23.11.2023

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články, Novinky

V dnešním kybernetickém světě se bezpečnostní hrozby vyvíjejí nebývalým tempem, stávají se stále sofistikovanějšími a obtížněji odhalitelnými. Jak se IT prostředí rozrůstá a stává se komplexnějším, tradiční bezpečnostní modely, které se spoléhají na obranné perimetry, například firewally, již nejsou dostatečné. V tomto kontextu nabývá na významu model Zero Trust, který předpokládá, že žádný uživatel, ať už uvnitř či vně organizace, by neměl být automaticky důvěryhodný. Tento přístup se stává stěžejním v oblasti identifikačního a přístupového řízení (IAM). Ale proč je tento model v IAM tak důležitý a jak může produkt AD360 od společnosti Manage Engine v tomto směru pomoci? 

1. Evoluce bezpečnostních hrozeb

Jedním z hlavních důvodů, proč je Zero Trust v IAM důležitý, je proměnlivost současných bezpečnostních hrozeb. Útočníci využívají stále novější a složitější techniky pro narušení firemních sítí. Dřívější modely zabezpečení, které rozlišovaly mezi „vnitřní“ a „vnější“ hrozbou, již nejsou aktuální. Dnes může být útočníkem kdokoli a odkudkoli. 

2. Rozšíření cloudových a mobilních technologií

S růstem cloudových aplikací a mobilního přístupu je tradiční perimetr téměř nedefinovatelný. Zaměstnanci přistupují k firemním zdrojům z různých zařízení a lokalit. Model Zero Trust tedy přichází s předpokladem, že každý přístup by měl být ověřen, nezávisle na jeho původu. 

3. Význam IAM v modelu Zero Trust

IAM hraje klíčovou roli v implementaci modelu Zero Trust. Správa identit a přístupů se zabývá tím, kdo má přístup k jakým zdrojům, za jakých podmínek a kdy. Přesně zde nabízí AD360 od společnosti Manage Engine komplexní řešení. Tento produkt integruje různé aspekty IAM do jednoho koherentního řešení, což usnadňuje správu a zabezpečení identit ve velkých organizacích. 

4. AD360 a jeho role v modelu Zero Trust

AD360 poskytuje centralizovanou správu identit a aplikací, což je klíčové pro zabezpečení dnešních rozmanitých IT prostředí. Tento produkt nabízí funkce jako jednotné přihlašování (SSO), více faktorovou autentizaci a pokročilé analýzy chování uživatelů. Tyto funkce nejenže zvyšují bezpečnost, ale také zvyšují efektivitu a produktivitu uživatelů. 

 

Kromě toho AD360 umožňuje organizacím vytvářet a uplatňovat bezpečnostní politiky na základě různých kritérií, jako je role uživatele, typ zařízení nebo geografická poloha. Tímto způsobem může organizace flexibilně reagovat na různé bezpečnostní hrozby a zároveň poskytovat svým zaměstnancům potřebnou flexibilitu. 

Závěr

V dnešním rychle se měnícím kybernetickém prostředí je nezbytné přijmout model Zero Trust v oblasti IAM. Tradiční obranné strategie již nejsou dostatečné. Produkt AD360 od společnosti Manage Engine nabízí komplexní řešení, které umožňuje organizacím implementovat model Zero Trust efektivně a bezpečně. S jeho pomocí můžete chránit svou organizaci před moderními hrozbami a zároveň poskytnout svým zaměstnancům potřebnou flexibilitu a přístup k zdrojům. 

 

23.11.2023

Autor: Luboš Pham

Kategorie: Články Novinky

Newsletter – zůstaňte v obraze!