SupportCenter Plus

SupportCenter Plus

Propracovaný helpdesk systém

On Premises

On Premises

Aplikace podporující obsluhu klienta založená na internetovém prohlížeči.

Nabízí registraci hlášení, správu účtů a kontaktů, správu smluv SLA a bázi znalostí. Software umožňuje sledování a řešení problémů vyskytujících se u konkrétních klientů, kteří mohou využívat bázi znalostí. Aplikace také umožňuje rozšíření správy smluv SLA, monitorování jejich dodržování a tvorbu variant eskalace v případě nedodržení ustanovených smluvních podmínek. Zaměstnanci oddělení podpory mají přístup k seznamu všech produktů zakoupených klienty, což zlepší a urychlí obsluhu hlášení a umožní ověření termínů platnosti podepsaných smluv.

Výhody

  • všechna hlášení od klientů v jednom systému
  • přátelský samoobslužný portál pro podporované klienty
  • automatická synchronizace dat o uživatelích z Active Directory
  • podpora mobilních servisních techniků – obsluhujících hlášení pomocí mobilních zařízení

FUNKCE

Helpdesk systém aplikace umožňuje přístup k datům bez dřívějšího instalování softwaru na pracovních stanicích uživatelů.

Komunikace mezi servisním technikem a ohlašovatelem může probíhat jak s využitím mailových zpráv zasílaných systémem, tak po přihlášení do uživatelského portálu. Druhá možnost výrazně zvyšuje možnost interakce a ověření, v jaké etapě se hlášení nachází. Dostupná je také mobilní aplikace pro systémy Android a iOS, která výrazně usnadňuje přístup k nejdůležitějším funkcím softwaru.

screen z SCP - lista zgłoszeń
screen scp - worklog

Možnost ověřování času stráveného na řešení hlášení díky statistikám dostupným v historii hlášení.

Pracovní doba může být ověřena na základě vyplněného pracovního deníku, který obsahuje popisy vykonávaných činností, což jistě uspokojí mnoho nadřízených, a celek lze jednoduše vytisknout v případě potřeby ověření dat. Pro hloubkovou analýzu lze využít také příslušné reporty generované přímo z aplikace. 

Tvorba až 20 samostatných portálů, pro lepší filtrování hlášení v závislosti na společnostech/odděleních.

Správa hlášení tohoto typu umožňuje zachovat větší přehlednost, což je obzvláště užitečné, pokud je vaše pozice v organizaci velice náročná z hlediska povinností. Uživatelé se mohou přepínat mezi vytvořenými portály, které od sebe efektivně oddělují různé typy hlášení, které se mohou vyznačovat také odlišnou konfigurací.

screen z scp - portals
screen z scp - notatki

Možnost přidávání poznámek za účelem lepší komunikace mezi ohlašovatelem a servisním technikem, stejně jako v případě kontaktu mezi servisními techniky.

Aplikace umožňuje nastavovat poznámky jako soukromé nebo veřejné, což je obzvláště užitečné v případě ukládání nezbytných údajů, které usnadní proces řešení nahlášeného problému. Poznámky mohou být také tvořeny ohlašovatelem např. v okamžiku umístění dalších příloh k hlášení.

Tvorba podrobných zpráv s využitím rozhraní aplikací nebo pomocí dotazníků.

Aplikace umožňuje zasílání naplánovaných reportů na uvedené e-mailové adresy shodně s periodicky definovaným časovým intervalem. Modul disponuje nejčastěji používanými reporty s možností tvorby vlastních analýz a filtrování na základě polí dostupných v hlášeních. Pro získání nejpodrobnějších informací je dostupný modul realizace dotazníků se zablokováním možností provádění operací modifikujících údaje v databázi.

screen scp - raporty
screen z scp - baza wiedzy

Báze znalostí umožňující servisním technikům získat informace nezbytné řešení incidentů.

Helpdesk systém může být také zpřístupněn ohlašovatelům, kteří mohou sami hledat řešení. Viditelnost řešení může být nakonfigurována tak, aby byly servisním technikům poskytnuty všechny potřebné informace, naopak pro ohlašovatele může být přístup omezen na konkrétní tématiku.

 

Zajímají vás systémy kompatibilní se SupportCenter Plus?