RMM Central

RMM Central

Monitorowanie sieci, zarządzanie punktami końcowymi

On premises

On premises

MSP

MSP

Oparty na przeglądarce internetowej kompleksowy system łączący rozwiązania UEM oraz zaawansowanego monitoringu.

Oprogramowanie umożliwia monitorowanie infrastruktury sieciowej klientów biznesowych z możliwością zaawansowanego zarządzania punktami końcowymi – serwerami czy urządzeniami mobilnymi. Aplikacja informuje o ważnych zdarzeniach dotyczących infrastruktury sieciowej m.in. braku łączności ze zinwentaryzowanym serwerem. Istotną funkcją systemu jest możliwość filtrowania danych dotyczących infrastruktury sieciowej/punktów końcowych w kontekście konkretnego klienta biznesowego lub z możliwością podglądu danych od wszystkich klientów biznesowych jednocześnie. W kwestii zarządzania, RMM Central obsługuje systemy takie jak Windows, Linux, Mac OS, Android oraz iOS. Poza instalacją oprogramowania, poprawek, standaryzowaniem stacji roboczych ważną funkcjonalnością jest implementowanie polityk bezpieczeństwa, w ramach których można kontrolować dostęp do określonych funkcji zarządzanych urządzeń.

Korzyści

  • Oszczędność czasu przy wdrażaniu aplikacji z możliwością instalacji na wielu stacjach roboczych jednocześnie
  • Pełna kontrola nad wszystkimi urządzeniami użytkowników od komputerów, po tablety i telefony komórkowe
  • Zarządzanie punktami końcowymi/monitorowanie sieci wszystkich klientów biznesowych z poziomu jednej aplikacji
  • Możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku incydentów sieciowych, dzięki systemowym powiadomieniom

FUNKCJONALNOŚCI

Wdrażanie oprogramowania w wielu urządzeniach jednocześnie z możliwością podziału na konfigurowalne grupy.

System obsługując bardzo dużą liczbę urządzeń pozwala na ich intuicyjną selekcję według zasad przyjętych w organizacji. Każdy dział czy oddzielna spółka może mieć nadaną osobną politykę bezpieczeństwa oraz wykorzystywane oprogramowanie. Instalacja aplikacji odbywa się na wielu urządzeniach jednocześnie, wraz z informacją o aktualnym statusie przeprowadzanych operacji.

Możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemami Android, iOS, Windows za pomocą modułu Mobile Device Management.

System pozwala na pełną kontrolę wraz z możliwością definiowania polityk bezpieczeństwa, które następnie przypisywane są do całych grup urządzeń. Podstawowe funkcjonalności to między innymi: zabezpieczenie danych w przypadku kradzieży, możliwość przeprowadzania sesji zdalnych, instalowanie aplikacji, wysyłanie dokumentów korporacyjnych, tworzenie ograniczonego sklepu z aplikacjami zatwierdzonymi przez organizację.

Zdalna konfiguracja stacji roboczych dzięki bezpośredniemu dostępowi do urządzenia użytkownika końcowego.

Ta funkcjonalność pozwala na pełen dostęp z uprawnieniami administratora, a także na wprowadzenie niezbędnych zmian/udzielenia natychmiastowej pomocy. Jeśli użytkownik posiada kilka monitorów, istnieje możliwość przełączania się między nimi i przesyłania niezbędnych plików, które pomogą rozwiązać problem w danej sytuacji. Intuicyjny system filtrowania ułatwia odnalezienie każdego urządzenia.

Zarządzanie poprawkami z wykorzystaniem pełnej automatyzacji lub wykorzystaniem manualnej ingerencji.

Niedopracowane aktualizacje dystrybuowane przez część producentów wymagają weryfikacji. RMM Central pozwala na stworzenie grup urządzeń testowych, w których następuje sprawdzenie stabilności instalowanych poprawek. Jeśli wystąpią problemy ze stabilnością w wykorzystywanym oprogramowaniu, istnieje możliwość powrotu do stanu sprzed wprowadzonych zmian.

Monitorowanie incydentów sieciowych z funkcją natychmiastowych powiadomień informujących o typie wykrytego incydentu oraz o godzinie jego wystąpienia.

Aplikacja pozwala na wybór powiadomień dotyczących konkretnego klienta biznesowego lub wszystkich klientów jednocześnie. Aktualizowane w trybie ciągłym dashboardy przedstawiają w przyjazny sposób wszystkie najbardziej użyteczne dane. Dzięki temu monitoring odbywa się intuicyjnie, bez potrzeby ciągłego zaangażowania w analizę wszystkich danych.

Tworzenie map biznesowych umożliwiających podgląd aktualnego stanu urządzeń oraz relacji między nimi.

Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w kontekście incydentów dotyczących sieci/działania urządzeń. Dzięki niej można klarownie określić wpływ zdarzenia na działanie organizacji oraz odnaleźć powiązania umożliwiające rozwiązanie incydentu. Ważnym kontekstem wykorzystania map jest również planowanie jakichkolwiek modyfikacji istniejącej infrastruktury. Pomogą one określić realny wpływ prac na bieżące funkcjonowanie organizacji.

 

Referencje