Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.

]

Az ManageEngine Endpoint Central Workshop 2023 Általános Szerződési Feltételei 

I Meghatározások  

Az alábbi Szabályzatban használt meghatározások jelentése a következő:

 1. Workshop– az MWT Solutions S.A. cég által, a programban megadott témák megtárgyalása céljából szervezett esemény.
 2. Szervező – MWT Solutions S.A. magyarországi fióktelepe, székhelye: Magyarország, 1137. Budapest, Radnóti Miklós utca 2. New Work Office RM2.
 3. Résztvevő –a workshop aktívan (előadó) vagy passzívan (hallgató) részt vevő személy.
 4. Jelentkezés –a Résztvevő által a konferenciára való regisztráció érdekében tett lépés.
 5. Regisztrációs űrlap –elektronikus formájú, sablon szerinti, a Szervezőnek ténylegesen megküldött dokumentum.

II Általános rendelkezések

 1. A workshop a regisztrációs űrlapon megadott helyszínen kerül megrendezésre. 
 2. A workshop-ot az MWT Solutions S.A. cég szervezi. 
 3. A workshop hivatalos honlapja: https://manageengine.mwtsolutions.eu/hu/workshop-endpoint-central

III A Workshop való részvétel feltételei:

 1. A workshop való részvétel feltétele a sikeres regisztráció a https://manageengine.mwtsolutions.eu/hu/workshop-endpoint-central címen található jelentkezési űrlapon keresztül.
 2. A workshop való jelentkezésről a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre küldünk visszaigazolást.
 3. A részvétel lemondására legkésőbb a workshop időpontja előtt 3 munkanappal van lehetőség, amit a következő e-mail címen kell jelezni marketing@mwtsolutions.eu.
 4. A workshop egy vállalattól legfeljebb két képviselő vehet részt.
 5. A szervező fenntartja a jogot a beküldött jelentkezése szűrésére, különösen a szervezővel versenyben álló szervezetek jelentkezéseinek elutasítására. Ha jelentkezését nem fogadják el, személyes adatait elutasítjuk, és a rendezvény szervezője nem kezeli azokat. Erről a tényről a Szervező e-mailben értesítést küld.
 6. A SARS-CoV-2 vírus terjedésének megakadályozása érdekében a konferencia megtartására az Egészségügyi Minisztérium és az Egészségügyi Főfelügyelőség iránymutatásaiból eredő, üzleti találkozók, képzések, konferenciák és kongresszusok járvány idején történő rendezésére vonatkozó valamennyi óvintézkedés és biztonsági szabály betartásával kerül sor.

IV Személyes adatok

 1. Személyes adatainak Kezelője a Szervező.
 2. Az úrlapon megadott személyes adatainak kezelése a workshop megszervezése és lebonyolítása céljából, azaz a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor; 
 3. A Szervező a Résztvevő személyes adatait az MWT Solutions S.A. üzleti tevékenységével kapcsolatos marketing célokra a Résztvevő által a regisztrációs űrlapon a megfelelő négyzet bejelölésével adott külön hozzájárulás alapján, azaz GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében kezelheti.
 4. A Résztvevő adatainak címzettjei a Szervező felhatalmazott alkalmazottai lehetnek.
 5. A Résztvevő által megadott személyes adatokat a konferencia lebonyolításáig, statisztikai célokra pedig a konferencia befejezését követő egy hónapig tároljuk. A marketingtevékenység céljára adott hozzájárulás esetén – visszavonásig.
 6. A Résztvevőnek joga van az adataihoz hozzáférni, valamint joga van helyesbíteni, törölni, az adatkezelést korlátozni, tiltakozni és a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, anélkül, hogy az befolyásolna annak az adatkezelésnek a jogosságát, ami a hozzájárulása alapján a visszavonásig történt.
 7. A Résztvevőnek joga van panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál – az Adatvédelmi Hatóság elnökénél -, ha úgy találja, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.
 8. A személyes adatok alapján nem történik semmilyen automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
 9. A Résztvevő által a Konferencia regisztrációs űrlapján a 2. pontban megjelölt adatok megadása szükséges a Konferencia megszervezéséhez, és később annak lebonyolításához. A Résztvevő külön hozzájárulása a marketing célú felhasználáshoz önkéntes, és nem feltétele a Konferenciára való jelentkezésnek.
 10. A Résztvevő a Konferenciát követően bármikor visszavonhatja a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulását.
 11. A fent említett jogok gyakorlásához elegendő egy e-mailt küldeni a Szervezőnek a következő címre gdpr@mwtsolutions.eu

V Záró rendelkezések

 1. A Szervező fenntartja magának a jogot a workshop lemondásához. Lemondás esetén a Szervező e-mailben értesíti a regisztrált Résztvevőket. 
 2. A Szervező lehetővé teszi a Konferencia programjának kisebb módosítását.
 3. Minden Résztvevő köteles betartani a rend- és tűzvédelmi, valamint a biztonsági előírásokat, illetve a Konferencia helyszínén érvényes létesítményi szabályokat és előírásokat.
 4. A Szervező nem vállal felelősséget a Szervező hibáján kívül bekövetkező, főként a részvételi feltételek be nem tartásából eredő, vagyoni vagy személyi károkért. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevőknek a Konferencia alatt elveszett, megrongálódott vagy ellopott holmijáért.
 5. A Résztvevők teljes mértékben felelősek az általuk okozott károkért, beleértve azokat a helyiségeket is, ahol a Konferenciával kapcsolatos tevékenységek zajlanak.
 6. A Szervező nem biztosít vagy fizet a Résztvevők számára parkolóhelyet vagy szállást.
 7. A Szervező és a regisztrációs űrlapot a Szervezőnek elküldő Résztvevő közötti kapcsolatfelvétel elektronikus úton történik, a Résztvevő részéről a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címen, a Szervező részéről pedig a marketing@mwtsolutions.eu e-mail címen.
 8. A Szabályzat 05.06.2023 napján lép életbe.
 9. A Szervező fenntartja magának a jogot a Szabályzat módosításához.