DataSecurity Plus

DataSecurity Plus

Hálózati megosztások biztosítása

On Premises

On Premises

A DataSecurity Plus egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi a hálózati megosztásokban bekövetkező változások pontos ellenőrzését.

Az eszköz beépített jelentéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy bármilyen információt könnyen beszerezzen, például a környezet aktuális állapotáról. A DataSecurity Plus lehetővé teszi a fájlok létrehozásának, módosításának és törlésének ellenőrzését is. A rendszer kiterjeszti a lehetőségeket azáltal, hogy a hálózati megosztásokon érzékeny adatokat, például személyi azonosító vagy személyi igazolvány számot keres. Ennek a tudásnak köszönhetően képesek vagyunk blokkolni az elemek külső terminálok által adathordozókra történő másolásának műveleteit, például: USB, webböngésző, e-mail. A DataSecurity Plus teljes ellenőrzést biztosít a környezet felett.

ELŐNYÖK

  • A fájlszerverek vizsgálata a fájlváltozások szempontjából
  • A változások valós idejű ellenőrzése és jelentéskészítés róluk
  • Fájlok elemzése a szabványoknak való megfelelés szempontjából, pl. GDPR, ISO
  • A fájlok tartalmának felügyelete (az érzékeny adatok mozgása a szervezetben)
  • NTFS jogosultságok ellenőrzése
  • Adatszivárgás megelőzése

FUNKCIÓK

Hálózati megosztások és egyéb lehetőségek auditálása

A hálózati megosztások biztonságossá tétele a DataSecurity Plus fő funkciója. A rendszer képes grafikus formában nyomon követni és bemutatni az archív adatokat, például a fájlokhoz való hozzáférést és az azokban végrehajtott műveleteket. A DataSecurity Plus használatával a lemezeken helyileg történt eseményeket is ellenőrizni tudjuk. Érdemes megjegyezni, hogy a megoldás lehetővé teszi a fájl helytörténetének ellenőrzését is.

Riasztások generálásának funkciója érzékeny adatok másolása esetén

A Data Security Plus képes figyelmeztetést létrehozni a rendszergazda számára az érzékeny felhasználók vagy vállalatok érzékeny adatainak másolására irányuló kísérletekről. Az értesítés részletes információkat tartalmazhat az eszközről és arról a személyről, aki megpróbálta illetéktelenül másolni a vállalat bizalmas adatait.

Hozzáférés átfogó és kimerítő jelentésekhez

A rendszer elérhetővé teszi a jelentések kibővített adatbázisát. Ezeket a környezetben található fájlok elemzése alapján hozza létre.

Kényes adatok keresése a REGEX-ek alapján

A rendszeres kifejezések beállítása után a rendszer képes a teljes környezet elemzésére a megadott információk alapján. A művelet végrehajtása után egy grafikus jelentés jelenik meg az eredményekről szóló információkkal (név, hely, forrás és egyebek).

A végfelhasználó adatszerzési kísérleteinek auditálási lehetősége

A DataSecurity Plus rendelkezik egy modullal, amely tájékoztatja az adminisztrátort arról, hogy a felhasználó megpróbál adatokat letölteni vagy USB-eszközre másolni. A technikusnak küldött üzenet tartalmaz információkat arról, hogy melyik felhasználótól és melyik számítógépről vagy IP-címről szerette volna letölteni a fájlokat/információkat.