]

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest MWT Solutions S.A. z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: gdpr@mwtsolutions.eu.

   

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO, którą wyraziłeś zapisując się na webinarium. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na uczestnictwo w webinarium lub do końca trwania webinarium, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku udzielenia zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług MWT Solutions S.A. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

   

  Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym dostępu i obsługi webinarium). Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do USA, w którym znajduje się siedziba firmy prowadzącej rejestr i dostęp do usług webinariów – LogMeIn, Inc. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, MWT Solutions S.A. dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Twojej ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. W przypadku transferu Twoich danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul umownych w zakresie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Możesz także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG kontaktując się z nami na wskazany powyżej adres.

   

  Masz prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w organizowanym przez Spółkę webinarium, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

   

  Administrator nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych decyzje, w tym nie będzie prowadził profilowania.