Patch Connect Plus

Patch Connect Plus

Zarządzanie oprogramowaniem firm trzecich dzięki Microsoft SCCM

On Premises

On Premises

Infrastruktura Microsoft SCCM świetnie sprawdza się przy zarządzaniu aplikacjami oraz stacjami roboczymi Windows.

Głównym ograniczeniem SCCM jest jego niezdolność do aktualizowania aplikacji spoza rodziny Microsoft. Jest to dużym źródłem niedogodności dla administratorów IT, ponieważ muszą oni pracować z wieloma narzędziami do zarządzania poprawkami w celu utrzymania spójnej i zaktualizowanej infrastruktury IT. Patch Connect Plus jest narzędziem, które pomaga wdrożyć poprawki dla ponad 250 aplikacji firm trzecich, takich jak Adobe, Java czy WinRAR, przy użyciu istniejącego Microsoft System Center Configuration Manager. Aplikacja poinformuje nas, na których urządzeniach udało się dokonać aktualizacji, a na których nie było możliwe przeprowadzenie wskazanych operacji.

Korzyści

  • Rozszerzenie możliwości oferowanych przez Microsoft
  • Pełna kontrola nad wdrażanymi poprawkami
  • Automatyczne wykrywanie nowych wersji aplikacji
  • Pełna historia wprowadzanych zmian

FUNKCJONALNOŚCI

Wdrażanie aktualizacji aplikacji spoza rodziny Windows, dzięki repozytoriom przechowywanym na serwerze Patch Connect Plus.

System Patch Connect Plus pozwala na bezproblemowe zarządzanie oprogramowaniem firm trzecich oraz na sprawne wdrażanie poprawek. Za sprawą swoich funkcjonalności znacznie rozszerza standardowe możliwości oferowane przez narzędzia Microsoft. Cały proces można zautomatyzować bądź nadzorować przez administratorów organizacji, którzy otrzymują ponad 25 narzędzi w jednym oprogramowaniu. Ma to zauważalne odzwierciedlenie w lepszej optymalizacji wykonywanych czynności.

Optymalizacja podstawowych operacji SCCM z możliwością otrzymania informacji o niedostępności części urządzeń.

Jeśli dojdzie do sytuacji nieudanej instalacji spowodowanej wadliwymi plikami udostępnionymi przez producenta danego oprogramowania lub w przypadku braku możliwości instalacji poprawek na danych urządzeniach, system poinformuje o zaistniałej sytuacji. Bez wątpienia, jest to ważna funkcja z punktu widzenia przede wszystkim administratorów. Zarządzając systemem dużej organizacji, regularnie spotykają się z podobnymi wyzwaniami i utrudnieniami.

Customizacja poprawek związanych a zarządzanie oprogramowaniem firm trzecich

Dostępne narzędzia pozwalają dostosować sposób wdrażania aktualizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy w organizacji. Czynnik ten jest niezwykle ważny z punktu widzenia przede wszystkim pracowników firmy. W momencie korzystania z aplikacji oraz zainstalowania poprawki mogliby stracić niezapisane rezultaty swojej pracy. Istnieje również możliwość, że po aktualizacji w czasie pracy dowolna aplikacja może się ponownie nie uruchomić. W związku z tym, najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie takich operacji po godzinach szczytu w organizacji co umożliwia Patch Connect Plus. 

Raporty wdrożeń z możliwością uzyskania szczegółowych informacji o datach oraz statusie przeprowadzanych operacji.

Moduł został podzielony na 5 osobnych kategorii w celu najszybszego pozyskania szczegółowych danych:

  • installed patches – lista wszystkich aktualizacji instalowanych w urządzeniach użytkowników końcowych
  • system compliance – punktowy wynik pokazujący poziom zabezpieczeń urządzeń organizacji
  • system patches – lista stacji roboczych wraz ze stanem instalacji poprawek w konkretnych urządzeniach
  • failed patches – szczegółowe informacje o komputerze, na którym instalacja zakończyła się niepowodzeniem
  • failure summary – zbiór aplikacji generujących błędy podczas instalacji wraz z intuicyjnym wyjaśnieniem tych błędów
 

Referencje