Recovery Manager Plus

Recovery Manager Plus

Nástroj pro tvorbu záložních kopií Active Directory.

On Premises

On Premises

Recovery Manager Plus je jednoduchý online nástroj na tvorbu záložních kopií a obnovu Active Directory.

Recovery Manager Plus je nástroj pro tvorbu záložních kopií Active Directory a všech aspektů prostředí. Umožňuje okamžité obnovování odstraněných nebo upravených objektů a jednotlivých atributů, bez nutnosti restartování doménových kontrolerů. Díky systému Recovery Manager Plus máme možnost bezproblémového obnovení všech objektů AD, jako jsou uživatelé, skupiny, GPO, OU, atributy Exchange, informace DNS, účty počítačů a kontaktů. Recovery Manager Plus dokáže také obnovit celé prostředí AD do vybraného okamžiku v čase, kdy vrátí zpět všechny předchozí změny. Zálohy Active Directory můžeme uchovávat po určitou dobu a zhotovovat je automaticky podle stanoveného harmonogramu. Aplikace také podporuje zálohy Office 365, Exchange a Google Workspace, chrání je před potenciálními problémy.

Výhody

  • zhotovování záložních kopií všech objektů Active Directory jedním kliknutím
  • možnost tvorby záložní kopie schématu prostředí AD podle stanoveného harmonogramu
  • obnovení prostředí Active Directory do předchozího stavu záložní kopie
  • možnost obnovení odstraněného objektu AD společně s jeho atributem pomocí jednoho kliknutí
  • definování období uchovávání záložních kopií prostředí Active Directory
  • ukládání změn zavedených v objektu jako samostatné verze záložní kopie
  • obnovování odstraněných nebo upravených objektů nebo jednotlivých atributů, bez nutnosti restartování doménových kontolerů
  • možnost obnovení záložní kopie v granulární verzi (jednotlivých prvků AD)
  • automatizace tvorby záložních kopií každou hodinu, každý den nebo každý týden

FUNKCE

Náhled zhotovených záložních kopií a změn v přírůstkových zálohách

Nástroj pro tvorbu záložních kopií Active Directory Recovery Manager Plus má v menu možnost náhledu počtu atributů, které byly přidány do záložní kopie. Dashboard ukazuje typy objektů pro vybranou doménu a čas potřebný k vytvoření zálohy.

Tvorba záložní kopie Active Directory, Office 365 a Exchange On-Premise

Z jedné webové konzole systém umožňuje konfigurovat plán zálohování pro Exchange, Office365, Google Workspace a nájemce Active Directory. Nástroj umožňuje uchovávat zálohy po dlouhou dobu, díky čemuž existuje možnost návratu na správnou verzi.

Obnova úplné záložní kopie nebo jednoho prvku

Systém umožňuje obnovení jednoho atributu ze záložní kopie nebo celého prvku. Tato funkce umožňuje bezproblémové obnovování Active Directory do správného stavu, bez nutnosti manuálních zásahů. Vše z úrovně jednoho grafického rozhraní, dostupného přes webové stránky.

Snadná obnova špatně zadaných změn

Recovery Manager Plus disponuje funkcí Rollback, která umožňuje vrátit zpět libovolnou změnu v případě omylu. Pokud správce chybně přidělí oprávnění ke zdrojům místo jedné osobě několika z různých skupin, nebude muset prohledávat celé AD za účelem napravení situace. Stačí několik kliknutí, abychom to vzali zpět.