]

  Tájékoztató záradék

  1. A személyes adatok kezelője, vagyis az a szervezet, amely dönt arról, hogy lesznek felhasználva az Önök személyes adatai: MWT Solutions S.A., székhelye RM2 Office Center, Radnóti Miklós utca 2., H-1137 Budapest, adószáma: HU27921706, a továbbiakban „Társaság”.
  2. A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésekben kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a rodo@mwtsolutions.pl e-mail címen vagy levélben a Társaság székhelyének címén. A vállalat azért dolgozhat fel adatokat, mert Ön jelezte, hogy hírlevelet kapjon tőlünk (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja), vagy beleegyezett a személyes adatainak kereskedelmi vagy marketing információk küldése céljából történő kezelésébe (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  3. A vállalat azért dolgozhat fel adatokat, mert Ön jelezte, hogy hírlevelet kapjon tőlünk (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja), vagy beleegyezett a személyes adatainak kereskedelmi vagy marketing információk küldése céljából történő kezelésébe (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  4. Személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön le nem mond a hírlevélről, vagy vissza nem vonja a beleegyezését.
  5. A személyes adatokhoz a Társaság erre meghatalmazott dolgozói, munkatársai, valamint azok a szolgáltatók férhetnek hozzá, akiknek a szolgáltatásait a Társaság igénybe veszi (pl. informatikai, marketing stb. szolgáltatások).
  6. Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz és azokat helyesbíteni, töröltetni vagy korlátozni a kezelésüket.
  7. A személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja annak az adatkezelésnek a jogosságát, ami a hozzájárulása alapján, a visszavonásig történt.
  8. A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye az lesz, hogy nem kaphatnak hírlevelet, illetve kereskedelmi vagy marketing információkat.
  9. A személyes adatok alapján nem történik semmilyen automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
  10. Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez.