NetFlow Analyzer

NetFlow Analyzer

Monitorování síťového provozu založeného na podrobné analýze paketů

On Premises

On Premises

NetFlow Analyzer je komplexní nástroj pro analýzu provozu, který využívá technologie toku pro zajištění náhledu do propustnosti sítě v reálném čase.

Komplexní řešení, které shromažďuje, analyzuje a reportuje k čemu a kým je využíváno síťové pásmo. NetFlow Analyzer je, kromě provedení analýzy síťového provozu, také důvěryhodný nástroj optimalizující využití propustnosti více než milionu rozhraní po celém světě. Podporuje přední světové technologie provozu, jako jsou: NetFlow, sFlow, IPFIX, Netstream, J-Flow, AppFlow. Navíc systém disponuje širokým výběrem hotových reportů umožňujících náhled do dané tématiky síťového provozu organizace. Všechny tyto možnosti jsou dostupné v jednom rozhraní z úrovně internetového prohlížeče.

Výhody

  • monitorování síťového provozu organizace
  • náhled do dat týkajících se konfigurace sítě v reálném čase
  • forenzní a bezpečnostní analýza sítě
  • rozeznávání a klasifikace nestandardních aplikací a formování provozu
  • plánování kapacity sítě
  • efektivní monitorování VoIP, video a ostatních dat

FUNKCE

Monitorování síťového provozu a propustnosti sítě

Systém NetFlow Analyzer je díky využití technologie Flow schopen prezentovat podrobná data o síťovém provozu v organizaci. Systém umožňuje rychlou a efektivní analýzu dat díky automatické verifikaci celého síťového provozu. Monitoring šířky pásma, generování reportů využití pro celou síť LAN a WAN, bez nutnosti zavádění hardwarových sond.

Analýza síťových rozhraní všech zařízení

Aplikace NetFlow Analyzer umožňuje monitorování paketů procházejících všemi rozhraními. Tato funkce umožňuje získat informace, které porty jsou nejvytíženější.

Kontrola událostí v reálném čase

Systém na monitorování síťového provozu zachycuje všechna data v reálném čase a umožňuje jejich aktuální náhled. Události jsou prezentovány pomocí grafického rozhraní, které umožňuje přechod od obecných dat k těm nejpodrobnějším.

Sledování všech síťových anomálií v prostředí

NetFlow Analyzer dokáže díky shromažďování dat o síti představit formou reportu všechny informace o každém routeru. Pokud dojde k anomálii vyžadující rychlou reakci, zašle nám aplikace upozornění. Je zde také možnost nastavit odpovídající hraniční hodnoty, díky čemuž budeme informováni před výskytem problému.

Identifikace útoků typu 0-day

Aplikace na monitorování síťového provozu umožňuje analýzu dat procházejících síťovými rozhraními, díky čemuž je také schopna odhalit vetřelce a případné útoky. Zodpovídá za to engine CSM, který analyzuje tok dat a identifikuje vetřelce v reálném čase.

Klasifikace aplikací pracujících v síti

Systém umožňuje klasifikování aplikací používaných v síti, čímž poskytuje informaci, které protokoly zatěžují naši síť. NetFlow Analyzer shromažďuje všechna data, následně je analyzuje z hlediska použitých protokolů a pak klasifikuje na vhodné aplikace a přiřazuje v grafickém rozhraní.

Verifikace zařízení v síti

Pomocí shromažďování Flow paketů má systém náhled do všech zařízení, která se v síti objevila. Díky této funkci je systém schopen zaznamenat každé zařízení a připojení, které se v síti objeví. NetFlow Analyzer prezentuje tato data na jednoduchém grafickém dashboardu. To umožňuje prohlídku všech zařízení v jednom rozhraní.

Prohlížení podrobných dat s pomocí širokých reportů

Po shromáždění všech dat se může správce jednoduše dozvědět vše o jeho síti. Rozšířená reportová sekce umožňuje hloubkovou analýzu toho, co se děje v síti organizace, bez nutnosti používat jiné nástroje nebo manuálně ověřovat data z routerů.

Spuštění poplachu v reálném čase na každou nežádoucí akci v prostředí

Systém má zabudovaný modul výstrah, který zasílá upozornění v případě výskytu jakékoliv anomálie. Definování příslušných okrajových hodnot umožňuje okamžité informování v případě jejich překročení.