M365 Manager Plus

M365 Manager Plus

Komplexní správa Microsoft 365

On Premises

On Premises

M365 Manager Plus je pokročilý nástroj sloužící k správě, monitorování, auditování, reportování a tvorbě výstrah týkajících se kritického jednání pro Microsoft 365.

Přátelské rozhraní usnadňuje správu Exchange Online, Azure Active Directory, Skype pro firmy, Microsoft Teams a jiných služeb Microsoft 365 z jedné konzole. M365 Manager Plus poksytuje mnoho zabudovaných reportů zajišťujících kompletní vhled do prostředí Microsoft 365. Nástroj pomáhá během provádění komplikovaných úkolů, jako například skupinovou správu uživatelů a schránek nebo delegaci oprávnění. M365 Manager Plus umožňuje monitorovat stav Office, a navíc zasílá upozornění v reálném čase. O365 Manager Plus zjednodušuje kontrolu dodržování předpisů prostřednictvím vestavěných reportů a nabízí také pokročilé audity prostředí.

Výhody

  • možnost identifikace neaktivních uživatelů, licencí a hesel, která brzy vyprší
  • možnost ověření dodržování předpisů pomocí velkého množství vestavěných reportů
  • audit Microsoft 365 – kontrola oprávnění poštovních schránek a změny vlastností pro udržení prostředí pod kontrolou
  • odesílání výstrah v reálném čase umožňujících okamžité lokalizování zdroje problému
  • správa Microsoft 365 z úrovně jedné konzole
  • informování o problémech před výskytem poruchy

FUNKCE

Dashboardy umožňující náhled do nejdůležitějších událostí

V hlavním menu systému jsou zobrazeny nejdůležitější události zaznamenané v poslední době. Informace prezentované grafickou formou usnadňují dohlížení na celé prostředí a umožňují jednodušší a efektivnější monitorování akcí. Funkce zajišťuje náhled všech aspektů instancí Microsoft 365.

Možnost reportování a tvorby cyklických reportů

Systém disponuje funkcí reportování a provádění akcí na vygenerovaných výsledcích. Program umožňuje také generování harmonogramu tvorby reportů a jejich zasílání vybranou cestou, ve zvoleném formátu. Po dokončení reportu může systém informovat správce pomocí e-mailu.

Komplexní správa instancí Microsoft 365

M365 Manager Plus disponuje mnoha funkcemi k správě uživatelů v Exchange Online, AzureAD a Microsoft Teams, jako jsou: tvorba, úprava, odstraňování, přenášení, reset hesla, blokování a odblokování uživatelů. Systém také umožňuje správu nastavení MFA a licencí.

Propracovaný audit instancí Microsoft 365

Systém disponuje možností auditu spravovaných instancí společně s grafickým představením výsledků. Vygenerované údaje lze následně exportovat do různých formátů, jako jsou CSV, PDF, XLS a HTML. M365 Manager Plus také disponuje funkcí tvorby harmonogramů cyklické realizace reportů a jejich zasílání vybranou cestou.

Definování spuštění poplachu v reálném čase

O365 Manager Plus posiada możliwość konfiguracji powiadamiania administratorów. Do każdego odnotowanego przez system zdarzenia można odpowiednio zdefiniować treść wiadomości jaką otrzyma admin. 

W razie dużej ilości powiadomień, system umożliwia stworzenie odstępu czasu, w ciągu którego może zostać przesłana tylko jedna wiadomość/powiadomienie.

Delegování oprávnění na vybrané techniky

Tato funkce spočívá v přidělení části administrátorských oprávnění technikům. Mezi tyto úkoly patří např. správa uživatelů nebo přístup k reportům instancí. Díky granulárnosti jsou příslušná oprávnění přidělována vybraným osobám.

Automatizace úkolů

Umožňuje automatizaci monotónních úkolů a konfiguraci po sobě následujících akcí, což šetří čas správců. Automatizace umožňují cyklické provádění činností, jako je reset hesla na základě nakonfigurovaného reportu, následně zablokování uživatele nebo jeho odstranění v případě dlouhodobé neaktivity.

screenshot z programu M365

Vyhledávání e-mailových zpráv

Aplikace M365 Manager Plus také umožňuje vyhledávat obsah e-mailových zpráv, takže můžete snadno hledat e-maily na základě titulku, obsahu, příloh a mnohem více.