Exchange Reporter Plus

  Exchange Reporter Plus

  Audit a monitorování serverů Exchange

  On Premises

  On Premises

  Exchange Reporter Plus je nástroj k reportování, monitorování a kontrole změn pro Exchange Server, Exchange Online a Skype pro firmy.

  Obsahuje více než 300 unikátních reportů založených na entitách Exchange, jako jsou poštovní schránky, Mail Traffic, Public Folders, Outlook Web Access a ActiveSync, a také podrobnosti týkající se používání a konfigurace Skype for Business Server. Systém umožňuje sledování zpráv přicházejících a odcházejících z celého prostředí, a navíc je může analyzovat. Exchange Reporter Plus monitoruje také všechny klíčové parametry správné činnosti prostředí a spouští poplach v případě výskytu jakéhokoliv problému, čímž chrání před poruchou. Systém také umožňuje monitorovat počet zařízení ActiveSync připojených k prostředí, veřejné složky a distribuční skupiny.

  Výhody

  • statistiky poštovních schránek
  • analýza e-mailového pohybu
  • analýza kondice služby
  • kontrola přihlašování do poštovní schránky
  • sledování odstraněných nebo přenesených e-mailových zpráv
  • analýza činnosti Skype for Business
  • výstrahy na incidenty v prostředí exchange
  • reportování aktivity uživatelů prostředí exchange

  FUNKCE

  Zobrazování nejdůležitějších událostí v prostředí

  Systém disponuje možností grafické prezentace aktivit prostředí Exchange a monitorování jeho stavu. Dashboard zobrazuje poštovní schránky uživatelů, které zabírají nejvíce místa. Nástroj rovněž disponuje funkcí reportování obsahující informace o místu zbývajícím na serveru.

  Možnost podrobného reportování poštovních schránek

  Exchange Reporter Plus zajišťuje přístup k propracované databázi reportů poštovních schránek, jako jsou: jejich velikost, v nich obsažené přílohy, a dokonce prohledávání s použitím klíčových slov. Funkce reportování také umožňuje ověřování zdrojů, např. veřejných složek, zbývajícího místa na disku a reportů OWA & ActiveSync. Navíc lze každý z vygenerovaných reportů přenést do souboru CSV, PDF, XLS nebo HTML.

  Audit událostí na serverech Exchange

  Nástroj disponuje funkcí auditování událostí pro servery Exchange a Exchange Online. Během generování reportu lze vybrat konkrétní časové období, doménu a události, které byly zachyceny během pracovní doby nebo mimo ni. Každý z reportů lze přidat do periodického harmonogramu a následně jej zasílat vybranou cestou.

  Funkce auditu změn oprávnění, DAG a databáze

  Systém disponuje modulem výstrah na změny oprávnění uživatelů, DAG a databáze. Pokud Exchange Reporter Plus odhalí nežádoucí změnu, bude o ní správce systému upozorněn SMS zprávou nebo e-mailem. V dané zprávě může být přesně popsán typ výstrahy s definovanou zprávou a příslušnými informacemi.