieprzerwany dostęp do aplikacji. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy zainstalowana poprawka zawiera błędy uniemożliwiające korzystanie z niezbędnych narzędzi lub luki związane z bezpieczeństwem, które mogą narazić organizacje na długofalowe konsekwencje. W takiej sytuacji może pomóc Patch Manager Plus, czyli narzędzie do zarządzania i testowania poprawek.

Grupy testowe

Rozwiązanie od ManageEngine umożliwia zdefiniowanie grup testowych dla poprawek tak, aby nie instalować ich od razu we wszystkich stacjach organizacji, tylko na wybranej (reprezentatywnej) grupie urządzeń. Kolejnym krokiem jest wybranie rodzaju poprawek do testów np. poprawek bezpieczeństwa Microsoft. Możemy określić również priorytet poprawek, które nas interesują.

Grupy testowe do testowania poprawek

Instalacja poprawek

Kolejną opcją do wyboru jest ustalenie zasad na jakich poprawka powinna zostać wdrożona w grupie testowej. Można ustalić np. konkretne godziny, dni oraz inne preferencje wynikające z aktualnych potrzeb/możliwości biznesowych.

Automatyczne zatwierdzanie

Testowanie poprawek może zakończyć się sukcesem lub wykryciem błędów. Opcjonalnie możemy włączyć powiadomienie do konkretnych osób, aby w momencie zakończenia testów otrzymały informację o statusie zdefiniowanego procesu. Ważne jest również to, że system może sam dokonać akceptacji poprawek, jeśli ich instalacja przebiegła poprawnie oraz w określonym czasie nie wykryto  jakichkolwiek błędów.

Automatyczne zatwierdzanie testowanych poprawek

Automatyczne wdrażanie

Dodatkowo możemy zdefiniować automatyzację, która po przeprowadzeniu testów i ich pomyślnym przebiegu oraz akceptacji wdroży poprawki w wybranych grupach urządzeń. Możemy określić liczbę dni, po których ma nastąpić wdrożenie oraz godziny, w których ma mieć miejsce instalacja, tak aby nie zakłócać pracy użytkowników.

Automatyczne wdrażanie poprawek

Podsumowanie

Opisany powyżej proces przedstawia najbardziej zautomatyzowane testowanie poprawek w Patch Manager Plus. Aplikacja oferuje również możliwość większej ingerencji administratorów na poszczególnych etapach, jednak jest to zależne od potrzeb organizacji oraz przyjętej polityki przez administratorów. Dokonując aktualizacji administratorzy muszą zawsze pamiętać o tym, co może się stać, jeśli poprawki nie będą zgodne z zainstalowanym oprogramowaniem. Czy w takiej sytuacji użytkownicy utracą możliwość wykonywania swojej pracy? Czy jeśli poprawka zawiera drobne błędy, to czy przeważają one nad korzyściami które wprowadza (np. nowe funkcjonalności)? Patch Manager Plus, zależnie od przyjętej konfiguracji, pozwoli odpowiedzieć na te pytania. System będzie czuwał nad aktualizacjami aplikacji – bez zakłócania pracy organizacji, a w wielu przypadkach także bez potrzeby poświęcania czasu na testy dzięki wbudowanym automatyzacjom.

 

14.06.2021

Autor: Mariusz Graj

Kategorie: Aktualności Artykuł

Newsletter. Bądź na bieżąco.

Kontakt

MWT SOLUTIONS S.A.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Napisz do nas: