OS Deployer

OS Deployer

Rozbudowane narzędzie zarządzania obrazami systemów operacyjnych i aplikacji

On Premises

On Premises

Kompleksowe narzędzie do dystrybucji systemów operacyjnych, pozwalające na tworzenie obrazów systemów i aplikacji, a następnie szybką i łatwą instalację na komputerach w przedsiębiorstwie. Procesy te odbywają się bez angażowania użytkowników końcowych (obraz możemy tworzyć w czasie pracy użytkowników, bez przerywania wykonywanych przez nich czynności).

OS Deployer tworzy dokładną kopię dysku twardego zawierającą konfigurację, system operacyjny i wszystkie aplikacje. Całość może zostać zainstalowana na wielu komputerach jednocześnie. System integruje się z oprogramowaniem do zarządzania stacjami roboczymi - Desktop Central, co umożliwia szybkie i sprawne wdrożenie komputera w organizacji, od instalacji systemu operacyjnego, po kompleksowe zarządzanie stacją roboczą.

Korzyści

  • Automatyczne wykonywanie akcji po wdrożeniu obrazu eliminujące opóźnienia
  • Możliwość zdalnego tworzenia obrazów
  • Wdrażanie systemów na wielu urządzeniach jednocześnie
  • Customizacja wykonywanych czynności

FUNKCJONALNOŚCI

Możliwość manualnego tworzenia kopii dysku twardego, w celu zabezpieczenia się przed potencjalną utratą danych oraz możliwością instalacji na innych urządzeniach.

Aplikacja pozwala na sprawne zarządzanie obrazami systemów i tworzenie ich repozytorium. W przypadku zatrudniania pracownika na określone stanowisko można wdrożyć obraz zgodny z wytycznymi i gotowymi konfiguracjami, co zdecydowanie zwiększa wydajność osób zajmujących się wydawaniem sprzętu. W przypadku kradzieży sprzętu istnieje również opcja natychmiastowego przywrócenia danych.

Łatwa instalacja i zarządzanie obrazami systemów, dzięki intuicyjnemu interfejsowi bez angażowania użytkowników.

Przyjazny system ze względu na jasny podział w menu: strona główna, obrazy, wdrożenie, sterowniki, administrator, pomoc techniczna. W każdym z modułów znajdują się przejrzyste kategorie funkcji, dzięki czemu można znaleźć sposób na zarządzanie obrazami systemów. Wszystko to bez  konieczności angażowania użytkowników końcowych, czy potrzeby organizowania sesji zdalnych.

OS Deployer może funkcjonować jako osobna aplikacja, bądź też decydując się na zakup Desktop Central może być częścią bardziej rozbudowanego systemu do zarządzania urządzeniami.

Rozszerzona funkcjonalność obejmuje między innymi tworzenie polityk bezpieczeństwa, instalację aktualizacji z możliwością ich wcześniejszego przetestowania. Dopiero w momencie poprawnego przejścia testów, poprawki są wdrażane na pozostałych urządzeniach. Do dyspozycji administratorów pozostają również sesje zdalne z użytkownikami wraz z pełnym monitorowaniem modyfikacji wprowadzanych w urządzeniach.

Automatyczne wdrażanie konfiguracji wraz z instalowanym oprogramowaniem na wielu urządzeniach jednocześnie.

Wybierając określone urządzenia, administrator systemu wdroży nie tylko konfiguracje, ale również aplikacje używane na określonych stanowiskach. Całość procesu odbywa się nie przez wybór aplikacji, lecz stworzonych wcześniej obrazów systemów. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba otrzymująca sprzęt jest gotowa do pracy od chwili włączenia komputera.

Dopasowywanie stworzonego obrazu do potrzeb organizacji zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa.

OS Deployer pozwala między innymi na tworzenie backup’u całego profilu użytkownika konkretnego sprzętu. Funkcja działa na urządzeniach z systemem Windows i pozwala na szybką migrację w przypadku wymiany sprzętu na nowy. Za pomocą tej funkcji można przenieść wszelkie uprawnienia, preferencje czy też ustawienia zabezpieczeń, które są unikalne dla konkretnego użytkownika. Proces odbywa się za pomocą Windows ADK tool oraz OS Deployer.

Zaplanowanie akcji, które mają się wykonać po wdrożeniu obrazu w celu ustandaryzowania całości procesu.

Zależnie od inicjowanego procesu, po wdrożeniu obrazu może być wymagane wykonanie akcji powdrożeniowej, którą również można zdefiniować w systemie. Szablony mogą być zapisywane i wykorzystywane w przyszłości, tak aby oszczędzić czas w przypadku realizacji powtarzalnych akcji i usprawnić zarządzanie obrazami systemów.

 

Interesują Cię systemy kompatybilne z OS Deployer?

Referencje