Endpoint Security

Endpoint Security

Správa zabezpečení koncových zařízení

On Premises

On Premises

Endpoint Security Add-On je rozšiřovací balíček určený pro systém Desktop Central.

Balíček se skládá z následujících modulů: Vulnerability Manager, Browser Security, Application Control, Device Control, BitLocker Management. Tyto systémy vykonávají specifické funkce a zajišťují bezpečnost v různých oblastech infrastruktury koncových bodů a dat, se kterými uživatelé pracují. Každý z těchto prvků má vestavěný modul pro podávání zpráv a audit a umožňuje vytvářet profily výstrah a odpovídající ovládací panely, které poskytují rychlý přehled o situaci v infrastruktuře.

Výhody

  • Zvýšené zabezpečení pracovní stanice
  • Jednotná správa webových prohlížečů
  • Rozšíření funkcí systému DesktopCentral

FUNKCE

Komplexní skenování, hodnocení zranitelností na základě databází CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) a náprava bezpečnostních nedostatků ve všech koncových bodech moderní IT infrastruktury.

Konfigurovatelné ovládací panely mohou být pro správce systému významným zdrojem informací. V reálném čase upozorní na možné nebezpečí nebo umožní přijmout okamžitá opatření. Tím se zvýší zabezpečení koncových zařízení v infrastruktuře.

Endpoint Security screen 1
Endpoint Security screen 2

Sledování a správa webových prohlížečů nainstalovaných na pracovních stanicích, serverech atd.

Prostřednictvím:

  • kontroly používaných modulů plug-in prohlížeče,
  • filtrování navštívených webových stránek,
  • bezpečného stahování,
  • správy nastavení prohlížeče,
  • standardizace prohlížečů pro webové aplikace,
  • zpráv o plnění podnikových standardů během konfigurace
  • a mnoha dalších aspektů.

Řízení aplikací instalovaných uživateli pomocí whitelistů a blacklistů softwaru určených pro vybrané skupiny počítačů.

Vytvoření seznamu zakázaných a nebezpečných aplikací z obchodního hlediska umožňuje pokročilé blokování souborů EXE, COM a CMD podle názvu i hashtagu souborů.

Endpoint Security screen 1
Endpoint Security screen 4

Ochrana před neoprávněným přístupem k citlivým datům organizace prostřednictvím kontroly a auditu všech rozšiřujících portů a zařízení připojených k těmto portům.

Kontrola přístupu k souborům umožňuje vytvářet zásady přístupu, například režim čtení adresářů. Funkce stínování souborů (file shadowing) souborů umožňuje kontrolovat kopírování souborů z pracovních stanic do mobilního zařízení spolu s automatickou archivací zkopírovaných souborů v síťových sdílených složkách.

Správa, monitorování a audit počítačů šifrovaných nástrojem BitLocker a kontrola stavu TPM (Trusted Platform Module).

Centralizovaná správa umožňuje ovládat nastavení šifrovaných jednotek BitLocker a modulů Trusted Platform Module z jediné konzoly pro všechny koncové body v organizaci. Činnosti jako generování klíčů pro obnovení (RKG) a údržbu lze automatizovat, a zlepšit tak správu a zabezpečení koncových zařízení, jejichž úložiště je šifrováno nástrojem BitLocker.

Endpoint Security screen 5