Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.

]

k.

Tájékoztató záradék

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy hogyan fogjuk feldolgozni az Ön személyes adatait, és megjelölni, hogy milyen célra használjuk fel azokat. E kérdések tisztázásával szeretnénk eleget tenni a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségünknek. A fentiekre tekintettel szeretnénk, ha tudná, hogy:

 1. A személyes adatok kezelője, vagyis az a szervezet, amely dönt arról, hogy lesznek felhasználva az Önök személyes adatai, az MWT Solutions S.A., székhelye New York Office RM2, 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2.
 2. Az ügyintéző adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akivel a gdpr@mwtsolutions.eu e-mail címen vagy az Adatkezelő lakóhelye szerinti írásban lehet kapcsolatba lépni. (lakóhely jelentése telephely)
 3. Az Ön adatai kezelésének célja:
 • hogy a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül válaszolhassunk az Ön kérdéseire;
 • ha beleegyezését adta, kereskedelmi és marketing információk küldése az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre;
 • a leadott megrendelése alapján az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy annak megkötése érdekében lépések megtétele;
 • az Önnel kötött, workshopok, tanfolyamok és konferenciák szervezésére vonatkozó szerződés teljesítése, illetve az ezek megkötésére irányuló lépések megtétele;
 • a vállalat akkor is kezelhet adatokat, ha Ön kifejezte, hogy hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
  1. Az Ön adatait a levelezés tartalmából adódó feladatok elvégzéséhez szükséges ideig őrizzük meg. A szerződés megkötése céljából kapott adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk. Személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön le nem mondja a hírlevelet, vagy vissza nem vonja a beleegyezését.
  2. A személyes adatokhoz a Társaság erre meghatalmazott dolgozói, munkatársai, valamint azok a szolgáltatók férhetnek hozzá, akiknek a szoláltatásait a Társaság igénybe veszi (pl. informatikai, marketing stb. szolgáltatások).
  3. Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz és azokat helyesbíteni, töröltetni vagy korlátozni a kezelésüket, valamint jogában áll az adatait átvinni.
  4. A személyes adatok jogos célon alapuló kezelése esetében a természetes személynek saját különleges helyzetével kapcsolatos okok miatt van joga kifogást emelni. Ha él ezzel a jogával, a Társaság abbahagyja az adatok e célból történő kezelését, kivéve, ha bizonyítja az adatkezelésnek olyan jogilag megalapozott okai állnak fenn, amelyek felülmúlják a természetes személy érdekeit, jogait és szabadságait, vagy alapot adnak követelések megállapítására, érvényesítésére vagy védelmére.
  5. Önnek jogában áll az is, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, az Adatvédelmi Hatóság Elnökénél.
  6. A személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja annak az adatkezelésnek a jogosságát, ami a hozzájárulása alapján, a visszavonásig történt.
  7. A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges a kapcsolatfelvételhez és az Ön megkeresésének, kérésének vagy igényének megválaszolásához, valamint szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez és/vagy kereskedelmi és marketing információk küldéséhez.
  8. Az Önök személyes adatait a következő időszakokban kezeljük:
  9. Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket a következő e-mail címen jelentheti be: gdpr@mwtsolutions.eu.