Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

]

GDPR - obligația de informare

Administrator

Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este MWT Solutions S.A., adresa: Szyperska 14, 61-754 Poznań

Puteți contacta Operatorul prin trimiterea unui e-mail la adresa gdpr@mwtsolutions.eu

Baza și scopul prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv numele, prenumele și adresa de e-mail, vor fi prelucrate pe baza interesului justificat din punct de vedere legal al operatorului de date sub forma unor activități de marketing privind produsele sau serviciile operatorului. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de dispozițiile articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE, denumit în continuare: DPA), care permite prelucrarea datelor atunci când este necesară pentru a urmări interesele legitime ale administratorului. Scopul prelucrării datelor este de a desfășura activități de marketing pentru produsele sau serviciile administratorului.

Perioada de prelucrare a datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata campaniei de marketing desfășurate de Administrator, nu mai mult de 3 luni de la data colectării acestora. 

Sursa de date

Dorim informăm datele dumneavoastră au fost obținute din baze de date publice disponibile pe internet. 

Destinatarii datelor

Este posibil transferăm datele dvs. cu caracter personal unei entități care transmite mesaje de marketing automatizate în numele nostru. 

Drepturi

Aveți dreptul : accesați datele cu caracter personal, solicitați rectificarea, solicitați restricționarea prelucrării, solicitați ștergerea datelor cu caracter personal și opuneți prelucrării datelor cu caracter personal. 

Procesul decizional automatizat

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru luarea automată de decizii, inclusiv pentru crearea de profiluri. 

Dreptul de a reclama

În cazul în care considerați datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghereAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.