Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

]

Clauza de informare

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Dorim să vă informăm cu privire la modul în care vă vom prelucra datele cu caracter personal și să vă indicăm scopul în care acestea vor fi utilizate. Prin clarificarea acestor aspecte, dorim să ne îndeplinim obligaţia de informare în conformitate cu GDPR. În legătură cu cele de mai sus, am dori să știți că:

 1. Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, adică entitatea care decide modul în care vor fi utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal, este MWT Solutions S.A., cu sediul social în București, Str. Halelor 5, sector 3, C.P. 30118, București.
 2. Administratorul a desemnat un Responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat prin e-mail la adresa: gdpr@mwtsolutions.eu sau prin scris la adresa de reședință a Administratorului. (reședința înseamnă loc de afaceri)
 3. Datele dvs. pot fi procesate:
 • să vă răspundem la întrebări prin intermediul formularului de contact de pe site-ul web;
 • dacă v-ați dat consimțământul, pentru a trimite informaţii comerciale și de marketing la numărul de telefon sau la adresa de e-mail furnizată de dvs.;
 • în vederea executării contractului încheiat cu dumneavoastră în baza comenzii plasate sau a luării de măsuri în vederea încheierii acesteia;
 • în vederea implementării contractului încheiat cu dumneavoastră pentru desfăşurarea de ateliere, traininguri şi conferinţe sau pentru luarea de măsuri in vederea încheierii acestora;
 • compania poate prelucra, de asemenea, date dacă v-ați exprimat dorinţa de a primi un buletin informativ / newsletter de la noi.
 1. Vom păstra datele dvs. pentru perioada necesară pentru a îndeplini sarcinile care rezultă din conţinutul corespondenţei. Stocăm datele obţinute în scopul încheierii contractului pentru perioada necesară pentru punerea în aplicare a acestuia. Dacă sunteţi de acord cu transmiterea informaţiilor comerciale și de marketing, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate până la retragerea acestora sau până când renunțați la primirea buletinului informativ/newletterului.
 2. Accesul la datele cu caracter personal va fi acordat angajaților noștri autorizați, asociaților, precum și furnizorilor de servicii pe care îi folosim (de exemplu, servicii IT, marketing etc.).
 3. Aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în cazul datelor prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, dreptul la portabilitatea datelor.
 4. În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza unui scop legitim, aveți dreptul de a vă opune din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară. În cazul în care vă exercitați acest drept, vom înceta prelucrarea datelor dvs. în acest scop, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau asupra motivelor de constatare, exercitare sau apărare a creanțelor.
 5. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal.
 6. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului menționat mai sus înainte de retragerea acestuia.
 7. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru a lua legătura și a răspunde solicitării, rugăminții sau cererii dvs., precum și pentru a încheia sau executa un contract și/sau a trimite informaţii comerciale și de marketing.
 8. Datele dvs. cu caracter personal vor face obiectul elaborării de profiluri.
 9. Toate întrebările și solicitările privind protecția datelor cu caracter personal pot fi trimise la următoarea adresă de e-mail: gdpr@mwtsolutions.eu.