Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

]

Notă juridică

Termeni de utilizare a site-ului web

 

 1. Puteți utiliza Site-ul numai pentru uz personal, nepublic, dar nu în scopuri comerciale.
 2. Aspectul și conținutul Site-ului, inclusiv subpaginile sale, precum și orice alte lucrări în sensul dispozițiilor legii actuale a drepturilor de autor, inclusiv, în special, dar fără a se limita la, programele de calculator puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul Site-ului (colectiv, „Informații”), sunt proprietatea MWT Solutions sau sunt utilizate de MWT Solutions în temeiul licențelor sau permiselor relevante și sunt protejate în conformitate cu legislația aplicabilă în prezent.
 3. MWT Solutions precizează și își rezervă în mod categoric convingerea că încheierea Contractului nu constituie o încheiere sau o promisiune de încheiere și nici nu poate sta la baza unei cereri de încheiere, a unui contract de transfer parțial sau integral către Utilizator a oricăror drepturi asupra Informațiilor sau a elementelor acestora, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în Reguli sau a unei declarații făcute în scris sub sancțiunea nulității de către MWT Solutions sau, respectiv, de către o altă persoană autorizată.
 4. MWT Solutions autorizează Utilizatorul doar să vizualizeze Informaţiile în mod gratuit, să le descarce în scopul înregistrării, înregistrării sub orice formă pentru utilizare ulterioară și să utilizeze Informaţiile, cu excepţia expresă a aspectului Site-ului sau a elementelor grafice individuale ale acestuia, incluzând în special, dar fără a se limita la, orice mărci înregistrate sau mărci înregistrate sau părți ale acestora.
 5. SOLUȚIILE MWT afirmă și își rezervă în mod expres că termenii și condițiile de utilizare a informațiilor furnizate prin intermediul site-ului sunt guvernate de termeni de utilizare separați și, în lipsa acceptului dvs., nu aveți dreptul conform acordului să păstrați sau să utilizați astfel de informații.
 6. MWT Solutions declară și stipulează în mod categoric că utilizarea Informațiilor de către Utilizator nu poate încălca în nici un fel drepturile conferite de MWT Solutions sau de terți autorizați, în special, dar nu exclusiv, drepturile de autor și drepturile de proprietate industrială în temeiul oricăror brevete, modele de utilitate, mărci comerciale, desene și modele industriale și topografii de circuite integrate sau indicații geografice protejate în conformitate cu legile aplicabile.
 7. MWT Solutions declară și stipulează în mod categoric că utilizatorul nu poate, în special, dar nu exclusiv, să modifice informațiile în niciun fel sau să le facă publice, chiar și parțial, fără autorizația prealabilă scrisă a MWT Solutions, în special, dar nu exclusiv, prin punerea la dispoziție prin intermediul oricărui site pe Internet sau orice altă rețea sau prin utilizarea de link-uri către site-ul web sau către informații individuale făcute publice pe astfel de site-uri.
 8. MWT Solutions afirmă în mod categoric și rezervă că Utilizatorul este obligat să reproducă Informațiile purtând un avertisment adevărat, vizibil și de neșters cu privire la drepturile sale de autor și alte drepturi de proprietate, cu toate acestea, excluzând autorizația limitată acordată Utilizatorului în conformitate cu Regulile.
 9. MWT Solutions declara în mod categoric și rezerva ca Utilizatorul este obligat să înlăture pe propria cheltuială orice Informație înregistrată în orice mod, nu mai târziu de 24 (douăzeci si patru) de ore de la momentul încetării Contractului, cu excepția cazului in care se prevede în mod explicit altfel în condiții separate de utilizare a Informatiilor individuale.
 10. MWT Solutions declară și își rezervă în mod categoric că se poate întâmpla ca informațiile să fie incomplete sau să conțină inexactități, erori sau greșeli, a căror corectare sau rectificare va fi efectuată de îndată ce acestea sunt descoperite, însă, în măsura în care este posibil, fără a notifica Utilizatorul.
 11. MWT Solutions declară și își rezervă în mod categoric că nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel în ceea ce privește informațiile, în special, dar fără a se limita la, utilizarea acestora sau rezultatul utilizării lor, atunci când se utilizează Serviciile.
 12. MWT Solutions declară și își rezervă în mod categoric că orice răspundere a MWT Solutions pentru daunele suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea Informației sau cu imposibilitatea de a utiliza Informația este exclusă.
 13. MWT Solutions declară și stipulează în mod categoric că legăturile către orice site de pe Internet au fost plasate pe Site numai pentru confortul Utilizatorului, însă MWT Solutions, neavând nicio influență asupra conținutului sau aspectului acestora, nu va fi responsabilă în niciun fel pentru utilizarea sau în legătură cu utilizarea acestor site-uri de către Utilizator, care o va face în fiecare caz numai pe propriul risc.
 14. MWT Solutions declară și stipulează în mod categoric că orice utilizare a informațiilor, alta decât cea prevăzută în Reguli, necesită acordul prealabil scris al MWT Solutions.
 15. MWT Solutions declară și își rezervă în mod categoric că conținutul Site-ului nu constituie o ofertă în sensul reglementărilor legale în vigoare.